SUKSESS FOR SIRKULÆRKONFERANSE

Stiftelsen Elektronikkbransjen var arrangerte høstens store sirkulærkonferanse i høst, og det digitale arrangementet ble godt mottatt.

Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen Jan Røsholm (t.v), Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, ordstyrer Fredrik Syversen i IKT-Norge, partner i Otte, Torgeir Waterhouse og Egil Tjåland, generalsekretær i Norsk forum for Marine Mineraler debatterte sirkulærøkonomiens rolle for Norges digitale suverenitet. Foto: JCP
Publisert Sist oppdatert

I et år hvor regjeringen la fram sin plan for en nasjonal, grønn sirkulærøkonomi, EUs Circular Economy Action Plan trer i kraft og direktiver som EUs nye taxonomi og økodesigndirektivet utvides, ønsket Stiftelsen Elektronikkbransjen sammen med IKT-Norge og Norsirk sette lys på hva disse nye reglene betyr for leverandører, forhandlere og verksted.

Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group (t.v), Nina Wilhelmsen, direktør IBM, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen Marte Ottemo, Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet og Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa debatterte nyhetene i Økodesigndirektivet. Foto: JCP

Den digitale konferansen ble avhold den 31. august, og tok for seg de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene rundt sirkulærøkonomi.

I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden

Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, stilte blant annet til debatt sammen med Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, partner i Otte, Torgeir Waterhouse og Egil Tjåland, generalsekretær i Norsk forum for Marine Mineraler om hvilken rolle sirkulærøkonomien spiller for Norges fremtidige digitale suverenitet.

Administrerende direktør i Power International, Ronny Blomseth, forteller om hvor langt bransjen har kommet i de mange årene han har jobbet innen forbrukerelektronikk. Foto: JCP

– I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden, hvordan sikrer vi oss, spurte ordstyrer Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Kommunikasjonssjef Marte Ottemo ledet debatten om Økodesigndirektivet som stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense elektronikkprodukters miljøbelastning, hvor Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group, Nina Wilhelmsen, direktør IBM, Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet og Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa blant annet etterlyste større initiativ fra norske politikere.

Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftansvarlig i Elkjøp Nordic, la fram selskapets tanker rundt ombruk. Foto: JCP
Daglig leder i OmBrukt, Pål Haugen, presenterte bransjens ombruksprosjekt. Foto: JCP

Elektronikkbransjen var generelt godt representert på konferansen, hvor blant annet administrerende direktør i Power International, Ronny Blomseth, bærekraftansvarlig i Elkjøp Nordic, Camilla Skjelsbæk Gramstad og daglig leder i OmBrukt, Pål Haugen presenterte sine tanker om hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2021, som ble distribuert 11. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS