Glem ikke lyden når du selger TV

Innføringen av digitalt bakkenett øker forbrukerens behov for nytt utstyr – ikke bare på bildesiden, men også når det gjelder lyd!

Vi nærmer oss oppstarten av det digitale bakkenettet for TV-kringkasting i Norge, noe vi også stadig blir minnet om i mediene. Den digitale TV-revolusjonen er jo allerede i gang med satellittoverførte sendinger i mpeg2 med HD-kvalitet. Innføringen av det digitale bakkenettet vil påvirke TV-hverdagen til mange flere av oss. Den vanlige forbrukeren vil få et større tilbud og ikke minst en bedre lyd og bildekvalitet. Men samtidig må forbrukeren kjøpe mer utstyr i form av en dekoderboks for å kunne motta de nye signalene. I tillegg vil nok mange la seg friste til å investere i nyere TV-apparater og lydanlegg for bedre å kunne utnytte det nye kvalitetspotensialet. I kjølvannet av det store flat-TV-salget vil vi også registrere en sterkere etterspørsel etter kabler og slankere TV-bord og vegg- og gulvstativer. TV-bordene for de tradisjonelle rør-TVene er med ett blitt umoderne. Samtidig skifter folk ut scart-kablene sine med nye HDMI-kabler. Bransjen vår står med andre ord på terskelen til en ny æra når det gjelder utskiftning og mersalg av lyd- og bildeutstyr med relevant tilbehør. Spørsmålet jeg straks stiller meg, er hvordan vi i bransjen best kan få utnyttet denne situasjonen til økt salg samtidig som forbrukernes interesser blir best mulig ivaretatt. Kunden må få rettledning av bransjen til valg av utstyr som kan håndtere kvalitetsforbedringen den digitale sendestandarden kan gi. Utstyret må tilfredsstille krav til ytelser og med hensyn til kompatibilitet til signal- og koplingsstandarder på dekoderboksene!

Bedre og enklere med HDMI

I mediene har det vært et voldsomt fokus på bildekvaliteten, og jeg tror nok de aller fleste har fått med seg at det nye digitale bakkenettet i mpeg4-formatet åpner for bildegjengivelse i HD-kvalitet forutsatt at man har en ”HD-klar” TV – selvsagt – og at det aller helst er en stor flatskjerm. Lyden, derimot, har ikke fått samme oppmerksomhet i mediene. Hvilke standarder gjelder for lyden og hvilke krav gjelder for det tilkoplede lydutstyret? Her er det viktig å gi forbrukerne relevant informasjon så de vet hva de har å forholde seg til videre fremover etter hvert som det digitale bakkenettet bygges ut og utvides med flere tilbud. En digital overføring av lyden fra dekoderboksen til et hjemmekinosystem vil være å foretrekke for å oppnå en god lydkvalitet. Dekoderboksene vil være utstyrt med både vanlig elektrisk digitalutgang og en HDMI-utgang. For å få best mulig lyd til TV-programmene må receiveren altså ha en digital lydinngang – helst også en HDMI-inngang! Her har vi med andre ord nå gode argumenter for utskiftning eller oppgradering av lydsystemer som står i de tusen hjem! Å selge moderne lydutstyr med digitale lydinnganger vil gagne begge parter – bransjen ved økt omsetning og forbrukeren ved at han får et produkt som gir en bedre lytteropplevelse og ikke minst en enklere tilkopling i de tilfeller HDMI benyttes for viderekopling til TV. Hjemmekino-receivere med oppkonvertering på HDMI-utgangen gir en mye enklere tilkopling ved at man klarer seg med én kabel til TV-apparatet. Videoformatene fra de analoge kildene omgjøres til HDMI.

Økt interesse for dyrere lydutstyr

Nå har vel flere merket en økende interesse for litt bedre spesifisert lydutstyr i markedet, særlig innen klassisk stereo. Men jeg registrerer at markedet blir veldig polarisert når jeg i de siste ukene har sett at utgangseffekten på tilbudsanlegg er oppgitt etter PMPO-normen som herjet som verst i 80-årene – og som virker mer villedende enn rettledende (PMPO står for Peak Max Power Output og er en teoretisk, maksimal spissverdi).

Med det nye digitale bakkenettet får vi håpe det blir satt mer fokus på moderne og bedre spesifiserte hjemmekinosystemer. Minimumskravet til lydutstyret som skal tilkoples dekoderboksen er selvsagt en analog inngang. Til denne koples mottakerboksens eller TVens analoge lydutgang. Imidlertid vil det optimale være å ha en digital lydinngang for å få best mulig lydkvalitet og muligheten for et ekte, digitalt flerkanalssystem med omgivelseslyd. Derved trekkes seeren enda bedre inn i handlingen.

