MER HVITT FOR C&V TEKNIKK

Hvitevarer er den viktigste produktgruppen for Arild Andersen (f. v.), Linda Birkelid og Jon Riber Sparre i Camera & Videoteknikk. Foto: Stian Sønsteng

Navnet til tross; for Camera & Videoteknikk står hvitevarer for over 70 prosent av omsetningen. Antall oppdrag og omsetning er økende.

Publisert

– Andelen hvitevarereparasjoner er økende, foto går den andre veien, mens TV ligger stabilt, sier daglig leder Linda Birkelid.

Hun har siden 2015 drevet og eid bedriften sammen med Arild Andersen og Jon Riber Sparre, med like eierandeler. Verkstedet er medlem i Elesco-kjeden, og i tillegg til hvitt, brunt og foto, utfører de installasjon og montering i bedriftsmarkedet.

– Før vi overtok, utgjorde montering en større andel av virksomheten, også innen offshore. Siden har vi bygget dette opp igjen, med installasjon av konferanseløsninger og service på informasjonsskjermer som blant annet brukes i butikker, sier Jon Riber Sparre.

Fagbladet Elektronikkbransjen møter de tre i desember, i selskapets lokaler på Nyborg i Åsane, et kvarters biltur fra Bergen sentrum. Selskapet har 17 ansatte, og av disse utfører ni serviceoppdrag ute hos kundene. Også de øvrige tar oppdrag ute, blant annet med montering, hvis de ikke arbeider inne på verkstedet der selskapet har 1.000 kvadratmeter.

 

Robin Helgesen er en av elektrikerne som er ansatt som hvitevaretekniker ved C&V teknikk. Foto: Stian Sønsteng

Flere oppdrag

– Vi omsatte i 2022 for nær 20 millioner kroner, og øker litt i 2023, sier Birkelid.

Hun er daglig leder, mens Andersen er servicesjef og Sparre har ansvaret for IT, lønn og HR, og også tar installasjoner.

Det seneste året har vi merket at flere ønsker å reparere produkter der reklamasjonstiden er utløpt

Tidligere hadde verkstedet 15 teknikere som drev med foto og mobil, men nå dekkes etterspørselen av to teknikere som reparerer fotoutstyr fra Nikon, Pentax/Ricoh, Sigma, Tamron og Samyang.

– Fotoreparasjoner har i mange år blitt sendt ut av Norge, og resultatet er at vi nå er ett av to gjenværende kameraverksteder i Norge, sier Arild Andersen.

C&V teknikk
Odin Remme loggfører dagens utførte serviceoppdrag. Foto: Stian Sønsteng

Økningen på hvitt, kommer som følge av økt volum fra leverandører som øker servicemengden i Elesco. Electrolux, Grundig, LG, Samsung og Whirlpool er store merker. I tillegg kommer nye avtaler med leverandører som ennå ikke er så store i det norske markedet.

De fleste oppdragene er garanti- eller mangelreparasjoner, betalt av leverandørene, men hos C&V teknikk har de merket en økning i reparasjoner som betales av kunden.

– Spesielt det seneste året har vi merket at flere ønsker å reparere produkter der reklamasjonstiden er utløpt. Det skyldes nok både at kunden tenker på miljøet, og at det kan være rimeligere å reparere enn å kjøpe nytt, men foreløpig utgjør dette en liten del av den totale oppdragsmengden på hvitevareservice hos oss, sier Andersen. Fotoprodukter repareres i noe større grad også etter utløpt reklamasjonstid.

 

Camera & Videoteknikk holder til på 1.000 kvadratmeter i Åsane i Bergen. Foto: Stian Sønsteng

Ombruk og forsikring

– Hva tenker dere om bransjens satsing på salg av ombrukte produkter?

– Vi er positive til konseptet, men har hittil ikke prioritert dette. Etterspørselen i distriktet dekkes allerede av en av våre kolleger i Elesco, og for oss er det et spørsmål om kapasitet og prioritering. Det må være et visst volum i et slikt prosjekt for at det skal bli lønnsomt, sier Birkelid.

Når det gjelder den nye forsikringsordningen som er lansert i regi av bransjeforeningens datterselskap OmBrukt AS, innfører C&V teknikk denne i løpet av februar 2024.

TVer utgjør sammen med foto 30 prosent av omsetningen ved C&V teknikk. Foto: Stian Sønsteng
C&V teknikk har funnet plass til disse klenodiene i lokalene sine. Foto: Stian Sønsteng

– Det gir trygghet for kunden, og vil nok medføre at antall betalbare reparasjoner øker, sier Sparre.

