Sven Hegre er fra 1. juni salgsingeniør i Norsirk. Foto: Norsirk
Sven Hegre er fra 1. juni salgsingeniør i Norsirk. Foto: Norsirk

NY SALGSINGENIØR I NORSIRK

Sven Hegre er ansatt som salgsingeniør i Norsirk. Han inngår i driftsteamet som arbeider med kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Publisert

– Hegre skal ut til kommuner, interkommunale selskap, større bedrifter og produksjonsbedrifter for å sørge for at Norsirks kunder kan bidra til mer gjenbruk, og/eller oppnå økonomisk gevinster, når det er metaller eller komponenter som har en høy gjenvinnings- eller gjenbruksverdi, sier driftsdirektør Zlatko Kazaz i Norsirk i en melding.

Zlatko Kazaz er driftsdirektør i Norsirk. Foto: Norsirk.
Zlatko Kazaz er driftsdirektør i Norsirk. Foto: Norsirk.

Kazaz sier Norsirk er det ledende returselskapet når det gjelder gjenbruk, komponenthøsting og gjenvinning.

Fra Norsk Gjenvinning

Å bidra til at ressurser kan brukes lengre før de må gjenvinnes, og samtidig søke å få til en bærekraftig økonomi sammen med Norsirks kunder, blir svært spennende

Sven Hegre begynner i Norsik 1. juni, og kommer fra Norsk Gjenvinning hvor han har jobbet i 10 år innen avfallshåndtering i større prosjekter i bygg- og anleggsbransjen.

– Det har skjedd mye innen sortering av avfall på byggeplasser de siste 10 årene. I dag er det fokus på å sortere i rene fraksjoner og at det skal oppstå minst mulig avfall i byggeprosjekter. Det er også mye mindre sløsing med materialer i dag enn for 10 år siden, sier Hegre.

Han ser ifølge meldingen fra Norsirk frem til å bidra til enda mer sortering og gjenvinning.

– Å bidra til at ressurser kan brukes lengre før de må gjenvinnes, og samtidig søke å få til en bærekraftig økonomi sammen med Norsirks kunder, blir svært spennende, sier Hegre.

Returselskapet Norsirk er eid med 60 prosent av Stiftelsen Elektronikkbransjen, som også er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen.