VIL EVALUERE RETURORDNING

Elretur AS ønsker en evaluering av dagens system og produsentansvaret for innsamling av EE-avfall, og ønsker å bruke sin miljøpris til dette.

Publisert Sist oppdatert

På sine nettsider inviterer returselskapet aktuelle miljøer til innen 2. mai å søke om prispenger på inntil 250.000 eller 450.000 kroner, der midlene skal brukes til å belyse marked, produsentansvar, lovverk, økonomiske incentiver, konkurransen på markedet og kommende implementering av WEEE-direktivet i norsk lov.

– Bakgrunnen for Elreturs miljøpris er at selskapet er avhengige av kontinuerlig evaluering, utvikling og innovasjon når det gjelder returordningens funksjon og effektivitet. I de senere år har vi sett at det ikke er den teknologiske utviklingen i bransjen som har stoppet oss – men et imperfekt marked og lovverk. Vi oppfordrer i år spesielt til at miljøer som kan svare på disse problemstillingene å søke på Elreturs miljøpris, samtidig som vi ønsker velkommen alle som har mer "teknologiske" søknader, heter det på elretur.no.

Ubalanse i markedet

I de senere år har vi sett at det ikke er den teknologiske utviklingen i bransjen som har stoppet oss

Ifølge Elretur fører ubalanse i markedet og lite hensiktsmessig lovgivning til
negative miljøeffekter, dyrere produsentansvarsordning og mye støy.

– De siste årene har det vist seg at det er utfordringer med den norske returordningen for elektrisk avfall. Det har blant annet resultert i at avfall er blitt stående igjen på kommunale gjenvinningsstasjoner og behandlingsanlegg, spesielt i grisgrendte strøk. Årsaken er at avfallsmengdene og avfallstypene som oppstår på gjenvinningsstasjonene/oppsamlingspunktene i det ganske land, ikke er overensstemmende med avfallet returselskapet har en forpliktelse for. Samtidig har de returselskapene som har en forpliktelse på denne type avfall, ikke (!) sterke incentiver for å kjøre og hente kjøleskap lengst nord eller vest i landet. Det er heller ikke incentiver for å hente inn avfall som medbringer høye behandlingskostnader – så lenge forskriften er åpen for fortolkninger, skriver Elretur.

Powered by Labrador CMS