BRANSJEN STÅR 12 RUNDER I RINGEN

– Vi er en bransje med intens konkurranse. Det er et år som består av 12 måneder som best kan sammenliknes med en boksekamp over 12 runder.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Jaan Ivar Semlitsch, administrerende direktør for Elkjøp Nordic.

Årets julegaver-arrangementet er ikke bare priser og hygge. Det er også plass innspill fra bransjen og ikke minst interessante foredrag.

Elkjøp-sjefen startet med et meget interessant foredrag om bransjen generelt og de mange utfordringer denne står overfor.

Det virkelig spennende er at vi i motsetning til dagligvarebransjen, som selger melk og brød, bidrar vi med produkter som kan påvirke og endre folks liv

– Sammenliknet med dagligvarebransjen, der det også er stor konkurranse, vil jeg vel påstå at vår bransje er enda mer intens. Vi er vel faktisk den bransjen med den mest intense konkurransen i hele Norden, sa Semlitsch.

Han understreket at i og med at bransjen er så stor med så enormt mange konkurrenter, blir det også et intenst press på både pris og marginer. Dette gir bransjen en stor utfordring hva lønnsomhet angår.

Store vekstmuligheter

– I og med at vår bransje også har et utrolig stort produktomfang og et meget stort tempo i produktutvikling med nye produkter nesten daglig, har vi også et utrolig potensial for vekst, understreket Semlitsch.

– Det virkelig spennende er at vi i motsetning til dagligvarebransjen, som selger melk og brød, bidrar vi med produkter som kan påvirke og endre folks liv, påstod han.

Som et eksempel dro Semlitsch frem smarttelefonen, som uten tvil har endret dagliglivet til de aller fleste. Ikke bare som produkt, men også i måten vi kommuniserer med hverandre. Han understreket også at dette kom av at vår bransje er består av store globale produsenter med enorme ressurser og en beinhard konkurranse om å bli best.

Kundefokus

– Vi har et ekstra press på oss i vår bransje. Vi har et fokus på oss som er enormt, blant annet fra en meget aktiv presse. Det er rett og slett ingen steder å gjemme seg. Dette fører til at vår fokus på kunden og kundens behov hele tiden ligger i front, sa Semlitsch.

Han understreket at det store spekteret av forventninger som kunden forutsetter er på plass, setter et ekstra press på bransjen.

– Jeg tror dette er noe vi kan bli enda bedre på, kundens behov, slo Semlitsch fast.

Han understreket at dette var i bevegelse i riktig retning, og underbygget dette med undersøkelser som viste at bransjen omdømme hadde beveget seg kraftig på dette området bare de tre siste årene.

– Jo mer kundefokusert og jo bedre omdømme vi som bransje har, dess bedre vekst og innovasjon tilsiger vår bransje, sa Semlitsch.

– Mulighetene ligger der i form av produkter, innovasjon, fremskritt og med kundens behov i sentrum burde fremtiden se lys ut. Dette høres lett ut, men det er samtidig utrolig vanskelig, avsluttet Semlitch.

Les også:

Jubel for julegavekåringen

Powered by Labrador CMS