Flere pirater enn vi tror

Elektronikkbransjen er ikke den som er mest rammet av piratkopiering, men trusselen er klart til stede, både nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder i Aktor AS, John Christian Grøttum, hadde en meget lydhør forsamling da han snakket om temaet ulovlig materiale og piratkopiering. Grøttum har tidligere arbeidet i politiet, både nasjonalt og internasjonalt, og har store kunnskaper innen feltet. Etter 25 i politietaten gikk han over til privat etterforskning i 1995.

– Vi arbeider med missligheter i næringslivet. Men vi har også spesialisert oss innen problematikken rundt piratkopiering. Firmaet vårt tar oppdrag for næringslivskunder både når det gjelder underslag, vinning og ikke minst organisert kredittsvindel og piratkopiering.

På verdensbasis er piratkopiering en enorm virksomhet. Problemet er først og fremst innen tekstilindustrien med sport- og fritidsbransjen. En annen stor gruppe er data, med omfattende piratvirksomhet både innen program- og maskinvare.

– Innen elektronikkbransjen ser vi også eksempler innen mobiltelefonindustrien. Her er piratvirksomheten størst når det gjelder batterier. Utover dette har vi ikke vært mye plaget av piratkopiering i deres bransje foreløpig, sier Grøttum.

Venter økning

Han venter imidlertid at ulovlig virksomhet vil øke kraftig i årene som kommer og regner med at dette også kommer til Norge.

– Når omsetningen øker kraftig og vareutvalget blir stort er faren for piratvirksomhet økende. Konkurransen mellom handlerkjeder, netthandel og tradisjonelle butikker blir strammet til. I tillegg blir marginene stadig mindre. Da er risikoen stor for at noen faller for fristelsen til å kjøpe piratkopier for en billig penge og selge den som originalvare med god fortjeneste, sier Grøttum.

I innlegget fortalte han også at Norge har de dårligste lovreglene i Europa når det gjelder import og kontroll av piratkopier. Det er en av årsakene til at Norge blir brukt som innfallsport for smugling blant annet til Sverige.

– Hva bør aktører i elektronikkbransjen passe seg for?

– Se opp for gunstige og billige tilbud på produkter fra leverandører du ikke kjenner. Vær nøye med å kontrollere at det er originale produkter du håndterer. Med dagens internettverden får du lett tilbud fra ukjente leverandører. Det er en stor plage i sportsbransjen. Vær spesielt nøye med å kontrollere tilbud i det såkalte spotmarkedet, sier Grøttum og legger vekt på at norske myndigheter må sørge for bedre hjemler og lovendringer til blant annet tollvesenet.

Også politikerne må følge nøyere med for å kunne lage bedre lover og regler. Han mener at politiet har vært helt fraværende i debatten om piratkopiproblematikken.