HVER ANNEN TV-REPARASJON

– Litt over halvparten av alle TV-reparasjoner i Skandinavia foretas her i Linköping. Ambisjonen er å ta enda mer av markedet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Kenneth Gundersen, direktør for de nordiske verkstedfabrikkene til Infocare. Siden desember 2012 har Infocare kjørt alle sine TVer fra Danmark til reparasjon i Linköping, siden april i år fra Norge. Linköping er Sveriges sjuende største by, med 105.000 innbyggere - i kommunen bor det 150.000 innbyggere, noe som gjør den til Sveriges femte største. Universitetsbyen Linköping ligger i Östergötland, mellom Vättern og Østersjøen, 200 kilometer fra Stockholm og 431 kilometer fra Oslo.

– Det at vi har samlet alle våre skandinaviske TV-reparasjoner her i Linköping er en konsekvens av det som er skjedd i markedet. Volumet er redusert innen alle kategorier fordi produktene er blitt bedre. Derfor har vi sammenstilt og flyttet volum fra Danmark og Norge til Sverige. Vi må ligge i forkant med effektivisering og sentralisering, sier Gundersen.

– Hvis dere reparerer halvparten av alle TVer i Skandinavia, hvem har resten?

Da vi lanserte planene om å samle alle TV-reparasjoner her i Linköping, så LG Electronics flere muligheter enn det vi selv gjorde

300 ved verkstedfabrikkene

– Det resterende volumet fordeler seg på hjemmeservice og lokale verksteder, sier Stefan Svedberg, fabrikksjef ved Inforcare Linköping.

I tillegg til TV-verkstedet i Linköping, har Infocare tilsvarende avdelinger for PC i Kongsvinger i Norge og i Väksjö i Sverige. Der er de 100 og 140 ansatte. I Linköping er de 60 medarbeidere. Av de totalt 300 ansatte ved de tre verkstedfabrikkene er rundt 70 prosent teknikere, de øvrige arbeider med logistikk, innkjøp, ved kundesentrene og i administrasjonen. Infocare er hovedsakelig eid av det finske investeringsselskapet Capman, og har i tillegg til de 300 ansatte ved verkstedfabrikkene rundt 600 medarbeidere som arbeider med installasjon og på stedet-service for profesjonelle kunder og i privatmarkedet.

I Linköping reparerte Infocare tidligere både PC- og AV-produkter. Etter omorganiseringen er det god plass i de 6.800 kvadratmeter store lokalene. Dette håper Gundersen vil fylles opp av en økning i antall serviceoppdrag og et tettere samarbeid med leverandørene.

LG så flere muligheter

– Vi står rustet for fremtiden. Da vi lanserte planene om å samle alle TV-reparasjoner her i Linköping, så LG Electronics flere muligheter enn det vi selv gjorde. De har et eget område hos oss med dedikerte medarbeidere. Når det registreres en reparasjon på en LG-TV i butikk, finner vi frem deler eller bestiller dem om det trengs, slik at alt ligger klart når TVen kommer inn. Vi håper og tror flere leverandører vil gå for den samme løsningen, sier Gundersen.

– Snittet på LG-reparasjonene ligger nå på 0,7 dager, sier Svedberg.

– Det er heftige tider, ler Gundersen.

Reparasjonstiden generelt ved verkstedet varierer fra fem til ni dager, forteller Gundersen. Han mener det er en stor fordel for LG å ha ett delelager for hele Skandinavia.

– Ved en slik sentralisering har produsenten ett sted å forholde seg til når det gjelder kursing, rutiner og kontakter. De har et ombyttelager for hele Skandinavia her hos oss, og vi har datakommunikasjon med alle butikkene slik at vi kan gjøre alt klart og stort sett reparere TVen samme dag som den kommer inn, sier Gundersen.

Oppsamling på Kongsvinger

Tidligere hadde Infocare store TV-verksteder i Norge, Sverige og Danmark. Gundersen mener de var ute i tide da de så volumene gå ned.

