Sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, Thina Saltvedt, og administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, er enige om at bærekraft er framtiden. Foto: Norsirk/Simen Berg

NORSIRK FYLLER 20 ÅR

Resirkuleringsselskapet fyller 20 år i år, og feiret dagen med jubileumskonferanse med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Publisert

Norsirk samlet aktører fra både finansnæringen, WWF, avfallsbransjen og Miljødirektoratet på Stratos i Oslo i anledning sitt 20-årsjubileum.

Produsentansvar, innsamling, gjenvinning, rapportering, informasjonsarbeid, batterigjenvinning og emballasjegjenvinning er noen av begrepene som i årenes løp har definert Norsirks virksomhet.

I tillegg er nyere begreper som sirkulær økonomi, bærekraftsmål, urban mining, konfliktmetaller og sosial innovasjon blitt en del av Norsirks begrepssfære de siste årene.

Endelig plast-godkjent

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, er opptatt av å få plast inn i sirkulærøkonomien. Foto: Norsirk/Simen Berg.

Stig Ervin, administrerende direktør i Norsirk, fokuserte i sin tale på at Norsirk nylig fikk godkjennelse fra Miljødirektoratet til å drive som produsentansvarsselskap for emballasje.

– Vi er ydmyke for oppgaven, spesielt i disse plasttider, sier Ervik.

Han understreker at Norsirk skal bli et godt alternativ til det som til i dag har vært et monopol, og at modellen med forurenser-skal-betale blir et av de viktigste områdene å utvikle innen emballasje i tiden fremover.

Produktsjef i WasteIQ, Anders Waage Nilsen, tror teknologi kan gjøre avfallshåndteringen enda bedre. Foto: Norsirk/Simen Berg.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, var også blant foredragsholderne. Den tidligere oljeanalytikeren snakket om hvordan pengene skal finne veien til den bærekraftige økonomien. Tilgangen til penger handler om forventet avkastning og risiko, og fremdeles er det stor usikkerhet knyttet til teknologi, råvaremarkeder og rammebetingelsene fra land til land.

– Det er og blir politikk som er pådriveren for det grønne skiftet, sier Saltvedt.

Tidligere miljøminister, nå leder av WWF, Bård Vegar Solhjell er også opptatt av plastproblematikken.

Ellen Hambro, leder i Miljødirektoratet i Norge, var med på videolink under Norsirks konferanse. Foto: Norsirk/Simen Berg.

– Vi må ha fokus på plast, spesielt i havet, hvor det kommer på toppen av andre utfordringer som overfiske og forurensning. Vi må stoppe selve kilden, og det kan vi gjøre ved å få plast inn i en sirkulær tankegang, sier han.

Ny teknologi for innsamling

Styreformann i Norsirk, advokat Bjørn Stordrange, oppsummerte de siste 20 årene for resirkuleringsselskapet. Foto: Norsirk/Simen Berg.

Styreformann i Norsirk gjennom 20 år, advokat Bjørn Stordrange, oppsummerte hva som har vært de store milepælene i årene som har gått, og fortalte om Norsirks siste samarbeidsprosjekt; sosial innovasjon og arbeidsinkludering.

Det er og blir politikk som er pådriveren for det grønne skiftet

Ny teknologi hjelper Norsirk og avfallsbransjen å oppnå målene sine, og bergensfirmaet WasteIQ bruker sensorikk i avfallsstrømmen og deling av stordata fra innsamlingen. De har fått Norsirks miljøstipend 2018,  som finansierer et forprosjekt som skal bidra til å forbedre håndtering og logistikk rundt Norsirks S-bokser.

Produktsjef i WasteIQ, Anders Waage Nilsen, presenteret forprosjektet på jubileumskonferansen.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2019, som ble distribuert 9. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

– Datainnsamlingen gir grunnlag for å videreutvikle forretningsmodellene og finne nye tjenester og produkter, samtidig som vi reduserer avfallsmengdene og gjenbruker og gjenvinner mer enn i dag, sier han.

Powered by Labrador CMS