Richard Browning (t. v.) i Nextbase og Robert Ingebretsen i Nordic Base AS med dashbord-kameraene 312GW og 412GW. Foto: Stian Sønsteng
Richard Browning (t. v.) i Nextbase og Robert Ingebretsen i Nordic Base AS med dashbord-kameraene 312GW og 412GW. Foto: Stian Sønsteng

TRYGGERE TRAFIKK MED BILKAMERA

Nextbases dashbord-kamera har i Storbritannia en markedsandel på over 80 prosent. Nå håper de at også den norske forsikringsbransjen ser potensialet.

Publisert

– Dette er den raskest voksende produktgruppen innen forbrukerelektronikk i Storbritannia. I fjor ble det solgt 400.000 enheter, og vi venter at dette vil øke til 600.000 neste år, sier Richard Browning.

Han er internasjonal salgsdirektør i britiske Nextbase, og er mannen som for fire-fem år siden så potensialet i bilkamera da markedet for bakseteunderholdning i form av DVD-spillere begynte å gå nedover.

Vi møter ham i kontorene til Nordic Base AS i Oslo, som Nextbase nå eier 74 prosent av. Den andre aksjonæren i selskapet er Robert Ingebretsen, som er kommersiell direktør.

– Nextbases bilkamera kan plasseres under sladrespeilet slik som her, men like gjerne festes bak dette, siden du forhåpentligvis aldri trenger å betjene det, sier Robert Ingebretsen i Nordic Base AS. Foto: Nordic Base
– Nextbases bilkamera kan plasseres under sladrespeilet slik som her, men like gjerne festes bak dette, siden du forhåpentligvis aldri trenger å betjene det, sier Robert Ingebretsen i Nordic Base AS. Foto: Nordic Base

– I Norden har vi solgt rundt 10.000 bilkamera i løpet av drøyt to år, så det er ikke et dramatisk volum foreløpig. Vi er i en oppstartsfase, og ønsker å kopiere suksessen fra Storbritannia, sier Ingebretsen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han er overrasket over at enkelte, blant annet politiet, har vært skeptiske til denne type kamera.

– Våre kamera er ment å være et uavhengig vitne på veien, og er ikke et overvåkningsverktøy. Du tar private opptak, og forhåpentligvis trenger du ikke bruke dem til noe. I Storbritannia har vi et godt samarbeid med politiet, som aktivt bruker opptakene for å luke ut folk som ikke burde være i trafikken. Bilkamera har en preventiv virkning i trafikken, og målet må være at det blir minst mulig trafikkulykker, sier Ingebretsen.

Forsikringsbransjen

Browning viser til at forsikringsselskapene har vært hovednøkkelen i Nextbases suksess i kategorien.

– Når du har montert dette kameraet i frontruta, trenger du ikke tenke mer på det – før du eventuelt havner i en trafikkulykke, sier Richard Browning i Nextbase.
– Når du har montert dette kameraet i frontruta, trenger du ikke tenke mer på det – før du eventuelt havner i en trafikkulykke, sier Richard Browning i Nextbase.

– Noe av det første jeg gjorde var å besøke de største forsikringsselskapene i Storbritannia, for å fortelle dem om de tre hovedfordelene dashbord-kamera har for denne bransjen. For det første kan de brukes som bevis i skyldspørsmål. For det andre tar saksbehandlingen mindre tid; i Storbritannia ligger den i snitt på 148 dager hvis det ikke foreligger et videoopptak, mens det kan ta rundt én uke med et slikt opptak. Det tredje handler om at de kan brukes til å avsløre svindel, sier Browning.Han fikk med seg blant annet et av de største forsikringsselskapene i Storbritannia, AXA, som ga rabatt på forsikringen til dem som hadde et dashbord-kamera.

– De så også muligheten i at dette kunne gi dem nye kunder, og posisjonere dem i markedet. De ga 10 prosent i avslag på forsikringen til dem som kjøpte Nextbases dashbord-kamera. Samarbeidet har pågått i fire år, og har vært en stor suksess for dem. I 39 prosent av sakene som normalt ville endt med skylddeling, har de lykkes med å bevise at deres kunder ikke hadde skyld, noe som representerer utallige millioner pund, sier Browning.

