ELEKTRONISK KJØREBOK

– Det er et spørsmål om tid før man, også takket være det nye regelverket, vil se at dette er et produkt det er lønnsomt å selge.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Jostein Ludvigsen, gründer og medeier i Autogear AS.

– Vi er i dialog med de store elektrokjedene, men det er ennå ikke et stort fokus på nisjeprodukter som kjørebok, sier Ludvigsen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Autogear er det nye navnet på selskapet Soko, som Ludvigsen etablerte i 2004 sammen med Stefan Jacobsen. Et av de første produktene deres var fotoboksvarsleren Cruise Control, som de har solgt 45.000 enheter av. Rundt 10.000 av disse er fortsatt i bruk av betalende abonnenter.

Vår elektroniske kjørebok er en hybrid mellom et forbrukerelektronikk-, bil- og regnskapsprodukt

– Vi er veldig fornøyd med dette. De betaler 29 kroner i måneden for oppdateringer av fartsbokser, og at såpass mange fortsatt bruker Cruise Control viser at vi tenker langsiktig og ønsker å beholde kunden så lenge som mulig. Dette er bra også for kunden. Tidligere hadde vi mange konkurrenter innen fotoboksvarslere, men vi var de eneste som tok en månedspris for bruk. De som tilbød gratis abonnement er borte i dag, siden de ikke hadde noe å drive selskapet for, sier Ludvigsen.

Nå har de videreført denne strategien til sine elektroniske kjørebøker, der de har to modeller.

– Bestselgeren Autogear Air kobles til bilens diagnoseport (OBD-II), og via et maskin-til-maskin-simkort fra Telenor lastes dataene opp til vår nettbaserte kjørebok. Autogear Connect 1 er en ren logger, uten simkort, som man kopler til en datamaskin for å laste dataene opp i skyen. Siden er funksjonaliteten nøyaktig den samme som for Autogear Air, sier Ludvigsen.

Kjørebok i mobilen

Prisen for Air og Connect er henholdsvis 3.000 og 1.270 kroner, mens abonnementene koster 300 og 150 kroner. Prisene er eksklusiv merverdiavgift.

– Dette betyr at kundene må kjøre en god del i yrkessammenheng for å få dekket inn kostnadene?

– Skattefri kjøregodtgjørelsen er på 3,80 kroner per kilometer, og kostnaden er dekket inn hvis du kjører mer enn 75 kilometer per måned i jobbsammenheng om man bruker Air og 37 kilometer med Connect 1. Spørsmålet er om man husker å registrere alle arbeidsturene man har, og hvor mye tid man bruker på dette, sier Ludvigsen.

– Hvorfor har man i dag bruk for en egen elektronisk kjørebok, når man likevel har en smarttelefon liggende i bilen?

– Når det kommer til loggefunksjonaliteten finnes det aktører som tilbyr dette som en app i smarttelefonen. Vi har testet dette. Når det fungerer, og man har husket å slå på appen, fungerer det bra. Men, det er flere ting som gjør dette utstabilt; det sluker batteri, og når telefonene begynner bli fulle med andre data, ser man at appene kanskje ikke fungerer som ønsket. Telefonene i seg selv er gode nok, men det er mange modeller og parametere man må forholde seg til som gjøre at det ikke blir en fullverdig løsning. Vår enhet logger stabilt og hyppig, hvert tredje sekund, sier Ludvigsen.

I tre bransjer

– Hvor viktig er det for dere å få produktene inn i detaljhandelen i elektronikkbransjen?

– Vi venter ikke på dem, men hvis de har lyst til å være med er vi åpne for det. Vår elektroniske kjørebok er en hybrid mellom et forbrukerelektronikk-, bil- og regnskapsprodukt. Til syvende og sist skal dataene vi innhenter inn i et regnskapsbilag. Vi bruker derfor mye tid på de store regnskapsselskapene, som dessverre ikke ennå er riktig klar over hva en elektronisk kjørebok er. Dette er veldig synd for deres kunder, som ikke får relevant informasjon om hvilke løsninger som finnes. Vi driver derfor mye med lobbyvirksomhet inn mot regnskapsbransjen, sier Ludvigsen.

