SAMFUNNSANSVAR BETALER SEG

Det mener blant andre Elretur, som arrangerte frokostmøte om temaet sammen med blant andre Miljøagentene.

Publisert Sist oppdatert

Et tjuetalls mennesker var samlet på Kulturhuset i Oslo for å høre trendforsker Pål Fure, Flytog-sjef Linda Bernander Silseth, daglig leder i Clas Ohlson Geir Hoff og tidligere kulekjører, nå konsulent i PureCSR, Stine Lise Hattestad Bratsberg, snakke om hvordan bedrifter som tar samfunnsansvar kan oppnå konkurransefordeler.

Ønsker mer

Som privatperson føler mange avmakt, men som arbeidstaker makt

Først på agendaen var trendforsker Pål Fure, som blant annet har gitt ut bok basert på en undersøkelse om norske forbrukeres holdning til samfunnsansvar. Han pekte på at den jevne forbruker ofte oppgir i holdningsundersøkelser og liknende at de ønsker å være miljøbevisste, men at det i mindre grad gir seg faktiske utslag.

– I vår undersøkelse intervjuet vi 5.000 nordmenn for ås e om de er bevisste sitt samfunnsansvar i holdninger og handlinger, og vi oppdaget at det er stor forskjell på intensjon og handling. Folk sier de gjerne vil spise økologisk, ta mer kollektivtransport, kildesortere og så videre, men du må dele det antallet på tre for å finne de som faktisk endrer adferd, sier Fure.

Han mener at rundt 16 prosent av befolkningen faktisk er villig til å endre adferd, mens resten er lite endringsvillige. For å få med den siste gruppen er det viktig å gjøre det enkelt og økonomisk attraktivt å bruke miljøvennlige løsninger.

– Jeg anbefaler det offentlige og selskaper å lage to planer, en for de få som faktisk er villig til å endre adferd og en for de som er tyngre å dra med, sier trendforskeren.

Fra privat til offentlig

Også daglig leder i Clas Ohlson, Geir Hoff, ser forskjell på hva folk sier de bryr seg om, og hva de faktisk gjør.

– Vi fikk med oss alt oppstusset rundt palmeolje som var rundt påske, og tilbød da folk å kjøpe telys uten denne oljen, men som kostet noen øre mer. Det var folk ikke interessert i å betale, sier han.

Men når vi handler som arbeidstakere skifter vi adferd, sier Fure.

–. Vi ser at mange krever kildesortering på arbeidsplassen av ledelsen, for eksempel, og evner å se de økonomiske fordelene for selskapet også. Og selskaper som er bærekraftige og har godt rykte foretrekkes når vi velger jobb. Se bare på Google og Yahoo, de var en gang like store, men sistnevnte tapte kampen om talentene, sier trendforskeren.

Også Flytog-sjefen sier samfunnsansvar er en konkurransefordel.

– Det gjør våre ansatte stolte av å jobbe i Flytoget, vi har økonomiske innsparinger og får gode relasjoner til lokalmiljøet. Men det er viktig å måle og vise fram den konkrete besparelsen, sier Bernander Silseth.

Powered by Labrador CMS