5G BARE TRE ÅR UNNA

5G er tre år unna, med hastigheter vi i dag bare kan drømme om. Et nytt mobilnett for tingenes internett er vi derimot bare uker fra.

Publisert Sist oppdatert

Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er navnet på det nye mobilnettet for tingenes internett, og igjen er Norge og Skandinavia tidlig ute. Et pilotprosjekt lanseres rundt årsskiftet, som et samarbeid mellom Telenor, Q-Free og Huawei. Vi kommer tilbake til dette, men først litt om femte generasjons mobilnett:

Eivind Mikkelsen er produktsjef i Huawei Norge, og han sier standardiseringsarbeidet vil begynne i 2018-2019, og at Huawei tror 5G blir kommersielt lansert i 2020.

– Man er i gang med å undersøke hvilke teknologier som kan oppfylle kravene som er stilt. Det er konsensus om at man vil ha lavere responstid og høyere datarater, samt at man ønsker å dele opp nettet i skiver, noe som er en vesentlig endring. Mye av teknologien er kjent i dag, særlig på radiosiden har man god kontroll på hva som er de ulike kandidatene innenfor teknologivalgene. De store utfordringene ligger på operatørsiden; hvordan de er nødt til å gjøre om nettene sine, sier Mikkelsen.

Fremover tror vi at man vil ha datasentre distribuert lenger ut for å få ned responstiden, og at disse vil kunne defineres og omdefineres i sanntid

Han sier mye også her er kjent, med programvaredefinerte og virtuelle nettverkselementer, der man ser for seg en datasenterarkitektur.

– I dagens telekomarkitektur ligger all funksjonalitet sentralt, med ledninger med signalering som går utover til basestasjonene. Fremover tror vi at man vil ha datasentre distribuert lenger ut for å få ned responstiden, og at disse vil kunne defineres og omdefineres i sanntid, mye raskere enn i dag, sier Mikkelsen.

NB-IoT – merk deg dette!

– Og da vil Norge være først?

– Det er for tidlig å si, men jeg tror vi kommer til å være tidlig ute. Skandinavia har tradisjon for dette. Norge var tidlig ute på GSM og NMT. Telia/Netcom var først i verden med LTE. Både Japan og Korea ligger lang fremme på mobilsiden, så vi får se hva som skjer, sier Mikkelsen.

Så, tilbake til Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Huawei har sammen med Telenor og Q-Free et pilotprosjekt, der sensor i bakken detekterer om parkeringsplassen er ledig eller ikke, og bruker mobilnettet til å gi beskjed om dette.

– Den nye standarden (NB-IoT) kom i sommer, og har som oppgave å sørge for LPWA (Low Power Wide Area)-kommunikasjon. I LTE-nettene er det fokus på å få gjennom mye data, og det egner seg dårlig for enheter som skal være rimelige og bruke lite batteri. Det var derfor behov for et nytt nett, særlig siden GSM-nettene etter hvert skal skrus av, og dette nærmer seg i Norge. Da må fjerdegenerasjons mobilnett være klar til å ta over IoT-trafikken. I dag ligger nesten all trafikk til tingenes internett (IoT) på GSM, samt noe på 3G. I Norge skal vi trolig skru av 3G tidligere enn 2G, sier Mikkelsen.

Uante muligheter

– Vil Narrowband Internet of Things (NB-IoT) dekke hele Norge?

– Det tror jeg. Dette blir en del av LTE-nettet, så det er rimelig å tro at NB-IoT skal rulles ut i dagens 4G-nett.

– Gjenbruker man da basestasjonene?

– Ja. Dessuten har NB-IoT den fordelen fremfor 4G/LTE, at nettet har en bedre innendørsdekning, der signalene når lenger. Dermed kan man installere NB-IoT-enheter for eksempel i kjellere, der det kanskje ikke er 4G/LTE-dekning. NB-IoT er laget for å nå lenger, med et bedre linkbudsjett, og dette går som sagt på bekostning av datakapasiteten, sier Mikkelsen.

– Hvilke bruksområder ser Huawei for seg i NB-IoT-nettet?

– Det vi har listet opp her på konferansen er smart parkering, sensorer som strøm- og vannmålere, samt monitorering innen helsesektoren. Dessuten tror jeg det kommer mange scenarier vi ennå ikke har tenkt på.

– Det har vært snakk om sporing av hunder?

– Ja. NB-IoT-teknologien vil ha enheter med en batteritid på opp til ti år, avhengig av hvordan de brukes, og det skal være mulig å lage svært billige databrikker. Dette gir rimelige enheter som bruker lite batteri og rapporterer lite, som av og på, samt målinger. Man kan overføre noe data, men da går batteritiden ned. Alarmsystemer er et annet aktuelt bruksområde. Noe av utfordringen til bransjen er at vi ikke vet i hvilken retning dette vil ta av. Hadde vi gjort det, ville vi ligget godt an, ler Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS