Forbrukeroptimisme – en avgjørende faktor

Det er i butikk slaget står. Derfor er det avgjørende at butikkansatte fremstår med en optimistisk og entusiastisk holdning, selv i vanskelige tider.

I løpet av de siste 7-8 månedene har det ikke gått en eneste dag uten av de fleste medier har krigsoverskrifter med finanskrisens herjinger i utlandet – og i Norge. Den ene negative saken etter den andre ruller opp, ofte avløst av en enda mer negativ sak. Disse overskriftene gjør noe med forbrukerens hode. Forbrukeren har blitt pessimist.

Det er ikke til å komme unna at den pågående finanskrisen treffer handelsnæringen på en måte vi ikke har sett på flere ti-år. Forbrukerpessimisme betyr at kunden nå har et negativt syn på sin egen fremtid. Grunnene til dette er sammensatte, men jeg velger å dele dem inn i fire hovedområder: et fallende boligmarked, sentralbankens rentenivå, økt arbeidsledighet og bankenes motvilje til å yte lån.

Boligmarked og styringsrente

Et fallende boligmarked er ille for dem som skal selge, men bra for de som skal kjøpe for første gang. For de som både skal selge og kjøpe betyr det som regel svært lite. Selv de som ikke skal selge boligen føler at man har tapt store penger. Et tregt boligmarked er heller ikke positivt for oss som selger forbrukerelektronikk.

Sentralbankens styringsrente av viktig for elektronikkbransjen. Norges Bank kutt på 1,75 prosentpoeng i midten av desember i fjor var viktig, spesielt i forhold til julehandelen. Rentenedgangen betyr økt kjøpekraft. Spørsmålet er imidlertid om forbrukeren i 2009 bruker den økte kjøpekraften til å handle, eller om pengene helt eller delvis brukes til nedbetaling å lån og/eller sparing. Svaret vet vi ikke ennå, og det er et av de store spenningsmomentene for oss som driver butikk.

Rentekutt fører som regel til at den norske kronen blir svekket, noe som treffer oss som importerer varer fra utlandet. En varig svekket krone betyr høyere priser på våre varegrupper.

Fattig trøst

Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa, men den er stigende og den vil stige ytterligere utover i 2009. Bygg- og anleggsbransjen er spesielt rammet, men vi ser allerede nå at flere bedrifter i vår bransje, også Expert, ser seg nødt til å foreta smertefulle nedbemanninger for å tilpasse seg den fallende etterspørselen og det markedet vi ser foran oss i 2009. Det er fattig trøst at andre bransjer sliter mer enn oss.

I de siste tiden har bankene fått mye kritikk for å ikke yte lån til prosjekter og daglig drift. Statistikk fra Norges Bank viser at utlånsveksten avtok i fjerde kvartal 2008 og at den forventes å avta ytterligere i første kvartal 2009. For kjøpmannen betyr dette at man kanskje ikke får finansiert oppussingen av sin butikk, eller at kassekreditten reduseres slik at vareforsyningen blir spesielt utfordrende. Det er avgjørende at likviditeten holdes oppe i næringslivet. Bankene har her en samfunnsoppgave som de må følge opp.

Forbrukeroptimisme

For å få tilbake forbrukeroptimismen er det er rekke ting som må på plass. Det meste av dette trenger vi hjelp til, mens på enkelte områder kan vi bidra selv.

Statens krisepakke som ble lagt frem i slutten av januar er hovedsakelig rettet mot bygg- og anlegg og treffer ikke handelsnæringen på kort sikt. På lengre sikt vil den forhåpentligvis gi positive effekter. Arbeidsledigheten vil øke, men ikke så mye som uten statens tiltaksplan. Skatteeffektene som ligger i pakken vil også kunne hjelpe mindre bedrifter som får underskudd i 2009. Norges Bank vil trolig senke renten ytterligere i 2009, noe som igjen betyr høyere kjøpekraft hos forbrukeren og dermed økt etterspørsel. På noe sikt vil også bankenes utlånsvilje øke som følge av den økte etterspørselen.

Holdningen er viktig

Den enkelte leverandør og butikk kan også gjøre noe i forhold til økt optimisme. I den lengre banen vil nye og spennende produkter i markedet gi positive effekter. Produkter som er enda mer miljøvennlige i forhold til produksjon, energiforbruk og resirkulering vil medføre økt handel.

I den korte banen er det i butikk slaget står. Derfor er det avgjørende at butikkansatte fremstår med en optimistisk og entusiastisk holdning, selv i vanskelige tider. Ikke tenk på hva du ikke får til – tenk på hva du får til! Butikkansatte som er stolte av sin arbeidsplass, som innehar den rette produktkunnskapen, og som samtidig yter god service, vil oppleve at kunden kommer nettopp til denne butikken for å handle. Dette vil igjen sikre arbeidsplasser.

Markedet vil snu

Selv om det er utfordrende å se de store lyspunktene i dagens marked, er det viktig at vi holder humør og entusiasme så høyt oppe som mulig. Hvis vi bare tenker negativt vil det medføre at nedgangstidene drar ut i tid.

Ikke glem at en vakker dag vil markedet snu – vi gleder oss alle til den dagen!

Kronikkforfatteren er kommunikasjonsdirektør i Expert AS.