Konsernsjef Stefan Lebrot (t. v.) og norgessjef Asle Bjerkebakke i Elon. Foto: Stian Sønsteng
Konsernsjef Stefan Lebrot (t. v.) og norgessjef Asle Bjerkebakke i Elon. Foto: Stian Sønsteng

VI SKAL VÆRE OFFENSIVE I NORGE

– Det at vi har et stort konsern i ryggen, har gitt oss mulighet til å satse på kjøkken og B2B, samt å stadig bygge nye butikker, sier Asle Bjerkebakke.

Publisert Sist oppdatert

Han er administrerende direktør i Elon Norge AS, som er et heleid datterselskap av Elon AB. Vi møter ham på kjedemessen Elon Expo i Ørebro, sammen med konsernsjef Stefan Lebrot.

Før jul ble det kjent at hvitevarekjeden Elon slo seg sammen med brunevarekjeden Electra. Elon AB er navnet på det nye konsernet, som er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Elon selger Nordanro-kjøkken fra tyske Nobelia. Foto: Stian Sønsteng
Elon selger Nordanro-kjøkken fra tyske Nobelia. Foto: Stian Sønsteng

– Børsintroduksjonen, og de tøffe børsreglene, gir oss et kvalitetsstempel. Dette er en positiv bieffekt av sammenslåingen av Electra og Elon, sier Lebrot til fagbladet Elektronikkbransjen.

En stor del av de norske butikkdriverne i Elon er eiere i det nye selskapet, gjennom Elon Holding.

– Sammenslåingen gir våre eiere og butikker en umiddelbar merverdi, siden vi ikke lenger bare kan tilby hvitt, smått og belysning, men også hjemmeelektronikk. Nå kan vi fra vårt sentrallager på 55.000 kvadratmeter her i Ørebro samtidig sende alle produkter en norsk butikk trenger, noe som også vil gi en mindre påvirkning av miljøet, sier Lebrot.

932 butikker og 6 milliarder

– Den reisen vi nå har startet med brunevarer, gjorde vi allerede i 2015 på hvitevarer. Da var målet at 70 prosent av hvitevarene skulle hentes fra sentrallageret, men vi er allerede på 95 prosent i denne kategorien. Dette er helt klart en stor fordel for våre norske eiere og handlere, sier Bjerkebakke.

Vi har humane og empatiske verdier, noe våre konkurrenter kanskje ikke har

Elon har 286 Elon-butikker i Sverige, 161 El-Salg-butikker i Danmark, 70 Elon-butikker i Norge, 67 Veikon Kone-butikker i Finland og 11 Heimilistæki-butikker på Island.

Electra har drevet butikkonsept for frittstående handlere, blant disse er Elon ljud & bild størst med 139 butikker i Sverige, etterfulgt av Digital Butikerna (116), Ringup (50) og møbelkjeden Em home (32 butikker).

Elvita, som er Elons eget varemerke, ble vist på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng
Elvita, som er Elons eget varemerke, ble vist på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng

Totalt blir dette 932 butikker i Norden, med en årlig omsetning på over seks milliarder kroner.

– Det som er positivt for oss som nordisk faghandel, er at vi har de samme verdiene. Vi er eid av butikkene, og ikke omvendt, slik tilfellet er for våre konkurrenter fra England og Norge. Det lokale entreprenørskapet innebærer langsiktighet, og dette er veldig enkelt; våre lokale handlere møter hele tiden kundene sine i nærmiljøet, så raske penger ligger ikke i vårt DNA. Vi har humane og empatiske verdier, noe våre konkurrenter kanskje ikke har, sier Lebrot.

Den empatiske kjeden

– Er dere blitt mer bevisste når det gjelder å fortelle om disse verdiene?

Roger Nygaard (t. h.) i Elon Svolvær besøker Jarle Ruud i TT Micro på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng
Roger Nygaard (t. h.) i Elon Svolvær besøker Jarle Ruud i TT Micro på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng

– Da vi i konsernet laget den nye markedsplattformen, var det på basis av en stor kundeundersøkelse i Norge og Sverige. Der fikk bekreftet disse verdiene, og i den nye markedsplattformen har vi forsterket dette, sier Bjerkebakke.

– I Sverige er vi to år på rad i en stor kundeundersøkelse kåret som den mest empatiske kjeden, så dette er ikke bare snakk. Vi skal hjelpe kunden, og ikke stille dem i en lang kø. Ikke minst er dette viktig på små steder. Vi skal bry oss om kundene våre, sier Lebrot.

– Hvilken rolle har Norge i konsernet, med sine 70 butikker?

– Dette er et viktig marked, og det handler ikke nødvendigvis om kvantitet, men om kvalitet og langsiktighet. Vi er eierstyrte, og veldig mange norske butikker vil etter børsnoteringen eie aksjer i konsernet. Norge er for eksempel best i Norden, når man ser på hvor stor andel av omsetningen vårt eget varemerke Elvita står for, og de har gjort en god jobb i forbindelse med navnebyttet for to år siden, fra Euronics til Elon, sier Lebrot.

Johan Hoel (t. v) og Martin Jakobsen i Netgear på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng
Johan Hoel (t. v) og Martin Jakobsen i Netgear på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng

Bjerkebakke forteller at Elon som varemerke i en ny måling scorer 60 prosent på hjulpet kjennskap.

– Ikke minst har Asle sammen med sine eiere lykkes i å gi navnet de rette verdiene, sier Lebrot.

Flere butikker, kjøkken og B2B

– På hvilken måte skal dere styrke Elon i Norge?

– De tre viktige punktene i vår satsing i Norge er å øke antall butikker, rulle ut kjøkken i flere butikker, og satsingen på B2B, sier Lebrot.