Utnytt signalformatene

TV-programmene vil kun ha to-kanalslyd i den første tiden. Forløpig har NRK forbeholdt 5.1-kanalslyden til HD-sendingene som ikke vil være aktuelle de første årene. Men 5.1-lyden kan bli tilgjengelig tidligere som radiolyd på kanaler som distribueres over det digitale bakkenettet.

AAC-kodet lyd er planlagt brukt i det digitale bakkenettet. AAC (Advanced Audio Coding) er en videreutvikling av teknologiene i mpeg1 layer 3 (MP3) og er mer moderne med blant annet ”noise shaping”. Effektiviteten for AAC er 30 prosent bedre enn for MP3. Lydkvaliteten for stereo er god allerede ved en signalhastighet på 128 kbps.

Stereolyden til TV-programmene vil bli tilgjengelig som et PCM-signal og et analogt linjesignal ut fra dekoderboksen. Valget av flerkanalsstandard falt på DTS som har en stor signalhastighet og god kvalitet.

Lydanlegget bør altså ha en SPDIF-inngang for PCM-signalene i form av en phono-kontakt, skal man få utnyttet kvalitetspotensialet for stereolyden fullt ut. Alle dekoderbokser skal være utstyrt med en elektrisk digitalutgang. Nå er det ikke så vanlig med digital inngang på tradisjonelt stereoutstyr, men hjemmekinoreceivere har jo gjerne en SPDIF-inngang. Litt påkostede hjemmekinoreceivere har Dolby Prologic IIx som omdanner vanlig stereolyd til 7-kanals gjengivelse. Derved får man en god, simulert omgivelseslyd fra første stund fra stereolyden på TV-programmene. To-kanalslyden på en film kan også være modulert med Dolby Prologic surround og gi en vanlig, analog 5.1-dekodet lyd over en hjemmekinoreceiver. For å håndtere den ekte digitale 5.1 kanals overføringen på radiokanalene fra første stund og digital 5.1 kinolyd i forbindelse med HD-sendinger senere, må hjemmekinosystemet også være utstyrt med en innebygd DTS-dekoder (vær oppmerksom på at enkelte kombinerte DVD-receivere kan mangle DTS-inngang selv om de har en DTS-dekoder innebygd).

Dekoderboksene er også spesifisert med en 1.3 HDMI-utgang for digital overføring av lyd og bilde. Hjemmekinoreceiveren bør derfor o gså ha HDMI inn- og utganger (og ikke bare en koplingsgjennomgang), slik at det digitale lydsignalet kan tappes av og behandles i receiveren mens bildesignalet ble videresendt til TVen.

Valg av utstyr

Flat-TVen er blitt en selvfølge, valget står stort sett mellom LCD og plasma. Enkelte velger projektor for virkelig å få den rette kinostemningen. For lydutstyr, derimot, er mangfoldet langt større. I den nedre enden av kompatibelt utstyr har vi for eksempel kompakte DVD-receivere med enkle høyttalerutførelser mens vi i den andre enden har highend løskomponentutstyr med dyre høyttalerutførelser. For dem som ikke finner plass for store høyttalere finnes det gode, alternative løsninger med innfelte høyttalere i vegg og tak eller små satellitthøyttalere i kombinasjon med en subbass. De små satellitthøyttalerne finnes i en rekke utførelser og farger slik at de fleste nok vil finne en løsning som vil passe inn i sitt interiør. Receiveren bør være utstyrt med digital koaksialinngang, HDMI 1.3 med oppkonvertering fra andre videoformater, innebygd Dolby Prologic surround II- og DTS-dekoder - og helst også en Dolby Prologic surround IIx dekoder.

Konklusjon

Innføringen av digitalt bakkenett vil være med på å fremme salget av hjemmekinosystemer. Med flat-TVene er det allerede innført nye koplingsstandarder som HDMI – som også blir en viktig signalutgang på de nye digitale dekoderboksene. Forbrukere som kjøper lydutstyr i dag bør gjøres oppmerksom på behovet for HDMI-tilkopling – helst med oppkonvertering – for å få en enklere tilkopling av utstyr og for en optimalisert lyd- og bildegjengivelse. Ved kjøp av dekoderboks bør forbrukeren få vite om de mulighetene dekoderboksen kan gi ved tilkopling av moderne TV- og lydutstyr.