Økt ombruk vil redusere søppelberget. Foto: iStock

RETURSELSKAPENE MED I OMBRUKT

– Det er gledelig at alle fire retur- og produsentansvarsselskap i bransjen er med oss og deltar aktivt i prosjektet, sier Pål Haugen i OmBrukt AS.

Publisert Sist oppdatert

Han er daglig leder i selskapet som er heleid av Stiftelsen Elektronikkbransjen, der Haugen er styreleder.

Pål Haugen i Ombrukt er fornøyd med å ha alle returselskapene med på laget Foto: Jan Røsholm

Det var en hovedmålsetning med bransjens initiativ å etablere en bransjenøytral og enhetlig nordisk løsning.

– Det er derfor av stor betydning at de norske returselskapene støtter opp om en felles løsning. Flere parallelle system i Norge er lite hensiktsmessig både for bransjen og aktørene, sier Haugen.

OmBrukt AS er bransjeorganisasjonens selskap for å lage en felles bransjeløsning for ombruk av forbrukerelektronikk. Selskapet er basert på kostnadsdekning.

Etablerte Elretur i 1998

Bransjeforeningen var sentral i etableringen av returselskapet Elretur (nå Norsirk) i 1998. Den gang ble det etablert to returselskap i Norge, der Elretur tok ansvar for forbrukerelektronikk mens Renas tok ansvar for næringselektronikk. Siden er det blitt etablert flere selskap, og de konkurrerer seg imellom. I skrivende stund er det fire aktører i markedet, Renas AS, Norsirk AS, ERP Norway AS og Recipo AS. Alle fire selskap tilbyr produsentansvar for sine kunder, og alle fire selskap deltar i bransjens løsning for ombruk. Levererandører, kjeder, forhandlere og verksteder må ha avtale med et godkjent returselskap, og dermed velge fritt mellom de fire tilbyderne.

Krav til alle om å bidra

Alle de godkjente returselskapene har krav på seg til å tilrettelegge for ombruk. Med et stadig voksende søppelberg av EE-avfall, er det viktig å få sortert andelen produkter som kan ombrukes.

– At alle selskapene enes om en felles løsning, det er viktig. For ombrukssentrene er det en fordel med et system, og ikke flere parallelle og egne system, sier Haugen.

Vi arbeider nå med å utvide ombruksprosjektet til hele Norden

Sentralt i OmBrukt-konseptet er en felles godkjenningsordning og en utvidet to års garanti.

– Vi arbeider nå med å utvide ombruksprosjektet til hele Norden. Med alle de norske returselskapene med er vi et godt stykke videre, sier Haugen.

Bransjenøytralt prosjekt

Et hovedmål for OmBrukt er at det skal være bransjenøytralt.

– Våre medlemmer og samarbeidspartnere har avtale med ulike returselskap. Vi er opptatt av å ha et ombruksystem som fungerer, og da må vi være helt nøytrale slik at alle bransjeaktører får like muligheter, sier Haugen.

– Vi har medlemmer over hele landet, og transport er dyrt. Derfor er det viktig at ombrukspartnere har tilgang til produkter egnet for ombruk. Nå som samtlige returselskap er med, blir dette enklere, sier Haugen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2021, som ble distribuert 30. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS