DINGSEBESATTE ANSATTE LØNNER SEG

Bedrifter som lar ansatte bruke privat teknologi på jobben tjener mer og utvikler seg raskere.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse som er gjennomført i 19 land på vegne av Avanade. Bedrifter som tilpasser seg bruken av privat teknologi som smarttelefoner og lesebrett på arbeidsplassen er mer suksessrike, heter det i en pressemelding fra tjenesteleverandørselskapet.

Tradisjonelt har teknologi som brukes på jobben vært styrt av forretningskrav. Geografisk ekspansjon skapte behov for kundeservice, nye reguleringer til e-postarkivering og mer omfattende kundebehandling, noe som igjen førte til sentraliserte CRM-systemer.

Nå er derimot teknologien i langt større grad drevet av de ansatte.

Bruken av denne type teknologi bør begynne med et tett samarbeid i ledelsesgruppen

Tilpasningsdyktighet

Undersøkelsen fra Avanade viser at mange bedrifter omfavner denne endringen, samtidig som det skaper behov for tilpasninger.

Espen Sletteng-Fagerli, teknologidirektør i Avanade Norge, sier det er viktig å endre prosesser for å tilpasse seg bruken av privat teknologi.

– Forbrukerteknologi på arbeidsplassen er en viktig katalysator for transformasjon. Bedriftsledere kapitaliserer på muligheten forbrukerteknologi gir ved å justere forretningsprosesser og oppdatering av regelverk som igjen gir målbare resultater innen områder som kundeservice, økt profitt og det å bringe produkter og tjenester til markedet, sier han i pressemeldingen.

Forbrukerteknologi

Fremfor å nekte bruken av privat teknologi på jobb, viser undersøkelsen at innovative bedrifter ikke bare omfavner bruken, men at de også tilrettelegger for den.

Blant funnene i undersøkelsen er at 61 prosent av de spurte bedriftene svarer at de ansatte bruker privat teknologi på jobben. 54 prosent sier at ansatte bruker smarttelefoner til vanlige arbeidsoppgaver som å lese e-post og dokumenter, og 33 prosent svarer at majoriteten av de ansatte først og fremst bruker nettbrett for å løse enkle arbeidsoppgaver. Mer overraskende er det kanskje at hele 33 prosent sier at de ansatte bruker nettbrett til mer kompliserte arbeidsoppgaver som CRM, prosjektstyring, innholdsproduksjon og analyse.

Åpenhet lønner seg

Bedrifter som er åpne for endringer når det gjelder bruk av privat teknologi på jobben høster også fordelen av det. Avanade kaller dette i pressemeldingen «Work Redesigned».

71 prosent svarer at de har endret minst en forretningsprosess, inkludert prosesser som IT-håndtering, salg, markedsføring, HR og kundeservice for å imøtekomme nye arbeidstrender som kommer som et resultat av økt bruk av privat teknologi. 20 prosent har endret fire eller flere forretningsprosesser for å kapitalisere på økt mobilitet og bruken av privat teknologi.

De bedriftene som endrer flest forretningsprosesser er de som oppnår best resultater i form av økt profitt, produktivitet og samhandling, ifølge undersøkelsen.

Teknologi for økt samhandling gir økt salg, og bedrifter som har dette har 73 prosent større sjanse for å øke salget og få nye kunder.

Bedrifter som tilpasser seg bruken av privat teknologi har 54 prosent større sjanse for å øke inntektene, de har 58 prosent større sjanse for å lykkes med å bringe nye produkter til markedet og har 37 prosent større sjanse for å rapportere om økt medarbeidertilfredshet, ifølge Avanade.

Gap bedrifts- og IT-sjefer

Undersøkelsen viser også at det er et gap mellom bedriftsledere og IT-sjefer når det gjelder hvilken rolle smarttelefoner og andre former for forbrukerteknologi bør ha i bedriften.

For eksempel har de svært ulike oppfatninger av hvordan dette påvirker sikkerheten. Mangelen på enighet er ofte en bremsekloss i forhold til effektivt å utnytte privat teknologi, sier Avanade i pressemeldingen.

De har funnet at 71 prosent av bedriftsledere mener at de ansatte bør ha tilgang til teknologi som gjør det mulig å gjennomføre arbeidsoppgaver på andre steder enn kontoret. Det er 39 prosent høyere enn blant IT- og avdelingssjefer. I stedet er IT-beslutningstakere opptatt av å redusere risikoen (55 prosent) ved å bruke personlig teknologi på jobben. I motsetning til det er topplederes primære bekymring (56 prosent) hvordan de kan utnytte fordelene med privat teknologi på jobben bedre.

Suksessfulle bedrifter oppretter bro mellom de to ulike synspunktene for å oppnå best mulig resultater.

– Bedriftsledere ser ofte muligheter ved å tilpasse seg bruken av privat teknologi, mens it-sjefers prioritet er å beskytte selskapets eiendeler. Bruken av denne type teknologi bør begynne med et tett samarbeid i ledelsesgruppen, sier Espen Sletteng-Fagerli.

Powered by Labrador CMS