TAKKER AV ETTER 45 BRANSJEÅR

Knut Gjerstad (65) gikk av med pensjon fra jobben som salgsdirektør hos Dantax Norge AS ved utgangen av juni etter 45 år i bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal den blide nordlendingen slappe av med hobbyer og feriehuset i Lofoten. Ja, for det er på oppvekststedet i nærheten av Ballstad at Gjerstad har sitt drømmested. Her har han tilbrakt mange av de korte feriene han og familien har hatt mellom lange travle arbeidsdager i Oslo-området. Her går gjell over i hav i den vakre naturen, og sjøen er en viktig del av lokalfolkets liv. Men Knuts store hobby er snekring, og veien er aldri lang til snekkerbua.

Fra service til markedsføring

Jeg føler på kroppen at det er riktig å gå av nå

Salg og markedsføring har vært hovedarbeidsområdene, selv om Gjerstad kom inn i bransjen som utdannet radio- og TV-reparatør. Han begynte som servicetekniker ved norgeskontoret til den britiske TV-fabrikanten Pye i august 1967.

– Dette arbeidet krevde store utfordringer for oss reparatører, for innholdet i TV-apparatene var på full fart over fra radiorør til transistorer og integrerte kretser, så det var veldig mye nytt å sette deg inn i, sier Gjerstad.

Kravet til rask omstilling ble forsterket da Gjerstad i 1975 fikk utvidet ansvar som firmaets servicesjef. Her ble han også kjent med mannen som mer enn noen annen skulle komme til å bety mye for ham i bransjesammenheng, Arnold Hartvig Larsen.

– Av Hartvig Larsen lærte jeg veldig mye, ikke bare om bransjen, men også om mennesker og forholdet mennesker imellom. Han la stor vekt på å være ærlig, tenke langsiktig og unngå å få uvenner som et resultat av sine handlinger.

I 1977 skiftet firmaet navn til A. Hartvig Larsen AS. Samtidig ble Sanyo et hovedmerke. I denne perioden skiftet Gjerstad ansvarsområde og ble salgskonsulent fra 1985. Seks år senere skiftet firmaet navn til Appell AS, nå med Gjerstad som markedsdirektør. Midt på 90-tallet var han direktør i Nesco Norge, før han i 1996 kom tilbake til Appell Handel, som senere ble til Dantax Norge AS.

Nye kvalitetsnivåer

– Hva er etter din mening den største forandringen som har skjedd med bransjens produkter i den tiden du har holdt på?

– Det er uten tvil overgangen fra analog til digital teknologi og den enorme kvalitetsforbedringen vi har fått innen lyd- og bildegjengivelse. La meg heller ikke glemme utviklingen av multimedia, som den digitale tidsalderen har ført med seg. Tidligere hadde hver husstand sine egne antenner for radio og TV. Nå strømmer multimediesignalene i mange ulike plattformer som de fleste kan benytte seg av og der skillet mellom radio og TV er visket ut.

Gjerstad peker på at store forandringer også har preget bransjens aktører og organisasjoner de tiårene han har holdt på.

– Sammensveisingen av handler- og leverandørforbundene har vært viktig og nødvendig. Det har vært et fremskritt at handlere og leverandører ikke lenger skal kjempe mot hverandre fra hver sine tuer.

Tøffere

Ved utgangen av juni gikk Knut Gjerstad over i pensjonistenes rekker. Han synes bransjen de siste årene har vært preget av stadig tøffere forhold og snevrere marginer. For Dantax’ del har det blant annet ført til at det ikke har vært lønnsomt å markedsføre TVer med skjerm større enn 32 tommer. Derimot har firmaet gjort det godt med digitalradioer og høyttalere. Gjerstad tror at de fleste leverandører mer og mer må arbeide med nisjer, hvis de skal leve.

– Blir overgangen til pensjonisttilværelsen også tøff?

– Jeg føler på kroppen at det nå er riktig å gå av nå. De siste årene har vært preget av hard belastning, og det blir forsterket av at det er få i firmaet. Hobbyen min er snekring. I tillegg til huset i Lofoten har vi bygd hytte i Etnedal. Her er oppgavene mange for en hobbysnekker. I tillegg vil jeg prøve å sette av mer tid til familien og til samvær med venner, sier den blide og sosiale nordlendingen.

Powered by Labrador CMS