Deler av lytterstatistikken fra 1937, fra Radiohandleren nr. 3/1937.

STABEKK PÅ TOPP I LYTTERSTATISTIKK

TILBAKEBLIKK: – Ved Telegrafstyrets vanlige imøtekommenhet kan vi idag bringe Dem opgave over antallet av løste lyttekort ved Deres telegrafstasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det sto det å lese i Radiohandleren nr. 3/1937, i den tredje utgaven i bransjebladets historie, som bortsett fra et opphold i 1944 jevnt og trutt har speilet bransjen siden 1937.

Alle disse utgavene ligger søkbart tilgjengelig, og det kan være en interessant øvelse å søke på firma, merke, sted, person, teknologi eller annet. En rulling nedover alle forsidene fra 1937 til i dag kan også bringe deg tilbake til en annen tid, der du kan bla gjennom bladene side for side. I bladets tredje utgave noensinne finner vi altså en oversikt over hvor mange radioer som er solgt, og en tydelig beskjed til radiohandlerne: Deres oppgave er ikke bare å dekke behovet, men også å vekke det, hvor det slumrer.

Radiohandleren nr. 3/1937 kan du lese i sin helhet på nett.

Oppslaget inneholder en alfabetisk oversikt over hvor mange lyttekort som er solgt per stasjon, samt antall lyttere pr. 100 innbyggere. Fra denne har vi hentet ut de tre med flest og færrest lyttere:
19,48 Stabekk
19,00 Bjørkåsen
18,21 Oslo
1,38 Bø, Vesterålen
1,09 Skånvik
0,90 Stoksund

På Svalbard var det solgt én radio i 1937.

Artikkelen i sin helhet:

Lytterstatistikk for hele landet.

Opgave fra Telegrafstyret.

Forhandlerne trenger å kjenne sitt distrikts metningsgrad for å kunne planlegge en hensiktsmessig salgspropaganda og akkvisisjonsvirksomhet. Dette arbeidet må jo planlegges nu fremover og settes i gang så tidlig at man har full slagkraft fra starten av den nye sesong.

Deres leverandører er mer enn gjerne behjelpelig med planlegningen, med propagandamateriell, direkte postreklame o. s. v.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2021, som ble distribuert 30. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Vi kan idag ved Telegrafstyrets vanlige imøtekommenhet bringe Dem opgave over antallet av løste lyttekort ved Deres taelegrafstasjon og opplysning om hvor stort dette tall er prosentvis av distriktets samlede befolkning, så er det lettere for Dem å bedømme salgsmuligheten i distriktet.

Tallene gjelder pr. 1. januar 1937.

Målet er: Radio i alle hjem.

Behovet for radio er tilstede overalt - bevisst eller ubevisst. Deres oppgave er ikke bare å dekke behovet, men også å vekke det, hvor det slumrer.