Stiftelsen Elektronikkbransjen inviterer til nettkurs rundt butikkenes mottak, sikring og lagring av EE-avfall. Foto: iStock

NETTKURS OM EE-HÅNDTERING

I samarbeid med Miljøverndirektoratet, Advokatfirmaet Ræder og Norsirk inviterer vi til webinar om mottak, sikring og lagring av EE-avfall.

Publisert

:Miljøverndirektoratet gjennomfører tilsyn av håndteringen av EE-avfall. Det er funnet avvik hos flere forhandlere og kjeder, noe som kan medføre bøter. Kurset skjer på Teams, og tar blant annet for seg regelverket og hva et tilsyn består i, samt hvilke krav som stilles til internkontroll og internrevisjon.

Lenke til kurset sendes ut to dager i forkant. Det er anledning til å stille spørsmål under kurset.

Tid: Tirsdag 26. april 2022 kl. 08.30-09.45

Påmelding: jr@elektronikkbransjen.no

Frist: 22. april kl. 10.

Pris: gratis for våre medlemmer.

PROGRAM

Kl. 08.30- 08.40
Velkommen ved Stiftelsen Elektronikkbransjen, praktisk informasjon

Kl. 08.40 – 09.00
Miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet har hovedansvaret for direktoratets arbeid innen avfall, kjemikalier og sirkulær økonomi nasjonalt, i EU og globalt. De gir en gjennomgang av hva et tilsyn består i, og hva som er viktig å vite, for den som mottar tilsyn.

Kl. 09.00 – 09.45
Internkontroll og internrevisjon er to sentrale begrep, som mange ikke har oversikt over ved et tilsyn. Hva ligger i disse begrepene, og hva må den enkelte bedrift gjøre for å være i samsvar med regelverket? Partner Kyrre Kielland i Advokatfirmaet Ræder vet dette svaret, og han deler det med kursdeltakerne.

Powered by Labrador CMS