EU-kommisjonen vurderer en felles ladestandard for mobiler og bærbare enheter, men har foreløpig ikke kommet til noen konklusjon om dette blir et krav til produsentene. Foto: iStockphoto4902

INGEN FELLES LADESTANDARD

EU-kommisjonen vurderer å skape en felles standard for ladere til mobiler og andre bærbare enheter, men foreløpig blir det ikke et krav til produsentene.

Publisert

EU-kommisjonen har utredet muligheten for en europeisk harmonisering av brukergrensesnittet for ladere til bærbare enheter, som for eksempel mobiltelefoner.

Rapporten fra utredningen er nå klar, og konkluderer foreløpig ikke når det gjelder regulering, sier Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) i en pressemelding.

Historisk sett har mobiltelefoner og andre små elektroniske bærbare enheter kun vært kompatible med spesifikke ladere. Dette har skapt ulemper for forbrukere og miljøproblemer ved unødvendig mye elektronisk avfall, mener Nkom.

En avtale i 2009 mellom EU-kommisjonen og de store mobiltelefonprodusentene har bidratt til å redusere antallet ladeløsninger på markedet. Men Kommisjonen mener det fortsatt er potensiale til forbedring, og har utredet mulige alternativer for krav til en felles ladeløsning.

Nkom følger opp utredningsarbeidet fra norsk side gjennom deltakelse i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee.

I rapporten som nå er publisert av Kommisjonen vises det til en brukerundersøkelse av mobiltelefoner i Europa. Her svarer 84 prosent at de har opplevd problemer knyttet til lading av mobiltelefoner de siste to årene. De vanligste problemene er at mange ulike ladere tar opp plass i hjemmet eller på arbeidsplassen, og forvirring rundt hvilken lader som fungerer med hvilken enhet.

Rapporten peker også på miljøaspektet ved stadig kjøp av nye ladere for nye mobiltelefoner og andre små enheter. Produksjon av ladere krever råvarer, produksjon og transport som genererer CO2-utslipp.

Ifølge rapporten står mobiltelefonladere for rundt 11.000 - 13.000 tonn e-avfall per år, likevel konkluderer den ikke når det gjelder mulig regulering. Nkom sier kommisjonen fortsatt kan sette krav til felles ladeløsning gjennom radioutstyrsdirektivet, og at organisasjonen deltar i EU-kommisjonens ekspertgruppe for radioutstyr som vil behandle spørsmålet videre.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2020, som ble distribuert 14. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS