NY REKORD FOR EL-INNSAMLING

Nye tall viser at 93 prosent av alt elektrisk avfall gjenvinnes. Dette er en økning fra 91,5 prosent i 2010, melder selskapet Elretur.

Publisert Sist oppdatert

De har presentert sin gjenvinningsstatistikk for 2011, og jern og stål er metallene vi gjenvinner mest av. Det innsamlede avfallet blir enten til nye materialer eller brukes til energigjenvinning.

Bare fra jernet Elretur samlet inn i fjor kunne de bygd 100 nye byggekraner på størrelse med dem som står i Bjørvika i Oslo.

– Både med tanke på energibruk og utslipp av CO2 er gjenvinning av metaller fra EE-avfall svært gunstig for jordkloden vi lever på. Og det er ikke bare jern vi gjenvinner fra EE-avfall, men kobber, aluminium, gull og sølv er også metaller som vi henter ut fra gamle datamaskiner og annet EE-avfall, sier Stig Ervik, direktør i Elretur, i en pressemelding.

Dette er nybrottsarbeid, som alle produsenter av EE-produkter må være svært fornøyde med

Fortsatt gamle synder

Utover gjenvinning av metaller fra EE-avfall er håndtering av miljøgifter i EE-avfall Elreturs viktigste samfunnsoppgave.

– Det er fortsatt store mengder miljøfarlig avfall i EE-produktene vi samler inn, og både kvikksølv, bly, asbest og bromerte flammehemmere må tas hånd om på riktig vis, sier direktøren.

Det er i dag et strengt regelverk som regulerer hvilke stoffer som kan benyttes i nye elektriske produkter, men det er fortsatt mye gammelt EE-avfall som leveres inn i returordningen. For eksempel kommer det inn gamle krumkakejern som inneholder asbest.

Best i verden

Ervik er svært fornøyd med årets resultater.

– Ingen andre land i verden presterer så flotte resultater som vi gjør her. Dette er nybrottsarbeid, som alle produsenter av EE-produkter må være svært fornøyde med. Regelverket i Norge er strengere enn i resten av Europa, og når vi kan vise til så høy gjenvinningsgrad, så setter det spor etter seg i resten av Europa, sier han.

Det meste av jernet og stålet Elretur materialgjenvinner smeltes ned i smelteverket i Mo i Rana for produksjon av armeringsstål. Resten selges på det verdensomspennende stålmarkedet.

– En gjenvinningsgrad på 93 prosent er et formidabelt resultat som hele bransjen kan være stolte av. Gjenvinningsgraden sier også noe om hvor mye råvarer som resirkuleres til nye produkter, og dermed minsker presset på ikke-fornybare råstoffer som kobber og gull. Dette er bra for miljøet og gir lavere produksjonskostnader for produsentene, sier Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen og styremedlem i Elretur AS.

Elretur AS er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 60 prosent, IKT Norge med 30 prosent og Abelia med 10 prosent. Stiftelsen Elektronikkbransjen er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen.

Powered by Labrador CMS