Jon Olav Næss (t. v.) ønsker Einar Kuvene i Moss Husholdningsservice AS velkommen i Elesco Norge. Foto: Stian Sønsteng

PLASS TIL MOSS HOS OSS

– Vi etablerer ikke nye verksteder der vi fra før har tilfredsstillende dekning. Moss Husholdningsservice var det plass til, sier Jon Olav Næss.

Publisert

Han er daglig leder i verkstedkjeden Elesco Norge AS, som den siste helgen i august hadde sin årlige høstkonferanse i Tønsberg.

– Vi har flere søknader inne om medlemskap. Moss husholdningsservice AS dekker et område kjeden har hatt behov for å styrke, og vi har benyttet dem som et eksternt verksted siden vi inngikk kjedeavtalen med Electrolux. Nå som de er blitt en del av kjeden vil de også få andre merker, og vi vil justere distriktet deres som grenser til Servicesenteret Østfold AS i Sarpsborg og Dalens Elektronikkservice AS på Hagan, for å redusere kjørestrekninger og få optimal servicegrad og responstid, sier Jon Olav Næss til fagbladet Elektronikkbransjen.

Høstkonferansen går fra torsdag til søndag, med 160 deltakere fra medlemsbedriftene og ti fra leverandørsiden. For første gang går det to parallelle program, der det ene er for administrativt ansatte mens det andre er for utførende serviceteknikere.

Noen av de 160 deltakerne som deltok på Elescos høstmøte i Tønsberg. Foto: Jan Røsholm.

Postnummer og merker

Ole Soleng fra Komplett var en av foredragsholderne. Foto: Jan Røsholm.

– Hvordan er det i en kjede som Elesco når dere får nye medlemsbedrifter; hva sier de eksisterende hvis de må gi fra seg enkelte distrikter?

– Her er det ikke snakk om å gi fra seg noe, men å få tilført like mye serviceoppdrag til alle. I dette tilfellet har vi brukt Moss tidligere på Electrolux, vi har gjort avtaler i det senere blant annet med Grundig, Blomberg og Beko fra 1. april, og vi er i forhandlinger med flere leverandører, så det ser ut som det går den riktige veien i forhold til servicemengden. Vi er presset på leveringstid, så vi må ta toppen av verksteder som har for mye og gjøre, og justere områder. Nærliggende verksteder skal alltid høres hos oss, men det er til sjuende og sist styret som avgjør hvem som blir tatt inn. Selvsagt skal vi ikke ødelegge for eksisterende verksteder, og det blir derfor alltid holdt møter med de berørte verkstedene når det gjelder fordeling av både postnummer og merker, sier Næss.

Vi er under press, både når det gjelder kundetilfredshet, responstid og lavt ombytte

Einar Kuvene er daglig leder i Moss Husholdningsservice AS på Rygge, som består av sju og et halvt årsverk. Han startet selskapet som enkeltmannsforetak i 1980, og i 2012 ble det gjort om til et aksjeselskap.

Kimmo Perala fra Samsung viser frem programmering av en smart TV. Foto: Jan Røsholm.

– Vi dekker store deler av Østfold, samt litt av Akershus, og vi skrur kun hvitevarer, sier Kuvene.

Medlem nr. 29

– Hvorfor har dere gått inn i Elesco-kjeden?

– Vi har sett måten de har arbeidet på de senere årene, der de har tilegnet seg stadig flere leverandører, og det virker som dette er en sterk kjede. Vi ser vel at hvis vi skal drive i fremtiden, er dette den eneste måten å gjøre det på, sier Kuvene.

Ole Morten Alvstad i Thermex Scandinavia klar for å gå på scenen. Foto: Stian Sønsteng.

– Hvilke forventninger har du til kjeden?

– Målet er jo at vi ved å være med her skal øke omsetningen.

– Hvordan vil du beskrive Moss Husholdningsservice?

Hvitevarene blir smarte, og her viser Cliff Gosmann Dall (t.v) og Andy Donaldson fra Samsung frem hvordan teknikere kan bruke smarttelefonen i utførelsen av service. Foto: Jan Røsholm

– Vi er en liten bedrift, ikke så mange ansatte, men vi har holdt på i mange år, er stabile og har kanskje et godt rykte i området. Vi har gode medarbeidere.

– Vi kontaktet Moss Husholdningsservice da vi gjorde avtalen med Electrolux, mye på bakgrunn av et ønske fra dem. Dette har fungert bra, så etter noen år blir de fra 1. september et fullverdig medlem av kjeden, som vårt 29. medlem, sier Næss.

Ulikt resultat

Moss Husholdningsservice holder til på Rygge, i et distrikt der de også har kunder i maritime omgivelser.

– Vi har Hvaler, og det kan være litt utfordrende i forhold til at vi må ut på øyene, men det ser ut til at det går bra, sier Kuvene.

– Er dette oppdrag du selv gjerne tar?

– Ja, det kan jeg godt gjøre, det er koselig på Hvaler!

Næss sier Elesco Norge er ute etter å få inn gode verksteder.

– Vi trenger medlemmer som leverer etter de kravene kundene ønsker. Vi er under press, både når det gjelder kundetilfredshet, responstid og lavt ombytte. Noen av våre verksteder leverer bra, andre mindre bra. Vi er helt avhengig av å levere etter de nevnte kravene for at vi skal kunne drive lønnsomt, og da må vi ha flest mulig servicer utført og ferdigstilt på første forsøk, sier Næss.

GDPR var tema da Nina Wilborn og Kyrre Kielland fra advokatselskapet Ræder sto på scenen. Foto: Jan Røsholm.

I tillegg til de 29 verkstedene i kjeden, bruker Elesco Norge ti eksterne verksteder.

FEIL OM ELESCO

I vår artikkel i fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2018 (papirutgaven) er daglig leder Jon Olav Næss i verkstedkjeden Elesco Norge feilsitert, med et ikke for mye helt til slutt:– Vi trenger medlemmer som leverer etter de kravene kundene ønsker. Vi er under press, både når det gjelder kundetilfredshet, responstid og lavt ombytte. Noen av våre verksteder leverer bra, andre mindre bra. Vi er helt avhengig av å levere etter de nevnte kravene for at vi skal kunne drive lønnsomt, og da må vi ikke ha flest mulig servicer utført og ferdigstilt på første forsøk, sier Næss.Redaktøren beklager.

Powered by Labrador CMS