Advokatene Ole-Andre Oftebro (til venstre) og Kyrre Kielland (til høyre) fra Advokatfirma Ræder omslutter fagdirektør Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet. Foto: Jan Røsholm
Advokatene Ole-Andre Oftebro (til venstre) og Kyrre Kielland (til høyre) fra Advokatfirma Ræder omslutter fagdirektør Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet. Foto: Jan Røsholm

FELLESMØTE MED BRUNE- OG HVITEVARELEVERANDØRER

Det har blitt en fast tradisjon at Lyd & Bilde-forbundet (LF) og Norske Elektroleverandørers Landsforbund (NEL) har sine generalforsamlinger samtidig. Etter de formelle møtene er det et felles program.

Publisert

Forbrukerrådet, advokatfirma Ræder og Thomas Nordtvedt var invitert til å holde innlegg under fellesmøte. Thomas Nortvedt er ansatt i Europakommisjonen i Brussel, og dermed tett på det som skjer i EU.

I retning et tjenestesamfunn

– Det må bli enklere for forbrukere å ta gode miljøvalg. Da må noen endringer til, sier Gunstein Instefjord.

Han er direktør Handel i Forbrukerrådet, og i sitt innlegg fokuserte han på avfallsreduksjon, reparasjoner og sirkulærøkonomi.

– For å ha en sirkulær økonomi og et ansvarlig forbruk skal man gjenbruke, reparere, reprodusere, resirkulere og gjenvinne. Men vi ønsker også å forlenge brukstiden på produktet betraktelig, sier Instefjord.

Forbrukerrådet ønsker blant annet å få innarbeidet holdbarhet og tilgang på reservedeler i forbrukerkjøpsloven. I Sverige er det innført skattefradrag på noen typer hjemme service.

– Med skattefradrag på reparasjoner for kjøleskap, vaskemaskiner og andre produkter som gjennomføres hjemme, vil trolig reparasjonsraten øke. Senker man også momsen på reparasjon av blant annet elektronikk, sykler og klær, så er vi på rett vei, sier Instefjord.

Et standpunkt som skaper engasjement hos leverandørene er kravet om innsyn i reparasjons- og servicemanualer.

– Vi mener at sertifiserte frittstående reparatører bør få rett til innsyn i service- og reparasjonsmanualer til blant annet PC-er, nettbrett og smarttelefoner, sier Instefjord.

Hos leverandørene er imidlertid retten til å selv autorisere sine servicepartnere viktig.

Norges representant

For å ha en sirkulær økonomi og et ansvarlig forbruk skal man gjenbruke, reparere, reprodusere, resirkulere og gjenvinne

Thomas Nortvedt er en av de norske representantene i EU-byen Brussel. Her arbeider han som nasjonal ekspert, og en av oppgavene er å være en kobling mellom EU og Norge.  Dette innebærer å holde norske myndigheter oppdaterte og oppmerksomme på hva som skjer, og hva som er relevant for Norge. Andre oppgaver er å forberede forslag, holde foredrag og arrangere tilstelninger og arrangement.

– EU-systemet er et formelt og omfattende apparat. Derfor er det viktig å ha noen fysisk tilstede, og som kjenner til systemet, sier Nortvedt.

Han arbeider i en enhet som har ansvaret for koordinering av Digital Single Market strategien (DSM), som blant annet omfatter e-helse. Et av de viktigste rådene han hadde til bransjen er å utnytte de ressursene som er i Brussel.

Thomas Nortvedt forklarer saksgangen i EU, fra et forslag foreligger til et ferdig direktiv. Foto: Jan Røsholm.
Thomas Nortvedt forklarer saksgangen i EU, fra et forslag foreligger til et ferdig direktiv. Foto: Jan Røsholm.

– Vi er ansatt i Europakommisjonen, men er der også for Norge og norske interesser. Derfor er det viktig at dere benytter dere av den kompetansen vi har, både i de ulike sakene, men ikke minst i forståelsen av hvordan systemet fungerer, sier Nortvedt.

Krav til varslingsrutiner

Advokatfirma Ræder er ofte representert på bransjens møter. Det juridiske samarbeidet med Ræder er en av de mest brukte medlemsfordelene i bransjeforeningen. Denne gangen var de invitert til å snakke om varslingsrutiner.

– Bedrifter med fem ansatte eller flere må ha varslingsrutiner på plass, sier Ole-Andre Oftebro i Advokatfirma Ræder. Han deltok på møtet sammen med kollega Kyrre Kielland. Kravet til varslingsrutiner er ikke en ny bestemmelse, men har fått nytt fokus etter MeeToo-kampanjen.

– Varslingsrutiner omfatter ikke bare seksuelle hendelser, men alle typer kritikkverdig aktivitet, sier Kielland.

Powered by Labrador CMS