Soundgardens forretning i Ski storsenter. Det er ennå ikke avklart om hvilke av de 15 butikkene som drives videre, med Fnky AS på eiersiden. Foto: Soundgarden.no AS

SOUNDGARDEN DRIVES VIDERE

Fnky AS har kjøpt konkursboet etter Soundgarden.no AS. Kjeden og navnet vil leve videre, med en gammel kjenning på eiersiden.

Publisert

Bak selskapet Fnky AS står Stein Frode Ertzeid, og sønnene Torgeir og Are. Selskapet har tre nettbutikker under Fnky-navnet, som driver med lyd, møbler og teknologi, samt Sykkelpikene.no som selger sykler via nett og sju fysiske butikker i de største byene.

Stein Frode Ertzeid har blant annet bakgrunn som daglig leder og medeier i Hi-Fi Center-kjeden, som i 2008 endret navn til Soundgarden.

Følg utviklingen i saken på elektronikkbransjen.no/soundgarden.

– Med dette ønsker jeg å hente frem den gamle kjærligheten, å rendyrke et konsept vi kjenner fra tidligere, og at dette kommuniseres på en tydelig måte, sier Stein Frode Ertzeid til fagbladet Elektronikkbransjen fredag kveld.

Fnky AS har nettopp inngått en kjøpsavtale med bostyrer Erling Opdal, og ingen av partene ønsker å si noe om summen. Ertzeid sier de vil drive Soundgarden videre under dette navnet, og at de utelukkende skal drive med hifi.

Butikkenes fremtid

– Hvor mange av de 15 butikkene vil drives videre?

– Vi har nettopp kjøpt selskapet, så det er for tidlig å si noe om antall butikker, sier Ertzeid.

Fnky AS har adresse Vennesla. Stein Frode bor i Søgne, mens sønnene bor i Kristiansand.

– Vil dere beholde Soundgardens hovedkontor i Oslo?

Jeg ber om forståelse for at vi nettopp har kjøpt selskapet, og at vi derfor er nødt til å komme tilbake til dette og andre spørsmål senere

– Jeg ber om forståelse for at vi nettopp har kjøpt selskapet, og at vi derfor er nødt til å komme tilbake til dette og andre spørsmål senere, sier Ertzeid.

Han var med på å bygge opp Hi-Fi Center-kjeden, satt som daglig leder og var inne på eiersiden sammen med Knut Øsleby og Jan Inge Solheim. Sistnevnte var eier, daglig leder og styreleder i Soundgarden.no AS, som meldte oppbud mandag.

– Jeg bygde bokstavelig talt mange av butikkene i Hi-Fi Center-kjeden med mine egne hender. Etter hvert solgte Knut og jeg oss ut, og min bror Anders Ertzeid tok over som daglig leder. I 2004-2005 ble jeg engasjert av et firma som drev med høyttalerproduksjon i Kina, der jeg sto for det internasjonale salget, og siden begynte jeg å produsere for egen regning, sier Stein Frode Ertzeid til fagbladet Elektronikkbransjen.

I Fnky AS, som har kjøpt Soundgarden-boet, eier hans sønner Torgeir og Are 41,67 prosent av aksjene hver, mens Cadi Ltd Hongkong eier resten.

– Cadi Ltd Hongkong er deg?

– Du kan si jeg representerer Cadi, sier Ertzeid.

Fortsatt kjente varemerker

Fnky AS eier Netthandeldrift AS som igjen eier Sykkelpikene AS. Selskapene hadde i 2017 en omsetning på henholdsvis 9,7, 2,0 og 29,2 millioner kroner. Are, Torgeir og Stein Frode Ertzeid har sammen med sistnevntes kone, Laila Nyborg, fordelt rollene som styreleder, styremedlemmer og daglig leder mellom seg i de ulike selskapene.

– Vil bakgrunnen og erfaringen din med produksjon i Asia bety at Soundgarden i stor grad vil fokusere på egne varemerker? Hos Fnky finner vi blant annet en rekke Fence-produkter, som vel er ditt varemerke?

– Fence er mitt eget merke. Én ting er at vi eier noen merkevarer, men vi har først og fremst produsert for store og internasjonale aktører, som jeg på grunn avtaler er forpliktet til å ikke nevne navnet på. Vi har her i Norge vært, og vil være, veldig opptatt av å holde oss til etablerte varemerker, som er trygge, gode og kjente for folk, så du skal ikke regne med at Kina-sporet blir dominerende, sier Ertzeid.

– Er det plass til Soundgarden som hifi-kjede i Norge?

– Det tror jeg, og markedet blir både bedre og mer dynamisk hvis det er flere aktører.

– Hvor mye tid tilbringer du i Asia nå?

– Tidligere var jeg mesteparten av tiden i Asia, men nå er det i hovedsak Are som drar dit. Jeg liker godt å være tilbake i det jeg trives best med, og synes det er bra med lyd! sier Stein Frode Ertzeid.

Krevende prosess

Bostyrer Erling Opdal sier han er godt fornøyd med å få avtalen på plass før helgen.

– Det har vært en krevende prosess, der de som har vært involvert hadde klare forventninger til hvem de ønsket skulle overta. Etter hvert satt vi igjen med bare én reell aktør, og nå har vi funnet en løsning vi tror er god både for de ansatte, de som eier butikklokalene og leverandørene, sier Opdal.

Han legger vekt på at Fnky AS gjennom Sykkelpikene.no har erfaring med filealdrift.

– De var de eneste som til slutt hadde den nødvendige finansieringen på plass, sier Opdal.

– Du presenteres på hjemmesidene til Advokatfirmaet Ræder AS, der du er partner og styreleder, som «en av Norges mest erfarne bostyrere med mer enn 2.000 selskapsavviklinger på CVen». Hvordan vil du beskrive denne?

– Etter én konkurs overtar man det som ikke er mest lettsolgt. Her var det snakk om to konkurser i løpet av åtte måneder. Hovedutfordringen blir å finansiere driftsfasen fremover, bygge opp merkevaren og ikke minst overfor leverandørene fremstå som en seriøs aktør. Mange har tapt mye penger her, selv om vi ikke er kommet opp i de 29 millionene i oppbudsbegjæringen ennå, men det er klart at DNB taper en god del penger, selv om de har garantier, sier Opdal til fagbladet Elektronikkbransjen.

Powered by Labrador CMS