FØRST MED A+++

Bosch og Siemens er først i det norske markedet med produkter som har energiklasse A+++.

Til sammen dreier det seg om fem kombiskap, kjøl/frys, seks oppvaskmaskiner og hele 17 vaskemaskiner. I desember 2010 ble ny energimerking med toppklassene A+, A++ og A+++ for kjøl/frys-produkter, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner vedtatt innen EU. Det betyr at produsentene på frivillig basis kan begynne å benytte den nye merkingen før den blir obligatorisk innen EU i januar 2012.

– Den nye merkingen har vært en pådriver for oss til å konstruere nye produkter med lavere vann- og strømforbruk, og dermed mer energivennlige hvitevarer. Vi er stolte av å være tidlig ute med å lansere produktene med den nye merkingen A+++ eller trippel-A, sier produktsjef Grete Klæboe hos BSH Husholdningsapparater AS.

Den nye energimerkingen blir tatt i bruk på alle nye produkter fra BSH. I løpet av mai vil alle de nye trippel-A-produktene være i det norske markedet, forteller hun.

Variasjoner

Den nye merkingen som er vedtatt av EU inneholder en skala som er forskjellig for de ulike produktgruppene. Det betyr altså at man ikke uten videre kan sammenlikne energiforbruket til en vaskemaskin merket A+ med for eksempel en kjøl/frys-kombinasjon med samme energiklasse.

– Hovedgrunnen er at man med vask- og oppvaskmaskiner har med både vann og elektrisitet å gjøre, mens det for kjøl og frys bare er snakk om elektrisitet. Derfor blir det en ulik måte å måle energi på for de ulike produktgruppene, sier Klæboe.

Selv om energimerking i seg selv bare går på forbruk av strøm, vil også vannforbruket påvirke energimengden fordi lavere volum av vann krever lavere energimengde for oppvarming.

Hun legger videre vekt på at nye vaskemaskiner fra Bosch og Siemens er kommet godt ut av det når så mange maskiner oppnår trippel-A merking.

– Når det gjelder vaskemaskiner, må vi heller ikke glemme den viktig faktoren det er at tøyet må være rent når vasken er ferdig.

Bosch og Siemens

Produktsjefen likestiller de to merkene Bosch og Siemens når det gjelder energiegenskapene, selv om produktene er noe forskjellige når det gjelder teknologi, design og egenskaper. De to hovedmerkene til BSH blir jo også solgt til litt ulike kundegrupper.

– Hvordan opplever du interessen for energispørsmål hos kundene dine, kjeder og handlere?

– Vi merker økt fokus på dette feltet. Mange av kjedene ønsker å ha en miljøprofil og fremhever det i markedsføringen sin. Når det gjelder påvirkningen til handlerne på området energisparing, er mitt inntrykk at dette mer kommer fra sluttbrukerne enn fra myndighetene. Jeg tror ikke folk opplever at myndighetene gjør noe særlig på dette området, sier Klæboe.

Hun nevner et eksempel fra Danmark. Der har myndighetene ansporet salget av miljøvennlige produkter ved å gi en form for bonus for å kompensere for at de miljøvennlige produktene blir dyrere.

Med de kraftige økningene i strømprisene vi nå har i Norge, mener Klæboe folk stadig blir mer bevisst på fordelene med å ha energivennlige produkter.

– Tradisjonelt har vi selvsagt vært mest opptatt av strømforbruk i forbindelse med oppvarming og varmtvann. Nå merker vi imidlertid at folk også i stigende grad er opptatt av energiforbruk for elektriske husholdningsapparater. Det representerer jo en vesentlig del av energiforbruket i hjemmet når vi ser bort fra oppvarmingen.

Mange små steg

Selv med trippel-A vil det selvsagt også i fremtiden også komme enda mer energivennlige produkter. Ny teknologi og tekniske løsninger vil nok gi muligheter for stadig mer energivennlige produkter.

– La meg si det slik: det er ofte snakk om små steg for lavere energiforbruk. Men hvis det er mange nok av slike steg, vil det jo gi målbare resultater, sier Klæboe.