Vi møter ham i selskapets lokaler i Karl Johans gate 2 i Oslo. Grunnleggerne, Jostein Ludvigsen og Stefan Jacobsen, eier i dag 80 prosent av selskapet, og de arbeider som henholdsvis partneransvarlig og utviklingssjef. Som daglig leder er Annar Bøhn er hentet inn fra Tidal, og han eier ti prosent. I tillegg er styreleder Andres Kongsgaard Flaaten inne på eiersiden.

– Vi har sakte men sikkert bygd oss opp, uten å låne penger, og er i dag 15 ansatte, sier Ludvigsen.

I fjor passerte de en omsetning på 10 millioner kroner. Målet er å doble denne i år.

Sverige neste år

– Grunnen til at vi har så tøffe ambisjoner er at vi har fått på plass en organisasjon med flere selgere, og vi har ansatt vår første daglige leder. Sondre Kvipt er hentet inn fra Tidal; han er ekspert på digital markedsføring og tiltrer 1. august som ansvarlig for nettsidene og digital markedsføring.

– Hvilke ambisjoner har dere for å ekspandere utenfor Norge?

– Vi har tidligere solgt til Sverige, og vil etablere oss der første halvår 2017. I første omgang fra vår organisasjon i Norge, eventuelt med et lager i Sverige. Danmark og Storbritannia er to av mange andre aktuelle land.

– Hva gjør de 15 ansatte?

– De arbeider med salg, kundeservice og –støtte, markedsføring og regnskap. Vi har dessuten fått inn en IT-utvikler som er flyttet hit fra India. Sammen med Stefan koordinerer han en egen gruppe vi har leid inn via et stort IT-selskap i India. Vi har en egen ansvarlig for salgs- og markedsavdelingen, og gjør veldig mye innen digital markedsføring, og måler alle aktivitetene våre. Selv arbeider jeg med de fysiske produktene, partneravtaler og detaljhandelsleddet. Vi kunne godt vært flere, men vil fortsette å bygge selskapet opp forsiktig, stein for stein, sier Ludvigsen.

– Hvor mye av produktene deres er egenutviklet?

Egen skyløsning

– Selve skyløsningen er 100 prosent egenutviklet, og dette anser vi som hjertet av Autogear. Vi har brukt rundt 15.000 timer på dette, og utvikler nå andre generasjon som lanseres i fjerde kvartal 2016. Når det gjelder elektronikken vi bruker er dette er standard hyllevare, men vi arbeider tett med et selskap i Taiwan for å finpusse programvaren og algoritmene. Vi er ekstremt nøye når vi utvikler og tester produktene, og må gjennom mange endringer før de er klare for markedet. Det er viktig at de fungerer i alle de ulike bilmodellene, under norske forhold, sier Ludvigsen.

At Autogear ikke har egne ingeniører som lager elektronikken sier han henger sammen med hvordan de har bygd opp selskapet.

– Vi ønsker hele tiden å samarbeide med folk som er bedre enn oss på disse områdene, og fokuserer heller på å få opp kvaliteten. Går du på en messe i utlandet er det enkelt å finne produkter. Vi har testet mange, og ofte er de alt for dårlige. Vi lot for eksempel Møller-gruppen, som selger Audi, Volkswagen og Skoda, teste Autogear Air et halvår, slik at vi skulle være sikre på at alt ville fungere. Norge er et lite marked, og hvis man først blir kastet ut med et for dårlig produkt kommer man ikke inn igjen, sier Ludvigsen.

Nytt og stort marked

– Hvor stort er markedet for elektroniske kjørebøker i Norge?

– På varebilsiden, som fortsatt er en viktig del også for oss selv om det ikke har så mye med kjøregodtgjørelse som vi spesialiserer oss på, er det rundt 450.000 biler Når det gjelder hvor mange som kan bruke elektronisk kjørebok for å registrere kjøregodtgjørelse ved bruk av privatbil i yrkessammenheng, er det vanskelig å estimere dette. Det er rundt 2,6 millioner personbiler i Norge, og selvsagt brukes ikke alle disse i jobbsammenheng. Markedet er uansett veldig stort, og man er kommet så vidt i gang. Når man ser på bilbransjen, er det dessverre mange som ikke har kunnskap om denne muligheten, selv om det fra 1. januar kom et nytt regelverk der det i to tilfeller er påbudt med elektronisk kjørebok. Hvis man skal bruke en yrkesbil privat, skal man skattes av dette. Dette kan skje via kjørebok, og den må i så fall være elektronisk. Det andre tilfellet er hvis man har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i året, og vil ha et redusert beregningsgrunnlag, må dette dokumenteres med elektronisk kjørebok, sier Ludvigsen.

