FORESLÅR BILLIGERE IMPORT

– Hvorfor ikke innføre insentiv på importsiden, slik at det er billigere å ta inn miljøvennlige mobiltelefoner?

Benkeforslaget kom fra Aiman Timraz i Deltaservice Oslo AS under eletikk-konferansen.

Mats Pellbäck Scharp, leder for samfunnsansvar i Sony Ericsson, kommenterte forslaget slik:

– Siden våre modeller med en slik ordning blir billigst, er jeg for dette. Men oppfølging og kontroll vil bli vanskelig å gjennomføre. Dessuten kan ordningen bli vanskelig å gjennomføre siden Norge er med i EUs frihandelsområde.