ELKJØP ER VERDENS BESTE

Denne beskjedne uttalelsen kommer fra konserndirektør Sebastian James i britiske Dixons Carphone, som eier Elkjøp Nordic.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av oktober gikk Elkjøps kompetansesamling, Elbit, av stabelen på Norges Varemesse i Lillestrøm. I den forbindelse møtte fagbladet Elektronikkbransjen Sebastian James, konserndirektør i Dixons Carphone, og Jaan Ivar Semlitsch som er administrerende direktør for Elkjøp Nordic. Elkjøp Nordic var tidligere eid av Dixons Retail, som nå er slått sammen med Carphone Warehouse i selskapet Dixons Carphone.

Sebastian James ga en kort introduksjon om konsernets posisjon på europeisk og globalt nivå. Selskapet er nå Europas største innen forbrukerelektronikk, og ligger på helt i toppen på globalt nivå.

– Vi forstod for et par år siden at ingen ønsker å kjøpe TVer, kjøleskap og datamaskiner uten å ha muligheten til å ta og føle på produktene. Problemet er at ingen vil betale for det. Hvis vi kan gi kundene denne muligheten og samtidig holde prisene på samme nivå som nettbutikkene, vil kundene foretrekke oss, slo James fast.

Vi ønsker at Lefdal skal bli en mye mer spennende forhandler som retter seg sterkt inn mot en yngre mer urban kundegruppe

Blant verdens beste

– Vi har en unik fordel fremfor nettbutikkene. For det første får vi kundene inn i butikken slik at de kan møte produktene fysisk. I tillegg har vi en unik fordel ved at svært mange av kundene tar med seg produktene etter innkjøp. Det frakter produktene hjem selv, og vi slipper utgifter til transport. Her skiller vi oss klart fra nettbutikkene som har dette som en betydelig kostnad, sier James.

Han slo også fast at Elkjøp var å regne som en av verdens beste elektronikkforhandlere. Han underbygget dette med tilbakemeldinger fra leverandører som blant annet Apple og Samsung. Her var ikke bare pris det avgjørende, men også kundebehandling og ikke minst kompetansen blant de ansatte en avgjørende faktor. En ikke ubetydelig bekreftelse på Elkjøps posisjon i Dixons Carphone-konsernet.

Unik posisjon

Han kom også inn på de endringene som skjer i markedet. Prisene er nå kommet ned på et nivå der alle har råd til å kjøpe produkter som tidligere kun var forbeholdt de velbeslåtte. I tillegg kommer det faktum at stadig flere produkter er tilkoblet nettet - og flere vil det bli.

– I dag har et vanlig hjem gjennomsnittlig ni produkter som er koblet opp mot nettet. Dette kommer i de neste tre til fire årene å øket til 70 produkter. Dette vil gi oss en unik mulighet, for bare vi vil være i stand til, ikke bare å selge folk disse produktene, men også å installere og supportere disse produktene i kundens eget hjem, slår James fast.

Fagbladet Elektronikkbransjen spurte om hvordan denne muligheten for å få produktene installert i kundens hjem hadde slått an. James fastslo at dette var en rimelig ny tjeneste, men at man allerede så at den slo an og man regnet med at dette ville bli en hurtig voksende tjeneste i konsernet. Her skyter også Semlitsch inn at dette er en hurtig voksende tjeneste i Norden.

– Vi ser at stadig flere av våre kunder ønsker denne typen tjenester og det er en viktig del av vår ”knowhow”-konsept, sier Semlitsch

Lefdal 2.0

Dixons Carphone har i dag to hovedforhandlere i Norge som er ganske like, Elkjøp og Lefdal. Vi spurte om hvordan man så dette utvikle seg fremover. Ville konsernet fremdeles satse på to forhandlere eller ville disse slås sammen til én?

– Lefdal og Elkjøp er ganske like i Norge, og er blitt likere i løpet av de siste årene. Vi har imidlertid et prosjekt på gang som vil endre dette. Vi vil prøve å posisjonere Lefdal mot en annen kundegruppe, og dette er et prosjekt som starter nå. Elkjøp er tradisjonelt et sted hvor du går når du etablerer et hjem. Vi ønsker at Lefdal skal bli en mye mer spennende forhandler som retter seg sterkt inn mot en yngre mer urban kundegruppe, sa James.

På dette tidspunkt utdyper Jaan Ivar Semlitsch Lefdals kommende posisjon i Norge.

– Vi vil starte det som kan kalles ”Lefdal 2.0” i slutten av november. Nærmere bestemt 22. november. Vi starter med Lefdals utsalg i Sandvika. Dette vil være en oppgradert butikk som vil vise de oppkoblede økosystemene og innovasjonene i bransjen. I tillegg ser vi en god vekst for både Elkjøp og Lefdal, og dette får oss til å konkludere med at det er plass for begge merkevarene i det norske markedet, slår Semlitsch fast.

I praksis betyr dette at både Lefdal og Elkjøp vil leve side om side i det norske markedet, men de vil ha forskjellig fokus. Mest spenning knytter det seg til hvordan reprofileringen av Lefdal vi fremstå, men dette får vi først et konkret svar på når Sandvika-utsalget åpner.

Et litt annerledes marked

James nevner også av det norske markedet skiller seg noe ut fra resten av Europa. Mens Europa generelt har gått gjennom en betydelig krise, har denne krisen fått et langt mindre utslag i det norske markedet. Dette kombinert med at den norske forbrukeren er bedre stilt rent økonomisk, har dette ført til at det norske markedet har vært langt mer stabilt. Et annet utslag av dette, er at det norske markedet er langt mer rettet mot kvalitetsprodukter i den øvre enden av priskurven enn for eksempel England.

– Mens Dixons i Europa opplevde krisen og Dixons i Storbritannia hadde store problemer, sørget Elkjøp for en stødig profitt som var svært viktig for konsernet totalt sett, fastslår James.

– I forbindelse med finansåret 2013/2014 har vi hatt et rekordår både med tanke på omsetning, vekst og lønnsomhet, skyter Semlitsch inn.

Både han og James indikerer at dette er en trend som vil fortsette.