Han beskriver hovedegenskapen til Nextbases dashbord-kamera slik:

– De skal være der når du trenger dem, ellers skal du ikke legge merke til dem. De er små og diskrete.

– Så når du har installert det glemmer du at du har det i bilen?

– Det er hele idéen. De slår seg automatisk på og av, så du trenger aldri trykke på en knapp, og opptakene lagres i sløyfe på SD-kortet. En sensor registrer mulige uregelmessigheter i kjøringen, og tar vare på disse opptakene, sier Browning.

Våre kamera er ment å være et uavhengig vitne på veien

En dult lagrer opptaket

– Det er også mulig å trykke på en knapp, eller dulte borti kameraet, hvis det oppstår en situasjon eller skjer noe i trafikken rundt deg du ønsker å ta vare på opptaket av. Kameraene støtter minnekort opp til 32 GB, noe som gir fire timers opptak i full HD-oppløsning. Opptakene lagres i sekvenser på tre til fem minutter, og de eldste filene slettes fortløpende etter hvert som nye kommer til, sier Ingebretsen.

På produktbildene av kameraene er de plassert godt synlig under sladrespeilet, men Ingebretsen sier de like gjerne kan plasseres bak dette.

– Du setter kameraet hvor du vil, så lenge det ikke sjenerer synsfeltet, og det er også mulig å slå av skjermen hvis kameraet er plassert der du ikke ser det.

Dashbord-kameraene står i dag for rundt 85 prosent av omsetningen til Nextbase, og Browning venter at denne andelen vil øke.

– GfK venter at det vil være solgt fire millioner dashbord-kamera i Storbritannia i 2019. Vår markedsandel i Storbritannia har det seneste halvåret økt fra 81 til 85 prosent, sier Browning.

Nextbase legger vekt på deres bilkamera ikke trenger betjenes etter at det er montert, og forklarer denne plasseringen så langt under sladrespeilet med at det er gjort for bildets skyld.
Nextbase legger vekt på deres bilkamera ikke trenger betjenes etter at det er montert, og forklarer denne plasseringen så langt under sladrespeilet med at det er gjort for bildets skyld.

Han er medeier i holdingselskapet bak Nextbase.

– Kjørekameraene er din baby?

Browning drar litt på det, men innrømmer at det var han som hadde visjonene bak Nextbases satsing på kategorien.

– Jeg er den yngste medeieren i selskapet, så det var i min egen interesse at vi kom opp med et nytt produkt som ville ha lang levetid, ikke minst sett i lys av nedgangen i markedet for bakseteunderholdning i form, sier Browning.

Nextbase er i det norske markedet hovedsakelig kjent for sine DVD-spillere.

Browning trekker frem en annen fordel med dashbord-kamera:

– Disse kan ikke bli kannibalisert av smarttelefoner, siden de har så mange spesielle egenskaper, som muligheten til å filme om natten, fisheye-objektiv og bevegelsessensorer, sier Browning.

Utviklet for Europa

Han legger vekt på at Nextbase har utviklet sine dashbord-kamera for det europeiske markedet, og viser til at produktene tradisjonelt er solgt i to andre marked.

– I det fjerne Østen har markedet vært drevet av teknologi, der de har lagt inn så mange funksjoner som mulig, som værsensorer og CO2-målere. De har dem rett foran seg og leker med dem hele tiden – noe europeiske brukere helt klart ikke vil gjøre. I Russland har motivasjonen for å ha et dashbord-kamera vært kriminalitet, der man ønsker å kunne dokumentere det som skjer rundt deg, sier Browning.

Når det gjelder produktene Nextbase har utviklet, har de hatt en annen tilnærming.

– Vi så at et dashbord-kamera var et nyttig hjelpemiddel når det gjaldt ansvars- og skyldspørsmål i forsikringssaker, og utviklet produkter rettet mot dette, sier Browning.

Han sier selskapets bakgrunn fra bakseteunderholdning har vært en fordel.

– Vi leverer fortsatt underholdningssystemer for bilprodusentene, samt frittstående DVD-spillere og tilbehør til disse. Vi har en solid bakgrunn når det gjelder å forstå bruken av elektronikk i bil, og har dratt nytte av denne når det gjelder dashbord-kameraene, sier Browning.

