Soundgardens forretning i Ski storsenter. Foto: Soundgarden.no AS

SOUNDGARDEN-KJØPER TREKKER SEG

Fnky AS har likevel ikke finansieringen på plass etter at de fredag kjøpte konkursboet etter Soundgarden.no AS. Nå trekker de seg fra handelen.

Publisert

– Det kom som lyn fra klar himmel at Fnky AS har problemer med finansieringen, og vi har gitt dem tid ut dagen til å få denne på plass. Vi arbeider samtidig med å sikre alternativer, om det skulle vise seg at Fnky AS ikke kommer tilbake med en bekreftelse som er akseptabel for oss, sier bostyrer Erling Opdal til fagbladet Elektronikkbransjen.

Fredag kveld bragte fagbladet Elektronikkbransjen nyheten om at konkursboet etter Soundgarden.no AS var kjøpt av Fnky AS. I dag sier bostyrer Erling Opdal at Fnky AS ikke får tilgang til boets aktiva før de har betalt.

– Vi vurderer situasjonen løpende for å sikre handelen om det skulle vise seg at Fnky AS ikke har noen akseptabel løsning, sier Opdal til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han er nå altså i kontakt med de øvrige interessentene, samtidig som han avventer beskjed fra Fnky AS om deres finansiering.

Følg utviklingen i saken på elektronikkbransjen.no/soundgarden.

Trekker seg

Samtidig som vi er i kontakt med bostyrer, mottar fagbladet Elektronikkbransjen en epost fra Stein Frode Ertzeid, som sammen med sønnene Torgeir og Are står bak Fnky AS.

– Fra vår side setter vi denne overtagelsen på pause nå. De siste dagene har vist oss at boet ikke akkurat var sånn som vi hadde kommunisert med bobestyrer at det skulle være. Og dermed sprekker finansieringen, skriver Stein Frode Ertzeid.

Han understreker at de ikke har rørt noe i boet, og følger litt senere opp i en ny epost med:

– Vi er klar over at Bostyret ikke deler vår oppfatning av hva dette gjelder, men de faktiske forhold i Soundgarden gjorde at vår eksterne finansiering bortfalt. Vi hadde på forhånd spesifisert i vår email-korrespondanse at dette for oss var et vilkår. Bostyret ønsker nok å bruke sterke ord. Men som sagt; vi har ikke tatt med oss en skrue. Ingen ting. Dette falt rett og slett på manglende forutsetninger, skriver Ertzeid.

Fnky AS har tre nettbutikker under Fnky-navnet, som driver med lyd, møbler og teknologi, samt Sykkelpikene.no som selger sykler via nett og sju fysiske butikker i de største byene. Stein Frode Ertzeid har blant annet bakgrunn som daglig leder og medeier i Hi-Fi Center-kjeden, som i 2008 endret navn til Soundgarden.

På hjemmesidene til Advokatfirmaet Ræder AS, der Opdal er partner og styreleder, presenteres han som «en av Norges mest erfarne bostyrere med mer enn 2.000 selskapsavviklinger på CVen».

– Har du vært borte i noe tilsvarende tidligere?

– Nei, svarer Opdal.

Powered by Labrador CMS