Fredrik Andresen (t. v.) i Batteriretur og Bjørn Arild Thon i Renas. Foto: Renas

RENAS OVERTAR REBATT

Renas overtar eierskapet av Rebatt, produsentansvarsselskapet for portable batterier. Driftsavtalen med Batteriretur videreføres.

Publisert

– Småbatterier og elektriske produkter er nært knyttet til hverandre, både for medlemmene våre og på avfallssiden når det kommer til innsamling og behandling. For oss i Renas føles det både naturlig og riktig å ta et fullt ansvar også for portable batterier, sier daglig leder Bjørn Arild Thon i Renas i en pressemelding.

Renas er et produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske (EE) produkter, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi, med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele Norge. Renas ivaretar produsentansvaret til nær 2.600 produsenter og importører av EE-produkter, og er en non profit-organisasjon.

 

Styrket kommunikasjon

Rebatt har til nå vært direkte eid av importørene av portable batterier, og har vært driftet av Batteriretur. Rebatt har ingen ansatte, og oppkjøpet har ifølge pressemeldingen ingen påvirkning på driften eller organisasjonene i Batteriretur og Batteriretur Høyenergi, utover at ansvaret for Rebatt overføres til Renas.

– Medlemskap for bedrifter fortsetter som før, og alle medlemmene forblir fullt ut dekket for sitt produsentansvar for batterier, og trenger ikke foreta seg noe, heter det.

For oss i Renas føles det både naturlig og riktig å ta et fullt ansvar også for portable batterier

Ifølge pressemeldingen er Renas' intensjon som ny eier å videreføre driften av Rebatt, samt å styrke og videreutvikle kunnskap og kommunikasjon overfor husholdninger og bedrifter om innsamling og gjenvinning av batterier.

Renas overtar Rebatt. Foto: Renas

Driften av Rebatt vil fortsatt ligge hos Batteriretur. Dette selskapet driver også innsamling av start- og industribatterier, samt høyenergibatterier.

– I tillegg har de vært sentrale i prosessen med å etablere et gjenvinningsanlegg for litium-ion batterier i Norge, heter det i pressemeldingen.

 

Fokus på elbil

– De senere årene har Batteriretur hatt særlig fokus på elbil- og høyenergibatterier, og blitt ledende i Europa på dette. Gjennom samarbeid med bilimportører og produsenter har vi et system for å håndtere høyenergibatterier som dekker over 20 land. Vi ønsker å fortsette å utvikle oss langs dette sporet, og legger også mye innsats i nasjonal gjenvinningskapasitet. Portable batterier og EE er så nært knyttet at en integrering av produsentansvaret her er helt naturlig, og der har Renas veldig gode systemer, sier daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur i pressemeldingen.

Renas og Batteriretur har i flere år hatt en partnerskapsavtale og et tett samarbeid, særlig for å gjøre det så enkelt som mulig for produsenter og importører som har både EE og batterier, slik at disse får en samlet oversikt over sitt produsentansvar og ett kontaktpunkt, heter det.

 

Powered by Labrador CMS