Han har bakgrunn fra den britiske elektronikkjeden Powerhouse, som gikk konkurs i 2006. Dette er forøvrig betegnelsen norske Power nå bruker på sine butikker.

Jo flere som har et kamera gående, dess bedre oppførsel får man i trafikken

I fjor omsatte Nextbase dashbord-kamera for 35 millioner pund i Storbritannia alene, i tillegg kommer 10 millioner pund i resten av Europa. Browning forteller at de nå satser tungt på å ekspandere her.

Norden en mulighet

– Vi har i vårt hjemmemarked vist at konseptet fungerer, og arbeider nå for å sikre partnerskap i resten av Europa. Produktene vi nå selger er fantastiske, og langt bedre enn de første vi lanserte for fire-fem år siden. De er markedsledende når det gjelder funksjonalitet og design. De er blitt mye mindre, med en appellerende formfaktor, sier Browning.

Nextbase har et europeisk salgs- og marketingkontor utenfor London, samt en egen forsknings- og utviklingsavdeling.

– Her er det også et senter for kundestøtte, og vi benytter enhver anledning til å få tilbakemeldinger fra kundene slik at vi kan videreutvikle produktene, sier Browning.

– Så dette er ikke hyllevarer man finner med et annet varemerke?

– Det finnes stadig flere aktører som tilbyr dashbord-kamera, men de henter dem gjerne rett fra fabrikken. Det kan fungere i Russland eller i det fjerne Østen, men ikke i Europa, sier Browning.

– Hva med Norge og Norden?

NBDVR112 er Nextbases enkleste modell, med magnetfeste for enkel montering. To-tommers skjerm, 120-graders objektiv og opptak i 720p. Pris: 1.000,-.
NBDVR112 er Nextbases enkleste modell, med magnetfeste for enkel montering. To-tommers skjerm, 120-graders objektiv og opptak i 720p. Pris: 1.000,-.

– Nextbase står som varemerke sterkt her, og dashbord-kameraene representerer en utrolig mulighet siden man her har de samme utfordringene som i Storbritannia når det gjelder bilforsikringer. Dessuten tar de norske og nordiske kundene raskere til seg ny teknologi enn hjemme i Storbritannia, og ikke minst Norge er et kjøpesterkt marked, sier Browning.

Etter Storbritannia, representerer Tyskland, Frankrike og Nederland de største markedene for Nextbase.

– Har dere lykkes i Storbritannia hovedsakelig fordi dette er deres hjemmemarked?

Gir dokumentasjon

Nextbase NBDVR412GW har QUAD HD 1440p/30 bilder per sekund, 1080p/60 bilder per sekund. 140-graders objektiv, 3 tommers skjerm, GPS og wifi. Pris: 2.300,-.
Nextbase NBDVR412GW har QUAD HD 1440p/30 bilder per sekund, 1080p/60 bilder per sekund. 140-graders objektiv, 3 tommers skjerm, GPS og wifi. Pris: 2.300,-.

– Vi har lykkes fordi vi kom med en løsning på et problem, og dette er ikke unikt for Storbritannia. Så snart forbrukerne og forsikringsselskapene forstår fordelene til et dashbord-kamera, vil vi se en rask økning i salget. I Storbritannia får vi mye omtale i media takket være opptakene som blir gjort, og bokstavelig talt daglig får vi tilsendt videoer der folk har vunnet en forsikringssak, eller de har gjort opptak av hasardiøs kjøring, sier Browning.

Han sier personskader i forbindelse med trafikkulykker er et viktigere element når det gjelder bruken av dashbord-kamera, enn kollisjonsskader på kjøretøyene.

– De kan også brukes som bevis for om en kollisjon var sterk nok til å påføre skadene den andre parten påberoper seg.

Ingebretsen sier de har presentert konseptet for mange av de store forsikringsselskapene i Norden.

Nextbase NBDVR312GW gjør opptak i full-HD, har 140-graders objektiv, 2,7 tommers skjerm, GPS og wifi med mulighet for tilkopling til mobilapp. Pris: 1.800,-.
Nextbase NBDVR312GW gjør opptak i full-HD, har 140-graders objektiv, 2,7 tommers skjerm, GPS og wifi med mulighet for tilkopling til mobilapp. Pris: 1.800,-.