Ved årsskiftet hadde ti Elon-butikker i Norge begynt å selge Nordanro-kjøkken, og det skal ut i ytterligere 20 butikker i løpet av året.

Det at vi både har kjøkken og B2B, gjør det lettere å komme inn i de lokale prosjektmarkedene

– Dette er blitt veldig godt mottatt, og gjør at vi også kommer inn på innbyggingsmarkedet, der vi tradisjonelt har hatt en lavere markedsandel enn vi burde. Samtidig bygger vi gjennom konsernet opp en B2B-avdeling i Norge, og her ser vi allerede gode resultater. Det at vi både har kjøkken og B2B, gjør det lettere å komme inn i de lokale prosjektmarkedene, sier Bjerkebakke.

– Hvor langt er kjøkkensatsingen kommet i de øvrige markedene?

– I Sverige begynte vi ett år før Norge, og i løpet av året vil over 200 svenske butikker selge Nordanro-kjøkken. Det som er litt heftig, som jeg har lært her på messen, er at vi selger tyske premiumhøyttalere som passer i kjøkkenet, sier Lebrot.

– Hvor stor markedsandel har dere på kjøkken i Sverige og Norge?

Belysning er en del av Elons sortiment, her fra deres eget varemerke Elvita. Foto: Stian Sønsteng
Belysning er en del av Elons sortiment, her fra deres eget varemerke Elvita. Foto: Stian Sønsteng

Tysk kvalitetskjøkken

– Andelen er veldig liten, hvis vi sammenligner oss med Ikea og kjøkkenkjedene. Her er vi en utfordrer, men vi har den fordelen at vår kjøkkenleverandør ikke er svensk; vi bruker tyske Nobelia, og de er størst i Norden. De har en bedre kvalitet, og de er raskere og bedre på logistikk. Dette er en fordel for våre kunder, siden de hos oss får et bedre kjøkken til en lavere pris, og at vi kan levere raskere, sier Lebrot.

Erik Lerset i Harman med JBL Partybox Encore, med mikrofon. Foto: Stian Sønsteng
Erik Lerset i Harman med JBL Partybox Encore, med mikrofon. Foto: Stian Sønsteng

– I Norge er kvaliteten og prisen på Nordanro blitt veldig godt mottatt. I tillegg tilbyr vi flatpakkede kjøkken i et lavere prissegment. Våre butikker har en relativt liten salgsflate, og de må kunne sette av minst 80 kvadratmeter til kjøkkenutstillingen. I våre velkommen hjem-butikker, som får en kjøkkenavdeling, løftes helhetsinntrykket av butikken betydelig, sier Bjerkebakke.

I Norge har 30 av Elons 70 butikker velkommen hjem-konseptet.

Lebrot sier det er viktig at Elon er offensive i Norge.

– I Sverige er vi litt mer defensive, siden vi allerede er markedsleder. I Sverige er vi som Elkjøp er i Norge, sier Lebrot.

– En del av dette er vår økte satsing på franchise-konseptet. Dette er blitt veldig godt mottatt, av mulige franchise-takere, gårdeiere og leverandører. Vi må bli landsdekkende, siden vi ser samspillet mellom samspillet mellom netthandel og fysiske butikker. 70 prosent av dem som handler på nett, ønsker å hente varen i butikk. Vi skal derfor fortsette å rulle ut nye butikker i samme takt som vi har gjort de siste par årene, sier Bjerkebakke.

Økte 11 prosent i fjor

De siste par årene har kjeden i Norge åpnet 28 nye butikker, og de hadde i 2021 en salgsøkning på 11 prosent. I løpet av året vil de åpne ytterligere 12-15 nye butikker.

Beatrice Larsson (f. v.) i Spectrum Brands sammen med Alf Einar Nygård og Roger Berg i Target viste Remingtons produkter på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng
Beatrice Larsson (f. v.) i Spectrum Brands sammen med Alf Einar Nygård og Roger Berg i Target viste Remingtons produkter på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng

– For noen år siden var det mye snakk om butikkdød på grunn av internett. Jeg var den første til å si at jeg ikke trodde dette ville skje. Dette er ikke enten/eller, men både/og. Du må være sterk på nett, men også ha fysiske butikker. Ekspansjonen vil derfor fortsette i Norge, sier Lebrot.

Elon Norge AS har 18 medarbeidere.

Ekspansjonen vil derfor fortsette i Norge

– Vi har bygd opp en etableringsavdeling, samt B2B og kjøkken. Vi kjører også regnskap for alle butikker. Kjøkken og B2B henger nøye sammen, siden utbyggerne hovedsakelig er ute etter kjøkken, og til disse leverer vi selvfølgelig også hvitevarer, sier Bjerkebakke.

Lebrot sier fusjonen mellom Elon og Electra også medfører reduserte driftskostnader.

Fra Samsungs egne utsstillingslokale på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng
Fra Samsungs egne utsstillingslokale på Elon Expo. Foto: Stian Sønsteng

– I vårt prospekt i forbindelse med børsnoteringen kan man lese at vi skal skape synergieffekter, og at vi i løpet av fem år skal redusere kostnadene med 50 millioner kroner, sier konsernsjefen.

Også i Norge er organisasjonen endret.

– Mange fellesfunksjoner er flyttet til Sverige, som regnskap, innkjøp og produksjon av markedsmateriell. Når vi går inn på nye områder, som kjøkken og B2B, benytter vi oss av kompetansen som allerede finnes i konsernet. I Norge ansetter vi folk som skal arbeide i vårt marked, men de samarbeider med kollegene i Sverige, sier Bjerkebakke.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2022, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2022, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS