Foto: iStock
Foto: iStock

MULIGE NYE MERKEKRAV FRA EU

EU har et sterkt fokus på sirkulærøkonomi. Hvor lenge et produkt skal vare er et sentralt tema.

Publisert

Et stikkord i den sirkulære økonomien er at gamle utrangerte produkter skal få nytt liv. Dette skjer enten ved gjenbruk eller ombruk. Forskjellen er at ved gjenbruk blir produktet gjenvunnet, og eksempelvis metall, plast og andre bestanddeler blir til nye produkter. Ombruk er når produktet i sin helhet brukes på ny. Hvor lenge et produkt skal vare, og hvor enkelt det er å reparere, blir derfor viktige parametere.

Produkter kan få merking

I dag oppgir produsentene hvor lang tid de garanterer for produktet. Denne garantien må ikke forveksles med reklamasjonstiden. Reklamasjonsfrister er lovbestemt og varierer fra land til land, mens en produsents garantibestemmelser ofte er like for de ulike markeder. Nå vurderer EU om produsentene må merke produktene med hvor lang levetid de har. Dette vil selvfølgelig variere ut i fra bruken av produktet. På et kjøleskap eller TV kan levetiden måles i år, men for eksempel på en vaskemaskin vil det være mer fornuftig å oppgi antall vask. Det vil trolig bli strenge krav til hvordan dette oppgis, slik at ikke noen «skryter på seg» bedre kvalitet enn produktet har. Samtidig ser man for seg at en kunde kan klage, dersom produktet ikke holder det produsenten har lovet. Det betyr at denne merkingen vil brukt som et salgs- og konkurransefortrinn for noen produsenter.

Hvor enkle å reparere?

I sammenheng med en mulig innføring av «levetid-merkingen», vurderes også et merkesystem på hvor enkelt det er å reparere produktet. Kriterier som blir vektlagt er om vesentlige deler kan skiftes, om batteri kan byttes og tilgjengeligheten på reservedeler. Flere produsenter tenker allerede på reparasjon ved utviklingen. Eksempler på dette er plassering av sentrale komponenter, slik at de enkelt kan skiftes eller repareres uten å demontere store deler av produktet. Med en slik merkeskala kan forbrukeren velge selv om han eller hun vil kjøpe et produkt som lett lar seg reparere.

At denne merkingen også vil bli brukt i markedsføringen av produkter er det liten tvil om. I tillegg er det gode nyheter for verkstedene. Utviklingen de siste årene har dessverre gått den veien at flere produkter ombyttes enn å repareres. Om dette innføres i EU, så vil vi også se dette raskt i Norge grunnet EØS-avtalen. Begge disse nye endringene er tenkt innført i 2020.

Powered by Labrador CMS