KONKURRANSEBOT TIL ES-KJEDEN

Konkurransetilsynet har ilagt ES-kjeden et overtredelsesgebyr på 11,7 millioner kroner, men de slipper unna med 250.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Konkurransetilsynet mener at ES-kjedens praksis har vært egnet til å påvirke prisene for utførelse av reparasjonstjenester for hvitevareleverandørene. Vi ser på overtredelsen som et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer i en melding på konkurransetilsynet.no.

Konkurransetilsynet har konkludert med at ES-kjeden i årene 2006 til 2011 har gitt anbefalinger til sine medlemmer om priser på reparasjonstjenester som utføres for hvitevareleverandører. ES-kjeden har ifølge tilsynet distribuert hvilke priser de enkelte hvitevareleverandørene har tilbudt medlemsverkstedene. Den har også kommet med anbefalinger om hvilke priser som burde aksepteres fra den enkelte hvitevareleverandør, heter det.

ES-kjeden har påberopt seg at de ikke har betalingsevne til å dekke gebyret på 11,7 millioner kroner. Tilsynet har etter en konkret vurderingen av foretakets finansielle situasjon redusert gebyrets størrelse til 250.000 kroner.

Vi har ikke sett at noen melder seg ut på grunn av dette, men ser heller en styrket medlemsmasse som ønsker å stå samlet i fremtiden

Ikke enige med tilsynet

ES-kjeden SA ble stiftet mars 2006 og skal ivareta interessen til bedrifter som utfører service på elektriske produkter. Verkstedkjeden består i dag av 61 verksteder, og er ifølge sine nettsider Norges største servicekjede med hovedfokus innenfor hvitevarebransjen.

– ES-kjeden har som målsetning å bli en totalleverandør av servicetjenester. Ved å benytte oss skal enhver føle at tjenesten blir utført etter de beste standarder og normer, heter det på es-kjeden.no.

Kjedeleder Paul Stokholm sier til fagbladet Elektronikkbransjen at de hadde en generalforsamling rett etter at vedtaket i Konkurransetilsynet ble kjent.

– Vi er ikke enig i Konkurransetilsynets vurdering av saken. Alle i kjeden har kjent til saken, og vi har ventet lenge på utfallet. Siden vedtaket er endelig, er eneste mulighet for oss å gå til sak mot den norske stat. Det har vi ikke midler og ressurser til, så vi har ikke annet valg enn å betale de 250.000 kronene, sier Stokholm.

– Vil dette ha betydning for antall medlemsversteder i kjeden?

– Vi har ikke sett at noen melder seg ut på grunn av dette, men ser heller en styrket medlemsmasse som ønsker å stå samlet i fremtiden, sier Stokholm.

Anonymt tips

Han viser til at saksbehandlingstiden har vært på nærmere fire år, og at Konkurransetilsynet mottok et anonymt tips gjennom en navngitt advokat den 25. februar 2011.

– Vi har hele tiden forsøkt å veilede medlemsverkstedene til en bærekraftig økonomi. Det har fra vår side ikke vært noe bevisst handling for å skape noen form for prispress.
I den aktuelle tidsperioden har det heller ikke vært en unormal prisvekst, noe som fremkommer i det beslaglagte materiellet i den aktuelle tidsperioden, sier Stokholm.

Vedtaket i Konkurransetilsynet ble gjort den 12. mars. Tilsynet gjennomførte bevissikring i ES-kjedens lokaler samt hos noen av ES-kjedens medlemsverksteder i mai 2011. Etterforskningen, i form av beslagsgjennomgang og forklaringsopptak danner grunnlaget for vedtaket i saken, heter det i tilsynets melding.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for Konkurransetilsynet. Det er viktig å synliggjøre at bransjeforeningene har et særskilt og viktig ansvar i å sørge for etterlevelse av konkurranseloven. De må være bevisst sin rolle, og være svært forsiktige med å gi eller legge til rette for at medlemmene deler informasjon som kan svekke konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Meyer.

I saker hvor tilsynet ilegger en bransjeforening et overtredelsesgebyr, skal det ved utmålingen av gebyret tas utgangspunkt i verdien av medlemmenes omsetning knyttet til de varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter i det aktuelle geografiske området, skriver Konkurransetilsynet.

Powered by Labrador CMS