– Hvor stor del av kundene dine er privatpersoner og bedrifter?

– Per i dag er det rundt 50/50. Målet vårt er at 80 prosent skal være privatkunder, som bruker kjøreboka for å skrive kjøregodtgjørelse. Selv om vi markedsfører oss som spesialister på kjøregodtgjørelse, får vi fortsatt mange kunder som har behov for dokumentasjon til yrkesbiler, sier Ludvigsen.

Rendyrket kjørebok

– Når dere sier dere er spesialister på kjøregodtgjørelse; hva gjør dere bedre enn konkurrentene?

– Den grunnleggende funksjonen i produktene som finnes på markedet, er at de loggfører data. Vi mener vårt produkt gjør dette på en bedre måte, med hyppig registrering som gir en mest mulig nøyaktig kjørerute. Vi benytter for eksempel Google Maps, og følger veien selv i tuneller. Det viktigste er for oss skyløsningen der dataene blir lagret, og brukervennligheten i denne, sier Ludvigsen.

– Hvor selger dere produktene dere i dag?

– Hoveddelen går via vår egen nettbutikk, og digital markedsføring. I tillegg samarbeider vi for eksempel med Telefast i Sandefjord, som er størst på distribusjon av mobiltelefoner i Norge. Dette har vi gjort for å få kjøreboka ut som et forbrukerelektronikk-produkt, nesten på linje med mobiltelefoner. Vi selger også gjennom bilforhandlere, og for eksempel Torshov bilrekvisita, og rendyrker budskapet om at vi selger en kjørebok og ikke andre ting som flåtestyring, som koster ekstra, sier Ludvigsen.

Han sier Autogear legger vekt på at produktene skal være enkle å ta i bruk.

Til diagnoseporten

– Du må ikke innom et verksted. Autogear Air plugges enkelt til bilens diagnoseport, som normalt er lett tilgjengelig, mens Connect benytter et internt batteri på lik linje med en mobiltelefon. Går den tom kan den settes i sigarettenneren. Vi har ingen bindingstid på abonnementet, og tilbyr livstidsgaranti samt to ukers full returrett. Målet er at vi leverer en helautomatisk tjeneste, og at brukeren nærmest automatisk skal få kjøregodtgjørelsen sin. Med det mener vi at skyløsningen vår skal være svært intelligent, der man kan sette opp regler som for eksempel sier at alle turer fra åtte til fire på hverdager defineres som arbeidskjøring, sier Ludvigsen.

Selskapet er i gang med å bygge om skyløsningen, slik at den skal bli enda smartere og dermed enklere å bruke. De samarbeider også med leverandører av regnskapssystemer og reiseregningsprogam, for at grunnlaget for kjøregodtgjørelse kan overføres direkte.

– Vi har gjort to integreringer, og har flere på gang. Dataene våre kan enten gå rett inn i økonomisystemet, eller brukeren kan etter en kjapp kontroll levere dem elektronisk. Mange av de store systemene vi konkurrerer med har mest fokus på straffeskatt, og dokumenterer kjøringen i selskapet slik at de kan hente ut dataene ved et bokettersyn, sier Ludvigsen.

Gunstig med privatleasing

Han sier Autogear ikke fokuserer på det han kaller den negative delen av elektroniske kjørebøker, som omhandler dokumentasjon for å unngå straffeskatt.

– Vi ønsker heller å hjelpe folk til å få månedlig kjøregodtgjørelse. Så langt i år er gjennomsnittlig månedlig kjørelengde for våre kunder 1.564 kilometer. Forenkler man og sier at all denne kjøringen kan betales ut som kjøregodtgjørelse med en skattefri sats på 3,80 kroner per kilometer, vil dette utgjøre en skattefri månedlig utbetaling på hele 5.943 kroner – eller 71.316 kroner per år. Få produkter innen forbrukerelektronikk kan vise til samme nytteverdi, mener Ludvigsen.

