GIR LOKALE STIPEND

– Vi håper på mange gode søknader med ideer som kan bidra til noe positivt i lokalmiljøet.

– Alle med en god idé til et prosjekt som kan bidra til å lette forståelsen av ny elektronikk eller utnytte tilgjengelig teknologi til nye oppgaver i et miljøperspektiv er velkomne til å s øke, sier varehussjef Morten Hovland.

Indresøvde forteller at åpningsstipendene vil utlyses i forbindelse med åpninger og reåpninger av større varehus i Elkjøp-familien.

– Målet med stipendet er å bidra til en varig verdiskapning i lokalsamfunnene der Elkjøp er til stede. Stipendet er på 50.000 kroner, og tildeles store eller små prosjekter som kan fremme kunnskap, bruk og glede innenfor områdene teknologi og miljø, sier Indresøvde.

Lokale prioriteres

– Ikke la denne listen begrense kreativiteten. Alle forslag blir vurdert! understreker Indresøvde.

Vinneren kåres av en jury bestående av varehussjef, stipendansvarlig i Elkjøp samt en uavhengig lokal representant, og det stilles krav til at mottaker av stipendet rapporterer fremgang og resultater i prosjektet. Stipendet er ikke skattepliktig. Det er ingen aldersbegrensning, men søkere under 18 år må ha godkjenning fra foresatt. Epostadressen [email protected] er opprettet for dem som vil søke stipendet. For nyåpningen av Elkjøp Megastore Lørenskog er fristen 25.april.