– Vi hadde husleiekontrakter på fem og ti år, og måtte gjøre noe for ikke  bli sittende med for store kostnader. Vi ønsket å finne en løsning med færre verksteder, som likevel klarer å opprettholde god leveringstid. Alternativet var å la andre ta volumet. Løsningen var direktebiler fra Danmark og Norge, som kjører om natta og treffer de eksisterende transportrutene vi har i hvert land. I Norge samler vi alle TVene på Kongsvinger og laster dem over på bilen som går hit. Den kommer frem grytidlig om morgenen, og vi starter tidligere her enn vi gjorde i Oslo, sier Gundersen.

Ved Infocare i Linköping rullerer teknikerne slik at de også er ved supportsenteret, der de støtter kollegene som er ute og reparerer hjemme hos kundene.

Bedre enn ventet

– Vi har samlet kompetansen på ett sted. Hvis en tekniker skal ut på jobb i Tromsø, sender vi riktig del med beskrivelse av hva som skal gjøres. Siden det går et stort antall produkter gjennom systemet, bygger vi opp kompetanse om hva som er de vanligste feilene. Det er betydelige stordriftsfordeler med dette, sier Svedberg.

Han har tidligere arbeidet i Ericsson og Flextronics, og forteller at det finnes mye teknisk kompetanse i Linköping.

– Hvordan var det å få leverandørene og detaljhandelen med på å kjøre TVene hit til Linköping?

– Det er selvsagt viktig at dem vi samarbeider med har tro på konseptet. Det var et par leverandører som var litt skeptiske, trolig fordi andre har forsøkt før oss uten å lykkes. Jeg hadde forventet at det skulle bli bra, men ikke at vi skulle oppnå så gode resultater som vi har gjort med LG. Vi tilbyr alle en tilsvarende løsning, og har tro på at de andre vil komme etter, sier Gundersen.

Elkjøp, Siba og Expert

Han tror ikke servicebransjen vil overleve på sikt med mange små verksteder.

– En viktig motivasjon for dette er at lønns- og logistikkostnadene går opp, samtidig som reparasjonsprisene går ned. Vi har funnet en løsning på dette her i Linköping.

– Kunne dere ikke gjort det samme i Norge, for eksempel i Kongsvinger?

– Volumet blir for lite i hvert enkelt land, men til sammen blir det stort nok. At lønnskostnadene er lavere her i Sverige er også av betydning, sier Gundersen.

– Hvilke kunder har dere?

– Vi har detaljhandlere i Danmark, Norge og Sverige, og stort sett alle TV-produsentene. For Norges del samarbeider vi med mange kjeder, men vi har integrasjon mot kjedene Elkjøp, Siba og Expert.

Tøff konkurrent

– Frykter dere at andre vil bygge opp en tilsvarende og konkurrerende løsning?

– Logistikkonseptene vi har i de ulike landene er unike, og vanskelige å konkurrere med. Vi har dessuten en stor på stedet-operasjon, der vi for eksempel reparerer alle terminalene til Norsk tipping innen tre timer. Vi har et stort system med verksted, kundestøtte, logistikk og på stedet-reparatører jeg tror det vil være vanskelig å bryne seg på, sier Gundersen.

– Det er viktig å hele tiden fokusere på å bli litt bedre. Endringene skjer mye raskere enn tidligere, så det er viktig at vi og våre samarbeidspartnere hele tiden ligger i forkant, sier Svedberg.

– Har Infocare som selskap endret seg de senere årene?

– Det er blitt kortere beslutningsveier, der de enkelte enhetene har klare mål som vi følger opp daglig, sier Gundersen.

Kan ikke gjøre feil

Fabrikksjef Svedberg sier reservedelene en viktig faktor.

– I blant er hinderet hos oss, iblant hos produsentene. Vi løfter opp problemene i stedet for å skyve dem under matta, og bruker dem til å bli bedre. Det hjelper oss å bli mer effektive, sier han.

– Hvordan dyktige er leverandørene på ettermarkedet?

– Generelt vil jeg si de er gode, men viljen til å bli bedre er ulik. Det har nok med interne retningslinjer og gjøre. Man må være villig til å prøve nye ting, men enkelte er kanskje låst i tradisjonelle tankesett. Jeg som kommer utenfra ser at dette er en tøff bransje. Vi har ikke råd til å gjøre mange feil, og må ha kontroll i alle ledd, sier Svedberg.

– Skjer det feil får det konsekvenser både for oss, leverandørene og kjedene, sier Gundersen.

Powered by Labrador CMS