Han viser til at leasing er en viktig trend i markedet.

– Vi samarbeider derfor med leasingselskap siden det på grunn av det lave rentenivået er ekstremt gunstig å lease biler privat. Hvis du kjører en del i arbeidet, vil dette kunne finansiere en veldig stor del av leasingkostnaden. I mange tilfeller er det null kroner i innskudd for en leasingbil, og for 3.000 kroner i måneden får du en topp moderne modell. Det er ikke uvanlig at våre kunder skriver kjøregodtgjørelse for 5.000 kroner i måneden, sier Ludvigsen.

En annen trend er ifølge Ludvigsen at mange selskap ønsker å flytte bilholdet over på de ansatte.

Oppkoplede biler

– På denne måten sparer de både administrasjon og kostnader. Derfor gir de et ekstra tilskudd til de ansatte for at de selv skal holde bilen, sier Ludvigsen.

– Har dere mange konkurrenter?

– I dag er det fire-fem som er store på elektronisk kjørebok. Den største aktøren er Abax, men de fokuserer mer på andre tjenester som dokumentasjon og flåtestyring. Dette betyr høyere priser, og mer kompliserte produkt, mener Ludvigsen.

Han sier Autogear er i nær dialog med bilprodusenter i flere land for å være i forkant med de nye teknologiene som innlemmes i bilene.

– Mange bilmodeller har i dag loggføring, og snart vil alle ha dette. Vi ser at enkelte billeverandører gjerne vil beholde disse dataene selv, mens andre er mer åpne. Vi arbeider for at vår løsning skal kunne kople seg opp til bilene, slik at vi kan hente ut kjøredataene direkte. Vi ønsker å være et moderne teknologiselskap som tilbyr den beste kjørebok-løsningen også for de nye bilmodellene, sier Ludvigsen.

Han mener oppkoplede biler, Connectet Cars, er en av de største megatrendene innen tingenes internett, Internet of Things. Etter hvert som dette blir mer utbredt, vil ikke Autogears kunder med nye biler lenger trenge den fysiske boksen fra selskapet.

Oppdaterte bomsatser

– Bilprodusentene som i dag har loggefunksjon i bilene, sier de har en kjørebok. Men, den er som regel veldig enkel og mister derfor bruksverdien. Du kan for eksempel få ut dataene i et regneark, som du må overføre til datamaskinen og siden redigere manuelt. De mangler intelligens rundt kjøremønsteret og ikke minst logging av alle bomstasjoner med oppdaterte satser, og det er her vi kommer inn med vår ekspertise, sier Ludvigsen.

– Vurderer dere å gå inn flåtestyring?

– Vi har allerede en form for flåtestyring, men det er ikke noe vi tar ekstra betalt for. Dette er funksjonalitet som mer eller mindre er bygd inn i systemet. Flåtestyring kan være veldig avansert og omfattende, og vil muligens kunne være en naturlig del av en videreutvikling av systemet vårt. Men, hvis vi skal vi være best på kjørebok og kjøregodtgjørelse må vi spesialisere oss her først, sier Ludvigsen.

Når det gjelder abonnementsprisene, sier Ludvigsen det er skyløsningen og den automatiske databehandlingen kundene betaler for.

– Vi er en abonnementsspesialist. Er man kunde hos oss skal man forvente at man får et nytt produkt dersom det oppstår en feil eller om man har hatt innbrudd i bilen. Når vi per i dag har brukt 15.000 timer på skyløsningen for kjøreboka, vil vi sikkert fremover bruke like mye, for den vil aldri bli ferdig. Vi må hele tiden utvikle oss, og det er det kunden betaler for.

– Når kommer boksene dine med innebygd fotoboksvarsler?

– Autogear Connect 1 har dette, men ikke Air siden den er plassert ute av syne. Air-kunder som ønsker fotoboksvarsler får med en Cruise Control hvis de ber om dette, sier Ludvigsen.

Powered by Labrador CMS