MYNDIGHETENE KOMPLISERER BEDRIFTENES HVERDAG

INNSPILL: Det er synd at en ordning, som har vært en klar forenkling av hverdagen for norske importører av elektriske og elektroniske produkter, avvikles.

Publisert Sist oppdatert

Stig Ervik i Elretur AS skriver i siste utgave av fagbladet Elektronikkbransjen at det er bra at Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) fjerner samarbeidsavtalen med returselskapene om innkreving av miljøgebyr. Ervik skriver at ordningen har vært «konkurransevridende» og «konkurransehemmende», til tross for at alle returselskapene har hatt mulighet til å inngå tilsvarende avtaler.

At Elretur i dag har en klar egeninteresse i avviklingen er selvfølgelig helt legitimt, men det Ervik ikke nevner er at Elretur selv hadde en lignende avtale og at de selv valgte å gå ut av ordningen for å etablere sitt eget system for beregning av miljøgebyr. At Ervik nå kaller ordningen for konkurransevridende ‒ til ulempe for dem selv, formoder vi ‒ virker i det lyset litt merkelig. At noen bevisst velger like konkurransevilkår bort ‒ og senere angrer på det ‒ er selvfølgelig ikke noe vi, eller andre returselskaper med tilsvarende avtaler, kan lastes for.

Urimelig påstand

Det Ervik ikke nevner er at Elretur selv hadde en lignende avtale og at de selv valgte å gå ut av ordningen for å etablere sitt eget system for beregning av miljøgebyr

Renas er opptatt av sunn og god konkurranse i denne bransjen, til det beste for både miljøet og medlemsbedriftene. Derfor er vi da også fullstendig åpne om det vi gjør. På nettsidene våre finner du alt fra medlemslister til grundig informasjon om beregning av miljøgebyr. I tillegg informerer vi medlemmene godt og direkte om hvilket ansvar de har og hvilke beløp de belastes. Å hevde at kostnadene rundt produsentansvaret for batterier og EE-produkter ikke har vært synlige for importørene, slik Ervik også gjør, faller med andre ord på sin egen urimelighet.

Dermed over til det som er mest interessant. Grunnen til at Renas har holdt fast på samarbeidet med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) er at det gjør hverdagen enklere for bedriftene. Etter forsvarlig behandling av miljøgifter og størst mulig grad av gjenvinning, er Renas’ desidert største fokus at ordningen skal være enklest og billigst mulig for medlemsbedriftene, og at de aldri skal få ubehagelige overraskelser i form av skjulte kostnader. Det har vært vårt kundeløfte i mange år, og er det fortsatt.

Rett gebyr

Renas’ system for innkreving av miljøgebyr er verdibasert, og samarbeidet med TAD har lagt til rette for at miljøgebyret kunne kreves ved innfortolling av varene. Ved innfortolling er verdien nesten alltid riktig, slik at også gebyret blir det. Vi mener at et vektbasert system har flere feilkilder og krever ekstra administrasjon.

Selv om TAD-samarbeidet avsluttes, vil Renas’ medlemsbedrifter fortsatt få miljøgebyret beregnet og innkrevd raskt og effektivt – og på en måte som gir bedriften full oversikt over kostnadene. Paradokset er at bedriftene får færre valgmuligheter, altså blir konkurransen svakere, til tross for at hensikten sannsynligvis var den motsatte.

Mange av Norges største virksomheter tilsluttet Renas, og for bedriftene er det selvfølgelig viktig med et system som krever minst mulig administrasjon og oppfølging. Renas har en god dialog med TAD, Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet som alle er positivt innstilt og vil bidra til at Renas’ nye modell for innkreving av miljøgebyr fortsatt vil gjøre hverdagen enkel for Renas’ 3.000 medlemsbedrifter, 60 prosent av alle bedrifter med medlemskap i et norsk EE-returselskap.

Powered by Labrador CMS