- Få tenker på interaktive tjenester

Folk tenker ikke på interaktive tjenester, men hvordan digital-TV kan forbedre den tradisjonelle TV-opplevelsen.

Det sier professor Barbara Gentikow (62) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Under møtet i Digital-TV-forum advarte hun bransjen mot å ha for høye forventninger til bruken av nye interaktive tjenester.

– Det blir ofte glemt, når man snakker om nye tjenester, at det faktisk finnes tilleggstjenester med dagens analoge sendenett også! Seerne gir respons via brev, telefon eller SMS. Det har stort sett alltid vært mulig å reagere på programmene. I tillegg har vi i en årrekke hatt tekst-TV og muligheten for å ta opp programmene på video, sa tyskfødte Gentikow til den fullsatte forsamlingen i Filmens Hus i Oslo.

Britiske erfaringer

Professorene har sett på brukerundersøkelser og kvalitative studier fra de tre-fire siste årene, med spesielt fokus på det britiske markedet hvor konseptet digital-TV lenge har vært etablert, mye takket være kanalen Sky.

– Her viser erfaringene at det er veldig mange som aldri bruker tilleggstjenestene. Over 60 prosent av seerne med adgang ser aldri på «pay per view» og over 80 prosent bruker aldri shoppingmuligheten, poengterte Barbara Gentikow.

Hun presiserte at faktorer som at fjernynsseere generelt er konservative, og bruker titting på boksen som «avslappende persepsjon», spiller inn – i tillegg til at all ny funksjonalitet trenger flere år for å bli kjent i et marked.

– Undersøkelsene jeg har gått gjennom viser at motstandsfaktorer kan være manglende kunnskap, tekniske problemer med utstyret eller motvilje mot ekstrabetaling for tjenestene. Mange svarer også at de ikke vil være i interaktivt modus foran TV-en, det er de foran PCen.

Drømme-TV

Hva er det så forbrukerne ønsker seg av et perfekt TV-tilbud? Her viser det seg at for forbrukerne er begrepet digital-TV ikke nødvendigvis det samme som bransjen mener det er.

– Nesten alle forbrukere svarer at deres drømme-TV er en flat, stor skjerm med hjemmekino. De forbinder DVD med dette, og de ønsker seg muligheten til lettvint å ta opp sendinger og en knapp hvor de kjapt kan gi tilbakemelding på programmene. Som regel ris! Men dette vil neppe bransjen ha, lo Gentikow og fikk humring tilbake fra salen.

– Generelt tenker ikke folk på interaktivitet i forbindelse med digital-TV, og har noen forsøkt en funksjon er det som regel mest på gøy. Forbrukerne vil ha bedre lyd og bilde, de vil ha mange kanaler og en lettvint betjening av sitt digital-TV-tilbud.

DVD

– Det er enorm interesse for DVD, viser undersøkelsene. Europeere har DVD-dilla, enten det er filmer eller TV-serier, fortalte Gentikow.

– At folk vil ha ting på DVD, viser også at tilbudet på fjernsynskanalene er for dårlig. Folk går fortsatt i videobutikken når det ikke vises noe bra på TV.

Et paradoks

Professoren kaller HDTV et paradoks.

– Det er mange som ønsker seg det, men det store problemet er at det bryter totalt med den tradisjonelle persepsjonen av fjernsyn, som er mer passiv. HDTV vil gi en enda større sanselig opplevelse, som mer ligner en kinopplevelse, og vil kreve at man ser på det på en helt annen måte enn dagens TV-sendinger, mener professoren.

Men det er håp og muligheter til å få forbrukerne til å engasjere seg mer foran TV-en.

– Når folk i min generasjon er døde, kan det hende at de yngre generasjonene i større grad vil ta dette til seg. Husk, mange av oss vokste opp uten TV i hjemmene våre. Men det kan også hende at fremtidens seere ønsker at TV fortsatt skal være en «øy av passivitet» i den digitale selvbetjeningsbutikken.

persepsjon -en ( psykol.) det å persipere; iakttagelse; sansning; oppfattelse

Powered by Labrador CMS