Elretur økte til 14,7 kilo per innbygger

Økningen i innsamlet EE-avfall økte også i fjor, med 1,3 kilo til 14,7 kilo per innbygger.

Statistikken fra returselskapet Elretur AS viser at det totalt ble samlet inn 68.277 tonn EE-avfall i 2006. I 2000 leverte den norske befolkningen i snitt 6 kilo, siden er innsamlingsmengden økt med nesten 150 prosent. Vi blir altså stadig bedre i forhold til EU-kravet på fire kilo.

– Vi speiler kjøpefesten. Salget av elektriske og elektroniske produkter går så det suser, hvilket betyr at mengdene EE-avfall vi samler inn gjennom vårt landsdekkende retursystem øker for hvert eneste år. Dessuten er det flere og flere som tenker på miljøet når det gjelder retur av EE-avfall, og det vises igjen i våre innsamlede mengder. EE-avfall inneholder mange miljøfarlige stoffer som det er viktig å miljøsanere på rett vis. Stadig flere blir også oppmerksomme på at de kan levere denne type avfall gratis til kommunens miljøstasjoner eller i butikker som selger slike produkter, sier direktør Hans Løken i Elretur AS i en pressemelding.

Oppland topper fylkesstatistikken med 19,2 kilo, 1,6 kilo foran Nordland som kommer på andreplass. Dårligst an ligger Oslo og Akershus, med 10,1 og 11,7 kilo per innbygger.

Norge tidlig ute

– Årsaken til at vi har såpass gode resultater, har sammenheng med at Norge var tidlig ute med å lage et system for innsamling av EE-avfall. Faktisk har Norge sammen med Sveits og Nederland vært foregangsland i Europa, sier Løken.

84 prosent av EE-avfallet Elretur samler inn blir materialgjenvunnet eller energiutnyttet. Miljøgifter fra EE-avfallet som kvikksølv, bromerte flammehemmere og PCB fra kondensatorer blir i følge pressemeldingen forsvarlig tatt hånd om.

Elretur er et nonprofit og landsdekkende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall. Bakgrunnen for retursystemet er avfallsforskriften som pålegger produsenter og importører av EE-produkter i Norge å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt utnytte ressursene i disse. Elretur AS er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen (30 %), Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) (30 %), IKT Norge (30 %) og Abelia (10 %).

Fylke

Resultat

(kg/innb.)

1

Oppland

19,2

2

Nordland

17,6

3

Nord-Trøndelag

17,3

4

Sør-Trøndelag

16,8

5

Vestfold

16,7

6

Troms

16,6

7

Vest-Agder

16,6

8

Hedmark

16,0

9

Østfold

15,8

10

Rogaland

15,7

11

Sogn og Fjordane

15,2

12

Telemark

15,1

13

Aust Agder

14,8

14

Finnmark

14,7

15

Buskerud

14,3

16

Møre og Romsdal

14,2

17

Hordaland

14,1

18

Akershus

11,7

19

Oslo

10,1

Sum

14,7