Foto: iStock

SVENSKE TILSTANDER IKKE GODT NOK

Svenske myndigheter innførte skattefradrag på hjemmereparasjoner av hvitevarer. Dette har vist seg å være mislykket.

Publisert

Hensikten med skattefradraget var å øke andelen som velger å reparere hvitevarene sine fremfor å kjøpe nytt. Dette er bra for miljøet, men det er samtidig positivt for serviceverkstedene. Bransjeorganisasjonen i Norge har arbeidet for tilsvarende ordning, men ønsker «mer» enn våre svenske naboer. En undersøkelse utført av den svenske bransjeorganisasjonen viser også at ordningen ikke fungerer etter hensikten.

Lite kunnskap og lite brukt

Bransjeorganisasjonen for hvitevarer i Sverige, EHL, har i september gjennomført en omfattende undersøkelse blant 40 prosent av landets serviceverksteder. Hensikten var å avdekke hvordan ordningen med skattefradrag har fungert. Denne viser at 74 prosent av forbrukerne ikke visste om ordningen, og av de som hadde hørt om den var det store misforståelser. Ordningen dekker nemlig bare arbeidskostnaden, og ikke hele servicekostnaden. Det betyr transportkostnader og delekostnader ikke er omfattet, noe som har skapt mye diskusjoner med kundene. Deleprisen kan i noen tilfeller utgjøre mer enn selve reparasjonskostnaden. Hensikten med skattefradraget var å øke andelen servicereparasjoner. Styreleder i EHL, Kent Orderud, som presenterer undersøkelsen svarer følgende:

– Rundt halvparten, det vil si 44 prosent har ikke merket noe økning, mens 39 prosent ser en marginal økning.

Det viser seg imidlertid at ordningen er lite brukt.

– Blant de verkstedene som var med i undersøkelsen, så var 18 prosent av oppdragene de utførte innenfor ordningen, skriver Orderud på foreningens nettsider.

Undersøkelsen viste også at 52 prosent de spurte verkstedene synes ordningen var tung å administrere, ikke minst på bakgrunn av at det er små summer inkludert. For noen var den administrative belastningen så stor, at de hadde sett seg nød til å heve prisene, slik at de fikk kompensert den ekstra tid dette tok.

Forslag til forbedring

Til tross for at verkstedene i Sverige ser at ordningen er lite brukt, og krever mye administrativt arbeid, så ønsker kun ni prosent å skrote ordningen. I undersøkelsen fremmes en rekke forslag til forbedringspunkter som vil kunne bidra til økt aktivitet.

Blant forslagene er at skattefradraget også må omfatte reservedeler og transportkostnader, ikke bare arbeidskostnadene. I tillegg må alle typer store hvitevarer omfattes, slik som integrerte kaffemaskiner og varmepumper, som i dag ikke er omfattet av ordningen. Et annet viktig punkt er at service utført på verksted må bli inkludert. I dag gjelder det kun om reparasjonen utføres hjemme hos kunden. I mange tilfeller tas produktet med tilbake til verkstedet for tester og mer kompliserte reparasjoner.

Den norske bransjeforeningen, Stiftelsen Elektronikkbransjen, har sammen med blant annet Forbrukerrådet og Naturvernforbundet, tatt til orde for tilsvarende ordning i Norge. I tillegg er det foreslått at serviceoppdrag skal være fritatt for merverdiavgift.

Powered by Labrador CMS