ELRETUR MED EMBALLASJE-TILBUD

Elretur AS vil fra januar tilby en returordning for emballasje, i konkurranse med Grønt Punkt Norge AS.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har vært i dialog med Grønt Punkt Norge for å forhandle frem en egen emballasjeavtale for Elreturs kunder, men uten resultat. Vi har besluttet å tilby alle våre kunder å ivareta det frivillige produsentansvaret for emballasje, sier administrerende direktør Stig Ervik i Elretur AS.

Selskapet er eid med 60 prosent av Stiftelsen Elektronikkbransjen, som er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen.

– Vi er i god dialog med Elretur, og ønsker fortsatt at vi skal komme frem til enighet. Det viktigste er at det blir tatt miljøansvar for all emballasje, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge AS til fagbladet Elektronikkbransjen.

Frem til i høst hadde alle EE-selskapene samarbeidsavtale med Grønt Punkt Norge

I en pressemelding Grønt Punkt har sendt fagbladet Elektronikkbransjen heter det at det på Elreturs nettsted gis inntrykk av at det har vært prøvd å komme til en enighet om avtale.

Frivilling ordning

– Beregningsmetodikken til Grønt Punkt har alltid være åpen, og alle interesserte medlemmer har vært invitert til samarbeid for å rette opp unøyaktigheter. Noen av Elreturs kunder ønsket ikke et slik samarbeid, og valgte heller å utvikle en egen beregning. Grønt Punkt har ikke fått innsikt i dette beregningsgrunnlaget. Et samarbeid om riktigst mulig grunnlag for medlemmer/kunder i alle EE-selskapene har dermed ikke vært mulig å oppnå. Grønt Punkt beklager dette da vi har som ufravikelig verdi at alle medlemmer skal behandles likt, står det i meldingen.

Fra Elreturs side sier de at de vil forenkle ordningen rundt EE-emballasje, samt gjøre den rimeligere for sine kunder.

– Produsentansvaret for emballasje er en frivillig ordning i Norge. Likevel er det mange som ønsker å ta sitt miljø- og samfunnsansvar – og bidra i en ordning hvor også emballasje samles inn og gjenvinnes. I dag er det kun Grønt Punkt Norge som tilbyr innsamling og gjenvinning av emballasje, men etter strekt påtrykk fra bransjen, og etter å ha gått grundig gjennom og veid emballasjemengdene og emballasjetypene på EE-produkter, starter vi nå med emballasje selv, sier Ervik.

Han sier deres emballasjeregnestykke baserer seg på dagens faktiske emballasjemengder, etter at de har kontrollert en større mengde EE-produkter det siste halve året.

Kundene har bidratt

– Flere av våre kunder har bidratt til å få emballasjemengdene riktig, sier Ervik.

På Elreturs nettsted oppfordrer selskapet dem som har tegnet egne avtaler med Grønt Punkt Norge til å si opp sin avtale, altså fristille seg, for å kunne sammenligne med Elreturs kommende tilbud.

– De som ikke har tegnet en avtale anmoder vi om å avvente et tilbud fra oss. Vi vil ha et tilbud på plass til alle som ønsker det fra januar 2015, sier Ervik.

På Elreturs nettsted heter det at mye av emballasjen som importeres sammen med EE-produktene allerede er merket med et kjent merke – Grønt Punkt.

– Det vil ikke være et problem at dette merket står på emballasjen selv om man ikke lenger er tilknyttet Grønt Punkt Norge. Varemerket kan benyttes av kunder i emballasjereturordninger som rapporterer all sin emballasje årlig til Miljødirektoratet, noe som Elretur også vil gjøre på vegne av sine emballasjekunder. Spørsmålet om rapportering er allerede tatt opp med Miljødirektoratet, sier Ervik.

– Siden Elretur ikke har sitt retursystem for emballasje klart, er det uvisst hvordan det vil tilfredsstille kriteriene for lovlig bruk av Grønt Punkt-symbolet. I samarbeid med våre advokater og i dialog med våre søsterselskaper i Europa vil vi, så snart Elreturs system er skissert, avgjøre om vilkårene for bruk av Grønt Punkt-symbolet er oppfylt, heter det i pressemeldingen fra Grønt Punkt Norge.

Alle med til nå

Selskapet viser til at de i uke 47 ble kjent med at Elretur ønsker å etablere eget produsentansvarssystem for emballasje, og at Elretur oppfordrer sine medlemmer å si opp avtalen med Grønt Punkt.

– Frem til i høst hadde alle EE-selskapene samarbeidsavtale med Grønt Punkt Norge, noe som sikret enkel rapportering av emballasjen. Denne avtalen har Elretur nå sagt opp. Renas, ERP Norway og Elsirk fortsetter samarbeidet, skriver Grønt Punkt Norge i pressemeldingen.

De viser til at Grønt Punkts retursystem tar ansvar for all emballasje som havner både i næringsliv og hos forbruker.

– Grønt Punkts retursystem er landsdekkende. For de avfallstypene Grønt Punkt drifter, hentes husholdningsavfallet fritt opplastet over hele landet. Grønt Punkt oppfyller de forpliktelser et forsvarlig produsentansvarssystem har i tillegg, som optimeringsarbeid, kommunikasjonsaktiviteter og holdningsskapende arbeid på skoler og i barnehager, heter det i meldingen fra selskapet.

Powered by Labrador CMS