119.000 av de 143.000 tonnene elektrisk og elektronisk (EE) avfall som ble samlet inn i 2017 ble omgjort til råvarer. Foto: Norsirk

119.000 TONN EE-AVFALL BLE NYE RÅVARER

I 2017 samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall. 83 prosent av avfallet ble omgjort til verdifulle råvarer.

Publisert

– EE-avfallet inneholder enorme mengder verdifulle metaller som både er ressurskrevende og miljøskadelig å hente ut fra gruver, heter det i en pressemelding fra selskapet Norsirk AS, som står bak Elretur.

– Nordmenn gjør en kjempeinnsats med å levere EE-avfall hvert år. Innsatsen hindrer forurensing av naturen, reduserer ressursbruken og har også stor økonomisk verdi fordi råvarene selges og brukes på nytt, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge, i pressemeldingen.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge. Foto: Norsirk.

IKT Norge eier 30 prosent av Norsirk. Øvrige eiere er Abelia (10 prosent) og Stiftelsen Elektronikkbransjen (60 prosent). Sistnevnte eier 30 prosent gjennom Hvitevareretur, som igjen er eid av Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL). Stiftelsen Elektronikkbransjen er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen og elektronikkbransjen.no.

EE-avfall inneholder verdifulle metaller som gull, sølv, kobber, jern og aluminium. Samlet vurderer FN at EE-avfallet som kastes rundt om i verden hvert år er verdt 550 milliarder kroner – tilsvarende omtrent et halvt norsk statsbudsjett.

– Avansert teknologi og effektive systemer gjør at behandlingsanleggene kan skille ut miljøgiftene og resirkulere mesteparten av metallene og råvarene i avfallet, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, i pressemeldingen.

De 119 000 tonnene resirkulerte materialer som ble samlet inn i Norge i 2017 selges på råvarebørser over hele verden. Velfungerende komponenter selges til bedrifter og gjenbrukes i nye produkter.

Det gir god mening å utnytte de råvarene som er tilgjengelige på en bedre måte

– En mikroprosessor er et godt eksempel. Den finnes i mobiltelefoner, datamaskiner – til og med i rulletrapper. Metallet er verdt ti kroner når mikroprosessoren smeltes om, men kan være verdt opptil 900 kroner når den gjenbrukes. For oss er byene de nye gruvene, sier Ervik i pressemeldingen.

By-gruver

Her heter det videre at «gruvevirksomheten i byområdene» også reduserer energibruk og klimagassutslipp: Å hente ut ett tonn med kobber fra bakken krever syv ganger så mye energi som å resirkulere ett tonn kobber fra avfallet.

– Vi har jo en begrenset mengde ressurser tilgjengelig på jorda, så det gir god mening å utnytte de råvarene som er tilgjengelige på en bedre måte, sier Ervik.

Forskningsinstituttet Østfoldforskning har gjennomført en livsløpsanalyse og beregnet den totale besparelsen i klimagassutslipp som returordningen for EE-avfall bidrar til.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. Foto: Norsirk.

– I 2017 bidro resirkulering og gjenbruk av EE-avfall til at 120.000 tonn CO2 ikke ble sluppet ut. Det tilsvarer utslippet fra 46 millioner liter fossilt drivstoff, eller forbruket til over 23.000 personbiler i ett år, sier Ervik i pressemeldingen.

Norsirk viser til at den blågrønne regjeringen ønsker å utnytte naturressursene mer effektivt, og har satt mål i den nye regjeringsplattformen om at Norge skal bli et foregangsland på sirkulær økonomi.

– Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til innsamling og resirkulering av EE-avfall. Men vi har fortsatt et stykke å gå for å bli et foregangsland på sirkulær økonomi, sier Austlid i IKT Norge i pressemeldingen.

Ny lovgivning fra EU krever at landene må samle inn 65 prosent av varene som settes på markedet. Stortinget besluttet i februar at Norge skal knytte seg til EUs ambisjoner. Det betyr at Norge må samle inn 43.000 tonn mer EE-avfall hvert år fra 2019.

– Politikerne setter høye ambisjoner på vegne av folket, og så må vi som privatpersoner og næringsliv finne løsningene. For å få til målsettingen er vi helt avhengig av at nordmenn blir enda flinkere til å levere inn utdaterte produkter så ressursene kan gå i omløp, sier Austlid.


OPPFORDRINGER

I pressemeldingen kommer Norsirk med flere oppfordringer:

Forbrukere:

  • Gå på gruvejakt i skuffer og skap hjemme
  • Selg brukbare produkter på plattformer som Finn, Tise, Shpock, LetGo eller liknende
  • Lever ubrukbare produkter til nærmeste kommunale mottak eller returpunkt i butikk

Butikker og bedrifter:

  • Oppfordre kundene til å levere gamle produkter når de kjøper nytt
  • Gjør levering av avfall i butikk enklere for kundene
  • Fortell kundene at over 80 prosent av EE-avfallet blir omgjort til nye råvarer eller gjenbrukt
  • Finn ut hvor mye avfallet ditt er verdt og sørg for at din bedrift får ta del i verdien av ressursene

TALLENES TALE

1Norge genererer mest EE-avfall per innbygger i verden (28.5 kg/innbygger per år)

60Antall grunnstoff fra periodesystemet som kan gjenvinnes fra EE-avfall

287.000Antall tonn EE-produkter satt på markedet i Norge i 2017

143.000Antall tonn EE-avfall samlet inn av norske returselskaper i 2017

119.000Antall tonn materialgjenvunnet EE-avfall i 2017

50 prosentNorges gjennomsnittlige innsamlingsgrad de siste ti årene, ifølge EE-registeret. Innsamlingsgraden utregnes ved å dele innsamlet mengde på total mengde satt på markedet i inneværende år

39 prosentEU-landenes gjennomsnittlige innsamlingsgrad de siste ti årene.

65 prosentEU-landenes pliktige innsamlingsgrad fra 2019, som Stortinget har bedt regjeringen om å følge

43.000 tonnÅrlig økning i innsamlet mengde dersom Norge skal nå EUs målsetting i 2019

120.000 tonnReduksjon i CO2-utslipp som følge av innsamling og behandling av EE-avfall, ifølge livsløpsanalyser gjennomført av forskningsinstituttet Østfoldforskning. Omregning til utslipp fra fossilt drivstoff og forbruk fra personbiler er gjort gjennom United States Environmental Protection Agencys kalkulator.


NORSIRK

Norsirk er en landsdekkende og bransjeeid produsentansvarsordning som samler inn, gjenvinner og miljøsanerer EE-avfall, emballasje og batterier. Norsirk ble opprettet i 1998 og er et non-profit selskap. Norsirk er eid av IKT Norge (30%), Hvitevareretur (30%), Stiftelsen Elektronikkbransjen (30%) og Abelia (10%).


IKT NORGE

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.


Powered by Labrador CMS