Bransjeorganisasjoner i Norden og EU

Den norske bransjeorganisasjonen har et utstrakt samarbeid med kolleger utenfor Norge.

Sverige

APPLiA – Home Appliances Sweden
Applia (tidligere EHL) ble grunnlagt i 1966 og har 25 medlemsbedrifter innen leverandører av små og store hvitevarer. www.applia-sverige.se

ElektronikBranchen
Elektronikbranchen er bransjeforeningen innen forbrukerelektronikk, foto og service. Medlemmene består av både leverandører og forhandlere/kjeder. www.elektronikbranschen.se

Danmark

APPLiA Danmark – Home Appliances Danmark
Applia ble etablert i 1960 under navnet FEHA, og bestod da av fabrikker inne husholdningsprodukter. I 1967 fikk foreningen sin nåværende form, da også importører ble innlemmet. www.applia-danmark.dk

Brunevarer Ingen egen bransjeorganisasjon i Danmark, men Applia Danmark gjør også en del aktivitet mot brunevarebransjen.

Finland

ElektroniikanTukkukauppiaat ry ETK
Den finske foreningen for grossister, importører og produsenter av forbrukerelektronikk (hvite- og brunevarer) ble grunnlagt i 1925 med radio som hovedprodukt. Fikk sin nåværende form og navn i 1971. www.etkry.com

NACEA

Stiftelsen Elektronikkbransjen er med i NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics Associations), hvis historie går tilbake til den 16. oktober 1945, da Nordisk Radiohandler Union ble stiftet i Odense.

Europa

De europeiske bransjeorganisasjonene for hvite- og brunevarer er lokalisert i Brussel. I tillegg til produsenter som er direktemedlemmer er de nasjonale foreningene også medlem. Dette gir oss en direkte tilgang til det politiske miljøet rundt EU.

Stiftelsen Elektronikkbransjen er medlem av den europeiske hvitevareorganisasjonen Applia (tidligere CECED), gjennom NEL (Norske Elektroleverandørers Forening).

Applia har 20 direktemedlemmer (produsenter) og 26 bransjeforeninger fra 24 land. Les mer her på www.applia-europe.eu.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har også god kontakt med DigitalEurope, den europeiske bransjeorganisasjonen for digitaløkonomi, inkludert IKT og forbrukerelektronikk. Digital Europe har 62 direktemedlemmer (leverandører). I tillegg er 37 bransjeorganisasjoner fra 29 land representert. Les mer på www.digitaleurope.org.

Powered by Labrador CMS