NI AV TI DRONER HAR MANGLER

En stor europeisk kontroll viser at nesten alle testete modeller har tekniske mangler, er feilmerket eller har mangler i dokumentasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Nkom i en pressemelding, og ber importørene være nøye med hvilke droner de tar inn til landet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at omsetning av radio- og teleterminalutstyr er i samsvar med felles europeisk regelverk gjennom systematisk markedskontroll.

92 prosent med mangler

Det har vært en del uheldige tilfeller, blant annet under brannen i Lærdal, hvor droner forstyrret redningsarbeidet

I 2015 har Nkom deltatt i en felles europeisk kontrollkampanje av alt fra profesjonelle droner til «leketøy», og 79 modeller ble kontrollert.

– Resultatene viser at hele 92 prosent av de testete modellene har mangler, sier senioringeniør Paul-Erling Lia i tilsynet.

Dronene som er testet, har mangler på flere ulike områder. Resultatene viser at 51 prosent av dronene har tekniske avvik. Dersom mangler i merking eller i medfølgende dokumentasjon også tas med, ble det funnet avvik på 92 prosent av de kontrollerte dronene.

– Dette er et høyt tall. Vi oppfordrer derfor norske importører til å være mer bevisste de kravene som stilles til radioutstyr. Importører og forhandlere er forpliktet til å forsikre seg om at utstyret de selger, faktisk er laget for det europeiske markedet. De må sjekke at utstyret er CE-merket og at det følger med samsvarserklæring der produsenten erklærer samsvar med R&TTE-direktivet, tilføyer han.

Forstyrrer redningsarbeid

Bruken av droner har økt betydelig de siste årene.

– Det er særlig viktig at droner ikke forstyrrer eller truer lufttrafikken, sier Lia.

I Norge har Luftfartstilsynet ansvaret for operasjonelle krav til droner. Dersom droner brukes til kommersielle formål, må man ha tillatelse fra Luftfartstilsynet, som for tiden holder på med å revidere det operative regelverket.

– Det har vært en del uheldige tilfeller, blant annet under brannen i Lærdal, hvor droner forstyrret redningsarbeidet. I sommer var det også et tilfelle der en som opererte en drone, mistet radioforbindelsen med den, slik at den faktisk fløy gjennom et vindu på politistasjonen i Arendal, sier senioringeniøren.

Powered by Labrador CMS