MILLIONER TIL BREDBÅND

Fylkene søker om 465 millioner til bredbåndsutbygging. Både antall søkere og søkt beløpt er mindre enn tidligere.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Tilsynet har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging.

Både antall søknader og søkt beløp er mindre enn de to foregående årene, men likevel betraktelig mer enn det som ligger i potten på 126,5 millioner kroner.

Bredbåndstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av én milliard kroner, og fylkene søker om 465 millioner kroner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Det vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 43 prosent av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Både antall søknader og søkt beløp har gått ned siden i fjor. I 2015 fikk Nkom 173 søknader på til sammen 654 millioner kroner, mens det i 2014 kom inn 171 søknader på til sammen 713 millioner kroner.

Bredbåndstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og/eller til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. 

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke, og Nkom vil nå gå i gang med gjennomgang av alle søknader og fordele de 126,5 millionene som er til disposisjon for 2016.

Søknadene fordeler seg på 15 fylker. I fjor var det 18 fylker som søkte. Det er Nord-Trøndelag som har søkt om mest midler, i overkant av 81 millioner.

Powered by Labrador CMS