INNSAMLING OG UTDELING FRA ELRETUR

Elretur økte i 2012 innsamlet EE-avfall med 6 prosent til 52.342 tonn. I tillegg kommer de 10.000 tonnene fra datterselskapet Eurovironment.

Publisert Sist oppdatert

Under vårens frokostseminar den 14. mai i Oslo presenterte Elretur årets ferske miljørapport. Returselskapet delte samtidig ut en halv million kroner i forskningsmidler.

Tallene for 2012 viser en økning i den totale mengden EE-avfall som Elretur har samlet inn, fra 49.330 tonn i 2011 til 52.342 tonn i 2012. Av disse går hele 93 prosent videre til gjenvinning, enten i form av materialgjenvinning eller energiutnyttelse. Bare 7.845 tonn blir fjernet og behandlet som farlig avfall, det er lavere enn i 2011, da tallet var 8.350 tonn.

I disse tallene er heller ikke innsamlet avfall fra Eurovironment, selskapet Elretur kjøpte i 2012, lagt inn. De omtrent 10.000 tonnene fra datterselskapet kommer med andre ord i tillegg.

Norske myndigheter har mye fokus på nettopp innsamling av mobil og småelektrisk

Alternativ Data

Elretur kjøpte også selskapet Alternativ Data i fjor, et selskap som driver med håndtering av brukt datautstyr, med hensyn til miljø, logistikk og sikkerhet.

– Etter kjøpet av Alternativ Data ser vi en økt innsamlingsgrad av mobil og andre småelektriske artikler med innebygd minne. Det er bra, spesielt siden norske myndigheter har mye fokus på nettopp innsamling av mobil og småelektrisk, sier Stig Ervik, direktør i Elretur, til fagbladet Elektronikkbransjen.

Elreturs oppgaver i produsentansvarsordningen er å fjerne alle miljøavgifter fra elektronisk avfall, og sørge for at mest mulig av dette blir gode råvarer. Alle importører og produsenter i Norge er pliktige til å være med i en godkjent returordning.

Elretur er et nonprofit selskap, eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 60, IKT Norge med 30 og Abelia med 10 prosent. Fagbladet Elektronikkbransjen er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen.

To fikk miljøpris

Under Elreturs generalforsamling ble også deres årlige miljøpris delt ut. I år var det to ulike initiativ som mottok prisene, begge for å sikre en fortsettelse av to prosjekter som ble satt i gang med penger fra fjorårets miljøpris.

I år er det femte gang Elretur deler ut sin miljøpris, og leder av miljøfondet (og HMS-ansvarlig i Evry) Arve Aamundseth, sier tildelingene de foregående årene har bidratt med nyttig og ny kunnskap til både bransjen, politikere og bedrifter.

Miljøprisen deles ut til forsknings- og utviklingstiltak innen Elreturs område, og er på opptil 500.000 kroner. Eksempler på type prosjekter som kan søke er optimalisering av innsamling av avfall, tiltak som gir redusering av miljøbelastning ved innsamling/transport, måter å få opp gjenbruksgraden, nye bruksområder for elektronisk avfall, måter å forbedre gjenvinningen av råstoffer på og forbedring av energiutnyttelse.

Et av kravene for å få prisen, er at resultatene skal kunne deles med hele bransjen.

Livsløp og sjeldne metaller

Østlandsforskning fikk i fjor snaue 60.000 kroner for sitt prosjekt for å forske på livsløpet til EE-avfall, og på årets konferanse presenterte Cecilia Askham funnene som er gjort hittil.

Dette er første gang toksisitet, miljøgiftperspektivet, er tatt inn i en livsløpsanalyse for forskjellige typer EE-avfall, og konklusjonen fra Østlandsforskning er at det definitivt er lønnsom i et livsløpsperspektiv å gjenvinne EE-avfall. I år fikk prosjektet ytterligere 150.000 kroner for å fortsette sin analyse.

I år som i fjor gikk størsteparten av potten til NGU (Norges geologiske undersøkelser), og geolog Rolf Tore Ottesen var til stede for å ta i mot prisen. Det er særlig NGUs prosjekt rundt urban mining – utvinning av sjeldne jordartsmetaller fra brukt elektronisk utstyr, som sikret dem prisen.

– Norge har et godt system for innsamling av elektronisk avfall, og disse inneholder sjeldne jordartsmetaller en hel bransje er på jakt etter. Det legges nå en mineralstrategi i Norge, og vi mener urban mining bør være en del av denne strategien. Det gir en fantastisk miljøgevinst og Norge bør være en pioner her, sier juryformann Aamundseth.

Powered by Labrador CMS