– Vi legger vekt på erfaringene vi har fra Storbritannia. Tilbakemeldingene så langt er positive, og vi forventer at vi i løpet av året vil ha avtaler på plass der de gir en form for rabatt til sine kunder som har et dashbord-kamera, sier han.

– Hva hvis man har en forsikringsavtale der det er gitt rabatt for dashbord-kamera, men det ikke har vært i bruk?

– Da blir det nok en avkortning av forsikringssummen, sier Ingebretsen.

Han sier de i Norden allerede har en relativt bred distribusjon, både innen bilrekvisita og elektronikkanalene.

– Vi ser også på andre kanaler, som bensinstasjoner. For oss er det nå viktig å få inn forsikringselementet, for å gjøre folk oppmerksomme på at produktet finnes, sier Ingebretsen.

Preventiv virkning

– Har dere andre utfordringer i Norge, enn Nextbase hadde i Storbritannia?

– Det er noen kulturforskjeller, som gjør at vi er kommet tregere i gang. Det ene er tillitskulturen vi har i Norge, som kanskje er mindre fremtredende i andre markeder, som gjør at vi her hjemme kanskje er litt mer avslappet. Det er også blitt sagt at kameraene er litt forstyrrende i bilvinduet, og at betjeningen av dem kan være trafikkfarlige, men disse kameraene trykker man jo aldri på, sier Ingebretsen.

Han legger vekt på at dette fokuset når er i ferd med å snu.

– Dette har tatt en annen, og etter vår mening mye riktigere vending. Vi stikker ikke under en stol at vi ønsker å selge produkter, men mener samtidig at dashbord-kamera har en preventiv virkning i trafikken. Jo flere som har et kamera gående, dess bedre oppførsel får man i trafikken, siden sannsynligheten for at man blir filmet er større, sier Ingebretsen.

– Er personvernet et tema?

– Ikke noe mer enn i alle andre sammenhenger der man bruker et kamera. Det er de samme reglene som gjelder ved bruk av et dashbord-kamera, som når du filmer med mobilen.

– Vil du kunne gjøre suksess med disse kameraene, uten at forsikringsselskapene kommer ombord?

– Ja, men det vil ta lenger tid. Vi har gjort en forbrukerundersøkelse, der halvparten av de spurte svarte at de ville bruke disse kameraene kun ut fra et sikkerhetsperspektiv, sier Ingebretsen.

Fortsatt bil-DVD

I Norge tilbyr han i dag fem modeller, og han venter det vil komme ytterligere to i løpet av året. Disse koster fra 700 til 3.000 kroner.

– De er alle utviklet for dokumentasjon når du er ute og kjører bil. Jo dyrere kameraene er, dess høyere spesifiserte der de, og optikken er så god at de også kan brukes til annet enn dokumentasjon. De dyrere modellene har også GPS, som kan brukes til å dokumentere hvor man har vært og i hvilken hastighet man kjørte, og de har også muligheten til å styres fra en app, sier Ingebretsen.

Når det gjelder nye produkter, sier han det vil komme versjoner med opptak i 4K, samt et ekstra kamera som koples til hovedenheten og gjør opptak bakover. Dette kommer i to versjoner; kablet, og med wifi.

– Dere har også en modell for motorsykler?

– Det stemmer; dette er vanntett og lett å sette på og av, og må ikke blandes sammen med actionkameraene mange sikkert har sett noen kjører rundt med på hjelmen.

Nordic Base AS har fem ansatte i Norden. Logistikken håndteres av et eksternt selskap, i Jönköping i Sverige. Markeds- og kundestøtte ligger hos Nextbase i Storbritannia.

– Hvor stort er bakseteunderholdning for dere i Norden?

– Vi har fortsatt en god omsetning her, og dette markedet er kanskje sterkere i Norden enn i Storbritannia, siden vi er mye på farten. Så lenge man ikke har kommet opp med en annen teknologi som er enkel i bruk for barnefamilier, ender man fortsatt med våre DVD-spillere, ikke minst fordi de har en enkel og trygg montering. De fungerer der og da, uten at man må laste ned noe, sier Ingebretsen.

Powered by Labrador CMS