SLIK FÅR DU PENSJONSOVERSIKT

KRONIKK: Hvordan får du best mulig oversikt over din fremtidige pensjon - og hvordan finner du ditt pensjonstall? Det er enklere enn du tror!

Publisert Sist oppdatert

Ditt pensjonstall er summen av de pengene du skal leve av som pensjonist. Det består av pensjon fra folketrygden, din arbeidsgiver og egen sparing. Men hvordan finner du ut av dette?

Dersom du raskt skal få en grov oversikt over din fremtidige pensjon, finnes det flere pensjonskalkulatorer på nett der du enkelt får oversikt over hva du kan forvente å få i pensjon. Du får også en pekepinn på hvor mye du må spare selv i tillegg for å få en god pensjon.

Ønsker du er mer presis oversikt kan du med en Bank-id-brikke logge deg inn på nettsiden hvor du og din bedrift har tjenstepensjon. Her kan du se dine pensjonsavtaler i selskapet, samt en beregnet alderspensjon fra folketrygden hos det aktuelle forsikringsselskapet, samt en beregnet alderspensjon fra folketrygden. Pensjon hos andre leverandører ser du ikke her. Da må du gå til en samleportal som viser tall fra alle pensjonstilbyderne.

Ditt pensjonstall er summen av de pengene du skal leve av som pensjonist. Det består av pensjon fra folketrygden, din arbeidsgiver og dine egen sparing

Nav.no og norskpensjon.no

To gode samlesider for pensjon er nav.no og norskpensjon.no. Sistnevnte drives av en samlet finansbransje. Her kan du ved å logge deg inn få en totaloversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger, fripoliser og individuelle pensjonsavtaler. På nav.no får du også en oversikt over forventede utbetalinger fra avtalefestet pensjon (AFP), dersom du har krav på det.

Pensjon fra egen sparing

Nettjenesten til nav.no og norskpensjon.no viser også privat sparing i pensjonsprodukter som IPS, IPA, livrente og kapitalforsikring/fondskonto. Det gjør også Storebrands løsning, men kun pensjonsprodukter som du har i vårt selskap. Ingen av nettløsningene tar med aksjefond, rentefond, bankinnskudd, utleiebolig og andre investeringer du måtte ha i oversikten over pensjonsutbetalinger. Slike verdier kan du selv legge inn i pensjonskalkulatoren for å få best mulig oversikt over din pensjonsformue.

Vær oppmerksom på at beløpene i nettløsningene baserer seg på informasjon om lønn og pensjonsopptjening som er kjent om deg frem til nå. Prognosen for fremtiden er basert på dette. Husk at store endringer fremover ikke fanges opp. Du kan få lønnsøkning og bytte arbeidsplass – eller du kan bli ufør.

Husk på dekningene

En viktig del av din personlige pensjonsplan er forsikringer som uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Slike forsikringsavtaler fremgår dessverre ikke av nettsidene til nav og norskpensjon. Det er bare cirka 40 prosent av alle ansatte i privat sektor som har livs- og uføreforsikringer som en del av pensjonsavtalen sin. Opplysninger om disse finner man hos selskapet bedriften har pensjonsavtale med, for eksempel på storebrand.no.

Dette er viktige forsikringsdekninger for å sikre deg og familien økonomisk dersom du skulle bli ufør eller falle fra. Synes du det er vanskelig å vite hvilke forsikrings- og sparebehov dere har, kan det være lurt å snakke en finansiell rådgiver.

Gode pensjonsråd:

1. Få oversikt over hvor mye du kan forvente å få i pensjon. Start på nav.no, norskpensjon.no eller hos det aktuelle forsikringsselskapet.

2. Vurder dette opp mot ønsket pensjonsnivå, og legg opp en spareplan deretter.

3.  Start sparingen.

En månedlig spareavtale i fond er normalt den beste pensjonssparingen.

4.  Sørg for at pensjonen din investeres med riktig risikoprofil for deg, og at investeringene er bærekraftige. Spør pensjons- eller fondsforvalteren din hvis du er i tvil.

Powered by Labrador CMS