– Det blir lettere for dem å akseptere prisoverslaget på en reparasjon, i visshet om at produktet har to års reparasjonsgaranti selv for annen feil, sier Birkelid.

 

Etablert i 1982

Camera & Videoteknikk ble etablert i 1982, av Jostein Brandal og Magne Hvidsten. Frem til 1989 hold de til på Arna, da de flyttet inn i dagens lokaler på Nyborg i Åsane. I 2015 solgte Brandal og Hvidsten selskapet til tre ansatte; Birkelid, Andersen og Sparre. Samtidig ble markedsføringsnavnet endret til C&V teknikk.

Vi måtte ta en del vanskelige avgjørelser for å tilpasse staben til omsetning og inntjening

– Hvordan har disse årene vært?

– Det har vært utfordrende, sier Birkelid.

– Vi måtte ta en del vanskelige avgjørelser for å tilpasse staben til omsetning og inntjening.

Ved overtakelsen var det 26 ansatte i bedriften, inkludert en avdeling i Oslo. Avdelingen i Oslo ble avviklet, og hovedkontoret i Bergen ble nedbemannet.

– Vi var nede i 13-14 ansatte. Siden har vi igjen kunnet ansette flere, til dagens 17, sier Sparre.

Denne riggen brukes ved kamerareparasjoner. Foto: Stian Sønsteng

 

Ansetter elektrikere

– Er det vanskelig å få tak i gode folk?

– For å reparere hvitevarer må du være utdannet elektroreparatør eller elektriker, og det er ikke lett å rekruttere disse. Det som har vist seg å fungere godt, er å ansette elektrikere som vi siden skolerer, sier Andersen.

– Hva synes elektrikerne om overgangen til å bli serviceteknikere?

– De synes det er storveis, virker det som. Vi har i dag to elektrikere hos oss, og ytterligere én på tur inn, sier Andersen.

– Hva er forskjellen på de to yrkene?

– Det er nok mer allsidig på et verksted, uten kabelstrekkingen kanskje ikke alle synes er like spennende, sier Andersen.

Kenneth Erdal med ferdige reparasjoner som skal returneres til kundene. Foto: Stian Sønsteng

– Selvsagt kommer det an på hvor du arbeider som elektriker, og hvilke oppdrag du får. Ved et serviceverksted er nok oppdragene og arbeidsdagene ofte mer variert, og teknikerne kan til dels styre dagen selv, sier Sparre.

 

Ingen i lære

– Er dere konkurransedyktige på lønn?

– Marginene i bransjen tillater ikke lønn i det høyeste sjiktet, men vi strekker oss så langt som mulig slik at vi kan tilby akseptabel lønn, sier Sparre.

– Tar dere inn lærlinger?

Her har både verksteder, servicekjeder og elektronikkbransjen en jobb og gjøre

– Vi har hatt lærlinger tidligere, og flere av disse er teknikere hos oss nå, sier Sparre.

– De som søker lærlingplass som elektrofagarbeidere har lite eller ingen kjennskap til vår bransje, og søker dermed plass i andre bransjer. Her har både verksteder, servicekjeder og elektronikkbransjen en jobb og gjøre med å markedsføre teknikeryrket som det spennende faget det er, i en bransje i stadig utvikling, sier Birkelid.

– De som har vært lærlinger hos oss har tatt fagbrev som dataelektroniker, og siden bygget på med fagbrev som elektroreparatør. De fleste av våre medarbeidere har vært ansatt i mange år, og har opparbeidet seg solid kompetanse som gjør at bedriften har en allsidig teknikerstab som håndterer både flere varegrupper og andre oppgaver relatert til montering og installasjon, sier hun.

 

Stort distrikt

C&V teknikk har kunder fra Florø i nord til Austevoll i sør langs kysten, og fra Luster i nord til Lofthus i sør inne i landet.

Arild Andersen (f. v.), Linda Birkelid og Jon Riber Sparre utenfor Camera & Videoteknikks lokaler i Åsane i Bergen. Foto: Stian Sønsteng

– Det meste repareres hos sluttbruker. Mange av teknikerne på veien skrur både hvitt og brunt, og det er selvsagt en fordel at man kan ta en TV og en vaskemaskin på den samme turen, sier Andersen.

Når en servicetekniker kjører ut fra C&V teknikk, er det med mellom fem og ti oppdrag i kalenderen. Lokalt i Bergen utføres mellom 4 og 8 oppdrag på én dag, avhengig av kjøretid og kompleksiteten på oppdraget.

