ETABLERER SELSKAP FOR PC-RETUR

– Det settes mer søkelys på miljø, og vi kan bidra med å øke levetiden på datautstyr.

– Derfor har vi startet en kampanje for å øke ombruksprosenten av datautstyr.

Dette sier administrerende direktør Stig Ervik i returselskapet for EE-avfall, Elretur AS. Sammen med Alternativ Data og Ibas/Kroll Ontrack har Elretur etablert PCretur, som samler inn brukt datautstyr i Norge, sletter all informasjon på dette og selger det videre til norske skoler. Når utstyret er utrangert for andre gang, er det merket så det skal komme inn i Elreturs returløsning og miljøsaneres og gjenvinnes i Norge.

– PCretur er av den oppfatning at EE-avfall som oppstår i Norge, er Norges ansvar. Vi har ansvar for å rydde opp i det, og det gjør vi med en norsk sikker løsning for ombruk. Vi skal være trygge på at ikke noe havner i den tredje verden, sier Ervik.

I en pressemelding fra Elretur heter det at selskapet sammen med Alternativ Data og Ibas/Kroll Ontrack ser alvorlig på rapporter fra Greenpeace og andre miljøorganisasjoner som ”viser til en forferdelig forsøpling og spredning av miljøgifter i blant annet Afrika”.

Anmodninger fra SFT

– Vi ser at det sendes ufattelige mengder med ubrukelig datautstyr til Afrika, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Alle bedrifter som er opptatt av eget omdømme bør tenke seg om før deres brukte datautstyr sendes ut av landet for ombruk. Skal brukt IKT-utstyr eksporteres ut av landet må man forvisse seg om at mottakerlandet har returordninger for EE-avfall, og kun benytte seg av seriøse aktører, uttaler Ervik i pressemeldingen.

– Det høres ut som PCretur tar et miljøpolitisk standpunkt man skulle tro ligger hos det offentlige?

– Det er private aktører som står bak PCretur. Vi har jo EE-forskriften å forholde oss til, men vi har fått anmodninger fra SFT og andre om at vi skal ta ansvar for at det brukte datautstyret ikke kommer på avveier. Vi har fått noen offentlige organer på kundelisten, og stadig flere kommer til. De ser at dette er et godt gjenbruksalternativ for det norske skoleverket, sier Ervik til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han mener norske aktører gjør lurt i å benytte tjenestene til PCretur:

– Ved å benytte PCretur slipper man i alle fall å engste seg for å se egne datamaskiner på søppelfyllinger i Afrika på kveldsnyhetene, sier Ervik i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS