Foto: iStock
Foto: iStock

NYE STOFFER FORBYS FRA 2019

Fra sommeren 2019 blir fire nye stoffer forbudt i elektroniske og elektriske produkter i EU og EØS. Det er de såkalte ftalter som forbys.

Publisert

Ftalter er farlige stoffer som reguleres stadig strengere. Stoffene kan forstyrre hormonbalansen i mennesker og dyr, gi fosterskader, skade forplantningsevnen og noen av dem er svært giftige for organismer som lever i vann. De fire ftaltene brukes i hovedsak som plastmyknere, og da særlig i kabler.

Harmonisert med EU

Norske myndigheter ønsket å forby produkter som inneholde ftalater for et par år siden. Dette hadde medført importforbud for en rekke elektronikkprodukter til Norge. Stiftelsen Elektronikkbransjen var sterkt mostander til dette norske særforbudet. Slike forbud på minimum være på EU/EØS-nivå. Sammen med andre bransjeorganisasjonen ble det drevet aktivt politisk påvirkning, og norske myndigheter utsatte særforbudet. Når så dette samordnes med resten av Europa, er bransjeorganisasjonen positive til dette forbudet. Ftalter er ikke bra, ei heller i elektronikk.

Allerede forbudt i barneprodukter

De fire stoffene som omfattes av forbudet er DEHP, BBP, DBP og DIBP. De tre første er allerede forbudt i alt leketøy og produkter rettet mot småbarn, samt i kosmetikk. Stoffene står på kandidatlista under kjemikalie regelverket REACH. Det medfører at industrien skal jobbe for å finne alternativer til stoffene. Siden de er underlagt krav om godkjenning i REACH må alle virksomheter som ønsker å bruke de i sin produksjon i EU, søke om en spesiell tillatelse.

Men det nye forbudet gjelder kun EU og EØS. EU jobber derfor parallelt med et forslag om å forby disse stoffene i alle importerte produkter. Siden en stor del av all elektronikk produseres utenfor EU, så kan nok det være lurt.

Powered by Labrador CMS