– I den andre enden av skalaen kommer de riktig lange turene, kanskje med overnatting. Slike har vi stort sett hver uke, sier Birkelid.

– Hvordan er økonomien i disse turene?

– Begrenset. Men, disse oppdragene inngår i avtalene Elesco-kjeden har med leverandørene, og hovedsakelig er det vår oppgave å løse disse. Oppdragene planlegges, slik at det kjøres mest mulig effektive turer, sier Birkelid.

Daglig leder Linda Birkelid ved Camera & Videoteknikk. Foto: Stian Sønsteng

 

Todagers-oppdrag

– Hvor fleksible er kundene hvis dere ønsker å samle opp flere oppdrag?

– De fleste forstår at det noen ganger blir ventetid, spesielt når vi skal kjøre 25 mil én vei til kunden, sier Birkelid.

– Er dette en forhandlingssak, når det gjelder hvor lang tid det tar før dere kommer?

– Vi må tilpasse oss både kunden, butikken og leverandøren, og det hender det gir oss noen utfordringer. Stort sett klarer vi å løse dette, sier Birkelid.

Vi forstår det ikke alltid er like lett å være blid kunde

Andersen sier det ikke alltid er lett å legge opp effektive turer, også fordi det ofte er fergeforbindelser involvert. Skal man til Florø, er det fire timer kjøring hver vei. Da må det overnatting til.

– Er dette populære turer?

– Ja. Teknikerne liker å komme seg ut av byområdene, der kundene gjerne er litt mer avslappet, sier Birkelid.

– Så det er forskjell på kundene?

– Ja, faktisk. Det hadde vært verre å få teknikerne til å kjøre så langt, hvis kundene ikke hadde vært så blide der, sier Andersen og ler.

Jon Riber Sparre (t. v.) og Arild Andersen inne på verkstedet til Camera & Videoteknikk. Foto: Stian Sønsteng

– De fleste kunder er både hyggelige og tålmodige, og vår oppgave er å løse et problem med kundens defekte produkt. Vi forstår det ikke alltid er like lett å være blid kunde, når vaskemaskinen har streiket eller koketoppen gått i vranglås, sier Birkelid.

 

C&V teknikk var på forsiden av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2024. Lenke til digitalutgaven.

God kommunikasjon

– Kreves det spesielle sosiale ferdigheter av teknikerne?

– En god tekniker må være teknisk dyktig, men kommunikasjon mellom kunde og tekniker er også viktig. Både for at kunden skal oppleve oss som hyggelige, men også for at teknikeren skal forstå hva kunden forteller om feil og problem med produktet, og for at teknikeren skal kunne formidle hva vi gjør med produktet, sier Sparre.

– Hvilke endringer har dere sett i bransjen siden dere tok over for ni år siden?

– At Elesco har etablert seg som en betydelig aktør innen hvitevareservice og samtidig bidratt til endringer i servicebransjen, er vel den endringen som har hatt størst betydning for, både for oss og de fleste andre medlemmene i kjeden, sier Birkelid.

– Dessuten har det jo skjedd en del på produktsiden. Innen hvitevarer, for eksempel, har vi begynt å få serviceoppdrag der produktene har wifi-problemer, sier Andersen.

– At volumet på fotoprodukter er mindre, er ikke noe nytt. Dette startet da smarttelefonene kom. Fotoutstyret som nå leveres til reparasjon er derfor stort sett tyngre, beregnet for profesjonelle eller delvis profesjonelle brukere, sier Birkelid.

Tore Bjørndal med en av undervannsrobotene C&V teknikk utfører service på. Foto: Stian Sønsteng

 

Droner og rørinspeksjon

Nye produktgrupper i C&V teknikks portefølje, er undervannsdroner og rørinspeksjonskamera.

Siden også de er en del av Elesco-kjeden er de snarere samarbeidspartnere

– Undervannsdronene består av ulike modeller, både for amatører, men også profesjonelt utstyr som for eksempel brukes til inspeksjon i fiskeoppdrett. Rørinspeksjonskameraene er for det profesjonelle markedet, fastmontert i store servicebiler. Disse parkeres ofte her hos oss mens vi foretar service og reparasjon av kamerautstyret, sier Andersen.

– Har dere mange konkurrenter i distriktet?

– Elektrotec og Service Kompaniet ligger også i Bergens-området, men siden også de er en del av Elesco-kjeden er de snarere samarbeidspartnere. I tillegg kommer noen mindre verksted, med én eller to ansatte, sier Andersen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2024, som ble distribuert uke 8. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS