Frivillig fagkjede I DØDENS DAL

– Som frivillig fagkjede befinner vi oss i Dødens dal. Derfor strukturerer og effektiviserer vi Euronics.

– Vi har handlere som har lagt ned driften, men heldigvis er flere kommet inn. Vi er størst i Europa på antall forretninger, men Media Markt er større i omsetning. Totalt er det over 11.000 Euronics-butikker på verdensbasis. I Norge har vi tapt markedsandeler, litt år for år selv om vi har hatt en fin utvikling. De to største kjedene har vokst, netthandelsaktørene har også tatt sin del av kaka. Som frivillig fagkjede befinner vi oss i dødens dal – men dette er noe vi aktiv gjør noe med i disse dager. De frittstående handlerne har det også tøft. Dette gjelder alle bransjer, der leverandørene flytter ut av landet og mer av ansvaret blir overlatt til kjedene. Vi jobber med å strukturere oss med systemer som gjør oss effektive på butikknivå men også overfor leverandører og andre samarbeidspartnere. I løpet av de to siste årene har det skjedd mer i Euronics enn i løpet av de foregående 15. Vi har et felles butikkdatasystem som vi implementerte i 2006. Målet er at vi skal ha ett butikkdatasystem som går sa mmen med vårt økonomisystem. Vi tilbyr butikkene våre å ta regnskapet, dette begynte vi med i fjor. I løpet av 2008 skal vi kunne hente ut dagsrapporter fra den enkelte forretning. Vi må kunne se hvilke produkter som selges når vi kjører kampanjer. I mars lanserte vi vår ehandelsløsning som vi er svært godt fornøyd med. Vi skal ta vår del av dette markedet, fortalte Baltzersen.

Kjeden består av butikker fra 70 kvadratmeter ute på bygda til 4.000 på Forus utenfor Stavanger. Nå ønsker de å etablere seg i de store byene.

En til to prosent i prisforskjell

I konkurransen med de store ønsker Euronics å gi kunden den gode opplevelsen.

– Hun eller han skal føle at det er godt behandlet når de går ut av butikkene våre. Verdiene våre er at vi skal være litt hyggeligere enn konkurrentene, vi skal være litt ærligere og vi skal være litt mer kunnskapsrike. Det er en spennende utfordring for de små butikkene som konkurrerer med stormarkeder med spesialister i de enkelte avdelingene, sa Baltzersen.

Han beskrev en bransje med marginer under stadig økende press.

– Lønnskostnadene går en vei – oppover. Leieprisene på eiendom stiger, logistikk koster mer på grunn av økt krav til sentrallager, og økende konkurranse presser prisene ned. Service, reklamasjons- og garantihåndteringen spiser på marginene. Nå ønsker vi å gjøre noe med dette, sa Baltzersen.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008