Epson PaperCut MF

Pressemelding fra Epson 25. januar 2016:

Denne produktnyheten er en direkte gjengivelse av en pressemelding fagbladet Elektronikkbransjen har mottatt, og er ikke redaksjonelt behandlet.

PaperCut MF integreres i flere Epson-skrivere

En rekke av Epsons multifunksjonsblekkskrivere for virksomheter blir kompatible med PaperCut MF, en ledende programvare for utskriftsadministrasjon. Det gir reduserte driftskostnader og enda enklere utskriftsadministrasjon og –kontroll. Gjennom den integrerte multioperativløsningen kan virksomheter i alle størrelser administrere utskrifter, kopier, skanning og faks fra hele skriverflåten via bruker-login eller ID-kort.

- PaperCuts kompatibilitet med stadig flere Epson-skrivere skyldes vår åpne plattform. Dermed kan vi utnytte multifunksjonsskrivernes fulle potensial og tilpasse dem for å møte spesifikke og endrede kundeønsker som skjer i takt med utviklingen av nye forretningsmål og IT-systemer. Dette betyr at kundene kan utnytte PaperCut-løsningen og alle fordelene med Epson-skriverne. I praksis gir det reduserte kostnader, enklere hverdag og redusert miljøpåvirkning, sier markedssjef Solfrid Dyrrdal Liland i Epson Norge.

PaperCut-integrasjonen inkluderer følgende muligheter:

- Utskriftsallokering til avdelinger, kostnadsenheter og brukere med delte kontoer

- Oversikt over hvor mange sider som skrives ut av hvem, fra hvilken enhet og når

- Rapport om CO2-besparelser og volum per bruker, avdeling og enhet

- Allokering av kvoter eller budsjetter til brukere, avdelinger eller grupper

- «Find-me»-funksjon finner nærmeste skriver basert på brukerens fysiske plassering

- Enklere mobil- og «Bring Your Own Device»-utskrifter

PaperCut MF kan brukes på Windows, Mac, Linux og i kontormiljøer med kombinasjoner av disse.

Powered by Labrador CMS