Fortsatt tyske selv med britiske og tyrkiske eiere

Grundigs sjef for Norden og Baltikum understreker at selskapet fortsatt er tysk, selv med tyrkiske og britiske eiere.

– Vi er i høyeste grad fortsatt et tysk selskap. De siste par årene har vi arbeidet mye med å få en optimal struktur, der vi kan trekke synergier med eierne våre. Britiske Alba er sterke på markedsføring og tyrkiske Beko er sterke på produksjon, men Grundig styres helt og fullt fra Tyskland der også våre produkter utvikles, sier Jan-Erik Relbo som er Grundigs sjef i Norden og Baltikum.

– Hvilken profil ønsker dere å ha?

– Vi posisjonerer oss klart som et A-merke i midtre og øvre prissegment. Dette ønsker vi å formidle her på IFA. Fokus er fortsatt på TV, men Grundig har tradisjonelt vært sterke på lyd og radio – og vi fokuserer på lyd i TV og ikke minst på design. Vårt nye design, som er gjennomgående på TV-linjen, skal gjenspeile dette, sier Relbo.

– Hvordan blir dere møtt av norske handlere på IFA?

– De tilbakemeldingene vi har fått er veldig positive. Handlerne opplever at vi har lykkes med å snu Grundig rundt de siste par årene, og at vi fremstår som et nytt Grundig, sier Relbo.