Best i klassen på elretur

Hva skjer med avfallet vi samler inn fra handlere og kommuner? Hvordan er avfallssorteringen? Hva er målene for gjenvinningsprosessene?

Dette var tre av spørsmålene teknisk leder Ole Viggo Svendsen i Elretur AS besvarte i sitt innlegg på vårkonferansen. Returordningen for elektrisk og elektronisk avfall er blitt en suksess. En av årsakene er god organisering av ordningen, som også involverer verkstedene i tillegg til handlerne i bransjen.

– Hovedbudskapet i innlegget mitt var å fortelle hva som skjer med avfallet når vi samler dette inn fra handlere, verksteder og kommuner. I fjor ble det totalt samlet inn 68.000 tonn av dette avfallet. 7.000 tonn av dette var TV-apparater. Derfor er TV en veldig viktig produktgruppe, der vi skal behandle avfallet på en korrekt måte og sikre en høy gjenvinningsgrad. Det er ikke mange år siden at nesten alle TV-apparater havnet på fyllinga u tenom retursystem, sier teknisk leder Ole Viggo Svendsen.

Han legger vekt på at det er flere viktige stoff som må tas vare på fordi det er miljøfiendtlig. For TV som for mange andre produkter er dette blant annet stoff som inneholder brom og andre flammehemmende midler.

I dag gjenvinnes 86 prosent av et TV-apparat. 75 prosent av dette er gjenvinning av glass, metall og plast. Energiutnyttelsen ligger på 11 prosent. Svendsen fortalte i innlegget sitt at målet er å komme opp i 90 prosent i løpet av to år.

Stor veksstnæring

– Gjenvinningsindustrien er nå den tredje største vekstnæringen i Europa. Det skyldes først og fremst multinasjonale direktiver som setter krav til gjenvinning. Man skal sikre miljøriktig behandling og uttak av miljøfarlig stoff i avfallet.

Som kjent var Norge tidlig ute med å starte en returordning for denne type avfall. I følge Svendsen har dette gitt Norge et forsprang til de fleste andre land i Europa. I 2006 oppnådde Elretur en innsamlingsgrad på 14,7 kilo per innbygger, og vårt land har i dag høyest innsamlingsgrad av alle europeiske land når det gjelder EE-avfall.

– Hvordan kan man forbedre dagens ordning for handlerne og verkstedene?

– Handlerne er som kjent pliktige til å ta imot de kasserte produktene fra forbrukerne, men de skal også sikre oppbevaringen. Her er det mange steder mulighet til forbedring. Noen steder blir produktene lagret utendørs uten sikring og blir fort gjenstand for utplukking og forsøpling. Men de fleste handlerne er flinke til å sikre lagrene for eksempel med låst konteiner. Vi vil samarbeide med handlere og kjeder for å unngå forsøpling og problemer med oppbevaring, sier Svendsen.

Fra 1. juli 2007 er det krav om at returselskaper skal være sertifisert etter ISO-standarder. Sertifiseringen er nå i orden, og Elretur AS har sertifikater baser på ISO 14001 og 9001.